EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0458

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 458/2013 av den 16 maj 2013 om rättelse av kommissionens förordning (EG) nr 589/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller handelsnormerna för ägg

OJ L 133, 17.5.2013, p. 17–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 070 P. 250 - 250

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/458/oj

17.5.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 133/17


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 458/2013

av den 16 maj 2013

om rättelse av kommissionens förordning (EG) nr 589/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller handelsnormerna för ägg

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) (1), särskilt artikel 121 d jämförd med artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 589/2008 (2) anges tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller handelsnormerna för ägg. Ordalydelsen i definitionen av parti i artikel 1 i den förordningen bör förtydligas, så att den inte ger upphov till olika tolkningar och därmed olika praxis i medlemsstaterna.

(2)

Förordning (EG) nr 589/2008 bör därför rättas i enlighet med detta.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för den samlade marknadsordningen inom jordbruket.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 1 andra stycket i förordning (EG) nr 589/2008 ska led i ersättas med följande:

”i)   parti: ägg i förpackningar eller i lösvikt från samma produktionsenhet eller förpackningscentral, belägen på ett och samma ställe, med samma värpdag eller datum för minsta hållbarhetstid (bäst före-dag) eller förpackningsdag, samma produktionsmetod och, när det gäller kvalitets- och viktklassificerade ägg, samma kvalitets- och viktklass.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 maj 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 163, 24.6.2008, s. 6.


Top