EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0407

Kommissionens förordning (EU) nr 407/2013 av den 23 april 2013 om rättelse av de spanska och svenska versionerna av förordning (EU) nr 475/2012 om ändring av förordning (EG) nr 1126/2008 om antagande av vissa redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 vad gäller Internationell redovisningsstandard (IAS) 1 och Internationell finansiell rapporteringsstandard (IAS) 19 Text av betydelse för EES

OJ L 121, 3.5.2013, p. 44–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/407/oj

3.5.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 121/44


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 407/2013

av den 23 april 2013

om rättelse av de spanska och svenska versionerna av förordning (EU) nr 475/2012 om ändring av förordning (EG) nr 1126/2008 om antagande av vissa redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 vad gäller Internationell redovisningsstandard (IAS) 1 och Internationell finansiell rapporteringsstandard (IAS) 19

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder (1), särskilt artikel 3.1, och

av följande skäl:

(1)

De spanska och svenska versionerna av kommissionens förordning (EU) nr 475/2012 (2) innehåller fel, närmare bestämt i artikel 2 i den förordningen vad gäller tillämpningsdatumen för de ändringar som genom förordningen görs i kommissionens förordning (EG) nr 1126/2008 (3).

(2)

Den svenska versionen av samma förordning innehåller också ett par skrivfel.

(3)

Förordning (EU) nr 475/2012 bör därför rättas i enlighet med detta.

(4)

Eftersom företag är skyldiga att tillämpa de ändringar som görs genom punkterna 1 och 2 i artikel 1 i förordning (EU) nr 475/2012 senast från och med den första dagen av det första räkenskapsår som inleds den 1 juli 2012 eller senare, bör denna förordning tillämpas retroaktivt från och med den 1 juli 2012.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från föreskrivande kommittén för redovisningsfrågor.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EU) nr 475/2012 ska rättas på följande sätt:

1.

Artikel 1 ska ersättas med följande:

”Artikel 1

Bilagan till förordning (EG) nr 1126/2008 ska ändras på följande sätt:

1.

Den internationella redovisningsstandarden IAS 1 – Utformning av finansiella rapporter – ska ändras i enlighet med bilagan till denna förordning.

2.

International Financial Reporting Standard (IFRS) 1, IFRS 5, IFRS 7, IAS 12, IAS 20, IAS 21, IAS 32, IAS 33 och IAS 34 ska ändras i enlighet med ändringarna av IAS 1 enligt bilagan till denna förordning.

3.

International Accounting Standard (IAS) Ersättningar till anställda ska ändras på det sätt som anges i bilagan till denna förordning.

4.

International Financial Reporting Standard (IFRS) 1, IFRS 8, IFRS 13, IAS 1, IAS 24 samt tolkning nr 14 av den ständiga tolkningskommittén (Standing Interpretations Committee [SIC]) ska ändras i enlighet med ändringarna av IAS 19 enligt bilagan till denna förordning.”

2.

Artikel 2 ska ersättas med följande:

”Artikel 2

1.   Alla företag ska tillämpa de ändringar som avses i punkterna 1 och 2 i artikel 1, senast från och med den första dagen av det första räkenskapsår som inleds den 1 juli 2012 eller senare.

2.   Alla företag ska tillämpa de ändringar som avses i punkterna 3 och 4 i artikel 1, senast från och med den första dagen av det första räkenskapsår som inleds den 1 januari 2013 eller senare.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 juli 2012.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 april 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT L 243, 11.9.2002, s. 1.

(2)  EUT L 146, 6.6.2012, s. 1.

(3)  EUT L 320, 29.11.2008, s. 1.


Top