EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013O0011

2013/212/EU: Europeiska centralbankens riktlinje av den 19 april 2013 om ändring av riktlinje ECB/2003/5 om åtgärder för att motverka otillåten reproducering av eurosedlar och om inlösen och indragning av eurosedlar (ECB/2013/11)

OJ L 118, 30.4.2013, p. 43–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 007 P. 273 - 273

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2013/212/oj

30.4.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 118/43


EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE

av den 19 april 2013

om ändring av riktlinje ECB/2003/5 om åtgärder för att motverka otillåten reproducering av eurosedlar och om inlösen och indragning av eurosedlar

(ECB/2013/11)

(2013/212/EU)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA RIKTLINJE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 128.1,

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artiklarna 12.1, 14.3 och 16,

med beaktande av beslut ECB/2013/10 av den 19 april 2013 om valörer, tekniska specifikationer, reproducering, inlösen och indragning avseende eurosedlar (1), och

av följande skäl:

(1)

Mot bakgrund av erfarenheterna av att tillämpa och tolka riktlinje ECB/2003/5 av den 20 mars 2003 om åtgärder för att motverka otillåten reproducering av eurosedlar och om inlösen och indragning av eurosedlar (2) samt för en konsekvent hänvisning till äkta, giltiga eurosedlar bör man i rättsakten endast använda begreppet ”skadade” sedlar (3).

(2)

Riktlinje ECB/2003/5 bör ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändring

Artikel 4 i riktlinje ECB/2003/5 ska ersättas med följande:

”Artikel 4

Inlösen av skadade eurosedlar

1.   De nationella centralbankerna ska vederbörligen tillämpa beslut ECB/2013/10 (4).

2.   Vid tillämpningen av beslut ECB/2013/10 får de nationella centralbankerna, om inte rättsliga hinder föreligger, förstöra skadade eurosedlar eller delar därav såvida de inte enligt lag ska bevaras eller återlämnas till inlämnaren.

3.   De nationella centralbankerna ska utse en särskild enhet eller instans som ska fatta beslut om inlösen av skadade eurosedlar i de fall som avses i artikel 3.1 b i beslut ECB/2013/10 och ska underrätta ECB härom.

Artikel 2

Verkan

Denna riktlinje får verkan samma dag som den anmäls till de nationella centralbankerna i de medlemsstater som har euron som valuta.

Artikel 3

Adressater

Denna riktlinje riktar sig till de nationella centralbankerna i de medlemsstater som har euron som valuta.

Utfärdad i Frankfurt am Main den 19 april 2013.

Mario DRAGHI

ECB:s ordförande


(1)  Se sidan 37 i detta nummer av EUT.

(2)  EUT L 78, 25.3.2003, s. 20.

(3)  Denna språkliga ändring påverkar inte den svenska språkversionen.

(4)  EUT L 118, 30.4.2013, s. 37


Top