Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0325

2013/325/EU: Rådets beslut av den 21 juni 2013 om ändring av beslut 1999/70/EG om de nationella centralbankernas externa revisorer vad gäller externa revisorer för Finlands Bank

OJ L 175, 27.6.2013, p. 55–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 016 P. 312 - 312

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/325/oj

27.6.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 175/55


RÅDETS BESLUT

av den 21 juni 2013

om ändring av beslut 1999/70/EG om de nationella centralbankernas externa revisorer vad gäller externa revisorer för Finlands Bank

(2013/325/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av protokollet om stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 27.1,

med beaktande av Europeiska centralbankens rekommendation ECB/2013/12 av den 26 april 2013 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Suomen Pankki (1), och

av följande skäl:

(1)

Räkenskaperna för Europeiska centralbanken (ECB) och de nationella centralbankerna i de medlemsstater som har euron som valuta ska granskas av oavhängiga externa revisorer som ECB-rådet har rekommenderat och Europeiska unionens råd har godkänt.

(2)

Förordnandet för Finlands Banks externa revisorer löpte ut efter revisionen avseende räkenskapsåret 2012. Det är därför nödvändigt att utse externa revisorer från och med räkenskapsåret 2013.

(3)

Finlands Bank har utsett PricewaterhouseCoopers Oy till sina externa revisorer för räkenskapsåren 2013–2019.

(4)

ECB-rådet har rekommenderat att PricewaterhouseCoopers Oy utses till externa revisorer för Finlands Bank för räkenskapsåren 2013–2019.

(5)

ECB-rådets rekommendation bör följas och rådets beslut 1999/70/EG (2) bör ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 1.11 i beslut 1999/70/EG ska ersättas med följande:

”11.   PricewaterhouseCoopers Oy godkänns härmed som externa revisorer för Finlands Bank för räkenskapsåren 2013–2019.”

Artikel 2

Detta beslut får verkan samma dag som det delges.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till ECB.

Utfärdat i Luxemburg den 21 juni 2013.

På rådets vägnar

M. NOONAN

Ordförande


(1)  EUT C 126, 3.5.2013, s. 1.

(2)  EGT L 22, 29.1.1999, s. 69.


Top