EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0005(01)

2013/168/EU: Europeiska centralbankens beslut av den 20 mars 2013 om upphävande av beslut ECB/2011/4 om tillfälliga åtgärder som rör godtagande av omsättningsbara skuldinstrument som emitteras eller garanteras av irländska staten, beslut ECB/2011/10 om tillfälliga åtgärder som rör godtagande av omsättningsbara skuldinstrument som emitteras eller garanteras av portugisiska staten, beslut ECB/2012/32 om tillfälliga åtgärder som rör godtagande av omsättningsbara skuldinstrument som emitteras eller fullt ut garanteras av Republiken Grekland samt beslut ECB/2012/34 om tillfälliga ändringar av reglerna rörande godtagbara säkerheter denominerade i utländsk valuta (ECB/2013/5)

OJ L 95, 5.4.2013, p. 21–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/168(1)/oj

5.4.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 95/21


EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT

av den 20 mars 2013

om upphävande av beslut ECB/2011/4 om tillfälliga åtgärder som rör godtagande av omsättningsbara skuldinstrument som emitteras eller garanteras av irländska staten, beslut ECB/2011/10 om tillfälliga åtgärder som rör godtagande av omsättningsbara skuldinstrument som emitteras eller garanteras av portugisiska staten, beslut ECB/2012/32 om tillfälliga åtgärder som rör godtagande av omsättningsbara skuldinstrument som emitteras eller fullt ut garanteras av Republiken Grekland samt beslut ECB/2012/34 om tillfälliga ändringar av reglerna rörande godtagbara säkerheter denominerade i utländsk valuta

(ECB/2013/5)

(2013/168/EU)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 127.2 första strecksatsen,

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 3.1 första strecksatsen, artikel 12.1, artikel 18 samt artikel 34.1 andra strecksatsen,

med beaktande av riktlinje ECB/2011/14 av den 20 september 2011 om Eurosystemets penningpolitiska instrument och förfaranden (1), särskilt avsnitt 1.6 samt avsnitten 6.3.1 och 6.3.2 i bilaga I, och

av följande skäl:

(1)

Innehållet i beslut ECB/2012/34 av den 19 december 2012 om tillfälliga ändringar av reglerna rörande godtagbara säkerheter denominerade i utländsk valuta (2) bör inkluderas i riktlinje ECB/2012/18 av den 2 augusti 2012 om ytterligare tillfälliga åtgärder som berör Eurosystemets refinansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas samt om ändring av riktlinje ECB/2007/9 (3) som är den grundläggande rättsakten för tillfälliga åtgärder som berör Eurosystemets refinansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas.

(2)

För att skapa ett tydligare och mer konsekvent ramverk för ställande av säkerheter inom Eurosystemet bör även innehållet i beslut ECB/2011/4 av den 31 mars 2011 om tillfälliga åtgärder som rör godtagande av omsättningsbara skuldinstrument som emitteras eller garanteras av irländska staten (4), beslut ECB/2011/10 av den 7 juli 2011 om tillfälliga åtgärder som rör godtagande av omsättningsbara skuldinstrument som emitteras eller garanteras av portugisiska staten (5) samt beslut ECB/2012/32 av den 19 december 2012 om tillfälliga åtgärder som rör godtagande av omsättningsbara skuldinstrument som emitteras eller fullt ut garanteras av Republiken Grekland (6) inkluderas i en riktlinje som omfattar de tillfälliga åtgärder avseende de säkerheter som godtas vid Eurosystemets refinansieringstransaktioner.

(3)

Dessa åtgärder, som vidtas genom en omarbetning av riktlinje ECB/2012/18, bör dessutom göra det möjligt för de nationella centralbankerna i de medlemsstater som har euron som valuta att genomföra de ytterligare stödåtgärderna för utlåningsverksamheten i de avtal och föreskrifter som deras motparter omfattas av.

(4)

Beslut ECB/2011/4, ECB/2011/10, ECB/2012/32 och ECB/2012/34 bör därför upphöra att gälla.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut ECB/2011/4, ECB/2011/10, ECB/2012/32 och ECB/2012/34 ska upphöra att gälla

1.   Beslut ECB/2011/4, ECB/2011/10, ECB/2012/32 och ECB/2012/34 ska upphöra att gälla med verkan från och med den 3 maj 2013.

2.   Hänvisningar till de upphävda besluten ska anses som hänvisningar till riktlinje ECB/2013/4.

Artikel 2

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 22 mars 2013.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 20 mars 2013.

Mario DRAGHI

ECB:s ordförande


(1)  EUT L 331, 14.12.2011, s. 1.

(2)  EUT L 14, 18.1.2013, s. 22.

(3)  EUT L 218, 15.8.2012, s. 20.

(4)  EUT L 94, 8.4.2011, s. 33.

(5)  EUT L 182, 12.7.2011, s. 31.

(6)  EUT L 359, 29.12.2012, s. 74.


Top