Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0177

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 177/2012 av den 1 mars 2012 om ändring för hundrasextiofemte gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med nätverket al-Qaida associerade personer och enheter

OJ L 61, 2.3.2012, p. 10–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 012 P. 179 - 182

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/177/oj

2.3.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 61/10


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 177/2012

av den 1 mars 2012

om ändring för hundrasextiofemte gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med nätverket al-Qaida associerade personer och enheter

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 881/2002 av den 27 maj 2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med nätverket al-Qaida associerade personer och enheter (1), särskilt artiklarna 7.1 a och 7a.5, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 förtecknas de personer, grupper och enheter som omfattas av frysning av tillgångar (tidigare även kallat penningmedel) och ekonomiska resurser enligt den förordningen.

(2)

Den 21 februari 2012 beslutade FN:s säkerhetsråds sanktionskommitté att stryka en fysisk person och sjutton enheter i förteckningen över personer, grupper och enheter som bör omfattas av frysningen av tillgångar och ekonomiska resurser, efter att ha tagit hänsyn till den begäran om strykning som inlämnats av denna person och dessa enheter och den sammanfattande rapport som utarbetats av ombudsmannen i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 1904(2009). Sanktionskommittén beslutade även att ändra uppgifterna för en post i förteckningen. Den 23 februari 2012 beslutade den vidare att ändra uppgifterna för ytterligare fem poster i förteckningen.

(3)

Bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 1 mars 2012.

På kommissionens vägnar För ordföranden

Chef för tjänsten för utrikespolitiska instrument


(1)  EGT L 139, 29.5.2002, s. 9.


BILAGA

Bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 ska ändras på följande sätt:

(1)

Under rubriken ”Juridiska personer, grupper och enheter” ska följande utgå:

(a)

”Al Baraka Exchange L.L.C. Adress: a) PO Box 3313, Deira, Dubai, Förenade Arabemiraten, b) PO Box 20066, Dubai, Förenade Arabemiraten. Övriga upplysningar: uppges vara ägt eller kontrollerat av Ali Ahmed Nur Jim’Ale. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 9 november 2001.”

(b)

”Barakaat Telecommunications Co. Somalia, Ltd. Adress: PO Box 3313, Dubai, Förenade Arabemiraten. Övriga upplysningar: uppges vara ägt eller kontrollerat av Ali Ahmed Nur Jim’Ale (QI.J.41.01). Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 9 november 2001.”

(c)

”Barakaat Bank of Somalia (alias a) Barakaat Bank of Somalia Ltd., b) Baraka Bank of Somalia, c) Barakat Banks and Remittances). Adress: (a) Bakaara Market, Mogadishu, Somalia, b) Dubai, Förenade Arabemiraten. Övriga upplysningar: uppges vara ägt eller kontrollerat av Ali Ahmed Nur Jim’Ale. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 9 november 2001.”

(d)

”Barako Trading Company, LLC (alias Baraka Trading Company). Adress: PO Box 3313, Dubai, Förenade Arabemiraten. Övriga upplysningar: uppges vara ägt eller kontrollerat av Ali Ahmed Nur Jim’Ale. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 9 november 2001.”

(e)

”Al-Barakaat, Mogadishu, Somalia; Dubai, Förenade arabemiraten.”

(f)

”Al-Barakaat Bank. Adress: Mogadishu, Somalia. Övriga upplysningar: del av Al-Barakaat-nätverket av företag grundat av Ali Ahmed Nur Jim’ale. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 9 november 2001.”

(g)

”Al-Barakat Bank of Somalia (BSS) (alias a) BSS, b) Barakat Bank of Somalia). Adress: a) Mogadishu, Somalia, b) Bossasso, Somalia. Övriga upplysningar: del av Al-Barakaat-nätverket av företag grundat av Ali Ahmed Nur Jim’ale. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 9 november 2001.”

(h)

”Al-Barakat Finance Group, Dubai, Förenade arabemiraten; Mogadishu, Somalia.”

(i)

”Al-Barakat Financial Holding Co., Dubai, Förenade arabemiraten; Mogadishu, Somalia.”

(j)

”Al-Barakat Global Telecommunications (alias a) Barakaat Globetelcompany b) Al Barakat Telecommunications Ltd. Adress: a) P.O. Box 3313, Dubai, Förenade arabemiraten, b) Mogadishu, Somalia, (c) Hargeysa, Somalia.”

(k)

”Al-Barakat Group of Companies Somalia Limited (även känt som Al-Barakat Financial Company), PO Box 3313, Dubai, UAE; Mogadishu, Somalia.”

(l)

”Al-Barakat International (även känt som Baraco Co.), PO Box 2923, Dubai, Förenade arabemiraten.”

(m)

”Al-Barakat Investments, PO Box 3313, Deira, Dubai, Förenade arabemiraten.”

(n)

”Barakaat Group of Companies, PO Box 3313, Dubai, Förenade arabemiraten; Mogadishu, Somalia.”

(o)

”Barakaat Red Sea Telecommunications. Adress: a) Bossaso, Somalia, b) Nakhiil, Somalia, (c) Huruuse, Somalia, d) Raxmo, Somalia, e) Ticis, Somalia, f) Kowthar, Somalia, g) Noobir, Somalia, h) Bubaarag, Somalia, i) Gufure, Somalia, j) Xuuxuule, Somalia, k) Ala Aamin, Somalia, k) Guureeye, Somalia, m) Najax, Somalia, n) Carafaat, Somalia. Övriga upplysningar: del av Al-Barakaat-nätverket av företag grundat av Ali Ahmed Nur Jim’ale. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 9 november 2001.”

(p)

”Barakat International Companies (BICO), Mogadishu, Somalia; Dubai, Förenade arabemiraten.”

(q)

”Barakat Telecommunications Company Limited (alias BTELCO). Adress: Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadishu, Somalia. Övriga upplysningar: del av Al-Barakaat-nätverket av företag grundat av Ali Ahmed Nur Jim’ale, b) kontoret i Nederländerna stängt och nerlagt i augusti 2009. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 9 november 2001.”

(2)

Under rubriken ”Fysiska personer” ska följande utgå:

”Ali Ahmed Nur Jim'ale (alias a) Ahmed Ali Jimale, b) Ahmad Nur Ali Jim'ale, c) Ahmed Nur Jumale, d) Ahmed Ali Jumali, e) Ahmed Ali Jumale, f) Sheikh Ahmed Jimale, g) Ahmad Ali Jimale, h) Shaykh Ahmed Nur Jimale). Titel: Sheikh. Adress: Djibouti, Djibouti (sedan maj 2007). Född 1954 i Somalia. Somalisk medborgare. Pass nr A0181988 (somaliskt pass utfärdat den 1 oktober 2001 i Dubai, Förenade Arabemiraten, förnyat den 24 januari 2008 i Djibouti, som upphörde att gälla den 22 januari 2011). Övriga upplysningar: a) yrke: kamrer och affärsman, b) faderns namn är Ali Jumale, moderns namn är Enab Raghe, c) grundare av Barakaat-nätverket av företag, inbegripet Barakaat Group of Companies. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 9 november 2001.”

(3)

Under rubriken ”Juridiska personer, grupper och enheter” ska ”Global Relief Foundation (GRF) (alias a) Fondation Secours Mondial (FSM), b) Secours mondial de France (SEMONDE), c) Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l., d) Fondation Secours Mondial v.z.w, e) FSM, f) Stichting Wereldhulp — België, v.z.w., g) Fondation Secours Mondial — Kosova, h) Fondation Secours Mondial ”World Relief”). Adress: a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, Förenta staterna, b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, Förenta staterna, c) 49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, Frankrike, d) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgien, e) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Bryssel), Belgien, f) PO Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Bryssel), Belgien, g) Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo, h) Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo, i) Rruga e Kavajes, Building No 3, Apartment No 61, PO Box 2892, Tirana, Albanien. Övriga upplysningar: a) Finns även i Afghanistan, Bangladesh, Eritrea, Etiopien, Georgien, Indien, Irak, Somalia, Syrien samt Västbanken och Gaza, b) amerikanskt arbetsgivarnummer (U.S. Federal Employer Identification): 36-3804626, c) momsregistreringsnummer: BE 454419759, d) adresserna i Belgien är de adresser som Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l och Fondation Secours Mondial vzw. och Stichting Wereldhulp — België, v.z.w har haft sedan 1998. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 22 oktober 2002.” ersättas med följande:

”Global Relief Foundation (GRF) Adress: a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, Förenta staterna, b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, Förenta staterna. Övriga upplysningar: a) Finns även i Afghanistan, Bangladesh, Eritrea, Etiopien, Georgien, Indien, Irak, Somalia, Syrien samt Västbanken och Gaza, b) amerikanskt arbetsgivarnummer (U.S. Federal Employer Identification): 36-3804626, c) momsregistreringsnummer: BE 454419759. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 22 oktober 2002.”

(4)

Under rubriken ”Juridiska personer, grupper och enheter” ska ”Heyatul Ulya. Adress: Mogadishu, Somalia. Övriga upplysningar: del av Al-Barakaat-nätverket av företag grundat av Ali Ahmed Nur Jim’ale. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 9 november 2001.” ersättas med följande:

”Heyatul Ulya. Adress: Mogadishu, Somalia. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 9 november 2001.”

(5)

Under rubriken ”Juridiska personer, grupper och enheter” ska ”Red Sea Barakat Company Limited. Adress: Mogadishu, Somalia. Övriga upplysningar: del av Al-Barakaat-nätverket av företag som grundats av Ali Ahmed Nur Jim’ale. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 9 november 2001.” ersättas med följande:

”Red Sea Barakat Company Limited. Adress: Mogadishu, Somalia. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 9 november 2001.”

(6)

Under rubriken ”Juridiska personer, grupper och enheter” ska ”Somali Internet Company. Adress: Mogadishu, Somalia. Övriga upplysningar: del av Al-Barakaat-nätverket av företag grundat av Ali Ahmed Nur Jim’ale. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 9 november 2001.” ersättas med följande:

”Somali Internet Company. Adress: Mogadishu, Somalia. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 9 november 2001.”

(7)

Under rubriken ”Fysiska personer” ska ”Umar Patek (alias a) Omar Patek, b) Pa'tek, c) Pak Taek, d) Umar Kecil, e) Al Abu Syekh Al Zacky, f) Umangis Mike. Adress: a) Indonesien, b) Filippinerna. Född 1970 i centrala Java, Indonesien. Indonesisk medborgare. Övriga upplysningar: a) högre ledare inom Jemaah Islamiyah. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 19 juli 2011.” ersättas med följande:

”Umar Patek (alias a) Omar Patek, b) Mike Arsalan, c) Hisyam Bin Zein, d) Anis Alawi Jafar, e) Pa’tek, f) Pak Taek, g) Umar Kecil, h) Al Abu Syekh Al Zacky, i) Umangis Mike. Adress: Indonesien. Född den 20 juli 1970 i centrala Java, Indonesien. Indonesisk medborgare. Övriga upplysningar: högre ledare inom Jemaah Islamiyah. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 19 juli 2011.”

(8)

Under rubriken ”Fysiska personer” ska ”Abbas Abdi Ali (alias Ali, Abbas Abdi). Övriga upplysningar: a) associerad med Ali Nur Jim’ale, b) rapporteras ha avlidit 2004. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 9 november 2001.” ersättas med följande:

”Abbas Abdi Ali (alias Ali, Abbas Abdi). Övriga upplysningar: rapporteras ha avlidit 2004. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 9 november 2001.”


Top