EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0054

Rådets genomförandeförordning (EU) nr 54/2012 av den 23 januari 2012 om genomförande av förordning (EU) nr 961/2010 om restriktiva åtgärder mot Iran

OJ L 19, 24.1.2012, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 23/03/2012; upphävd genom 32012R0267

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/54/oj

24.1.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 19/1


RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 54/2012

av den 23 januari 2012

om genomförande av förordning (EU) nr 961/2010 om restriktiva åtgärder mot Iran

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EU) nr 961/2010 av den 25 oktober 2010 om restriktiva åtgärder mot Iran (1), särskilt artikel 36.2, och

av följande skäl:

(1)

Den 25 oktober 2010 antog rådet förordning (EU) nr 961/2010.

(2)

Den 1 december 2011 upprepade rådet sin allvarliga och allt djupare oro över Irans kärntekniska programs beskaffenhet, särskilt slutsatserna om Irans verksamhet när det gäller utvecklingen av militär kärnteknik, vilka återspeglas i den senaste IAEA-rapporten. Mot denna bakgrund och i enlighet med Europeiska rådets uttalande av den 23 oktober 2011 enades rådet om att utvidga de befintliga sanktionerna.

(3)

Den 9 december 2011 godkände Europeiska rådet rådets slutsatser av den 1 december 2011 och uppmanade rådet att fortsätta sitt arbete med att utvidga tillämpningsområdet för EU:s restriktiva åtgärder mot Iran som en prioriterad fråga.

(4)

I enlighet med rådets beslut 2012/35/Gusp av den 23 januari 2012 om ändring av beslut 2010/413/Gusp om restriktiva åtgärder mot Iran (2) bör ytterligare personer och enheter uppföras på förteckningen över personer och enheter som är föremål för restriktiva åtgärder i bilaga VIII till förordning (EU) nr 961/2010. Uppgifterna om vissa personer och enheter i bilaga VIII till förordning (EU) nr 961/2010 bör dessutom ändras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   De personer och enheter som förtecknas i bilaga I till denna förordning ska läggas till i förteckningen i bilaga VIII till förordning (EU) nr 961/2010.

2.   Den enhet som anges i bilaga II till den här förordningen ska strykas i förteckningen i bilaga VIII till förordning (EU) nr 961/2010.

3.   Uppgifterna i bilaga VIII till förordning (EU) nr 961/2010 ska ändras i enlighet med bilaga III till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 januari 2012.

På rådets vägnar

C. ASHTON

Ordförande


(1)  EUT L 281, 27.10.2010, s. 1.

(2)  Se sidan 22 i detta nummer av EUT.


BILAGA I

Förteckning över personer och enheter som avses i artikel 1.1

I.   Personer och enheter som deltar i kärnteknisk verksamhet eller i verksamhet med ballistiska robotar

B.   Enheter

 

Namn

Identifieringsuppgifter

Skäl

Datum för uppförande på förteckningen

1.

Central Bank of Iran (alias Central Bank of the Islamic Republic of Iran)

Postadress: Mirdamad Blvd., NO.144, Teheran, Islamiska republiken Iran

P.O. Box: 15875 / 7177

Växel: +98 21 299 51

Telegramadress: MARKAZBANK

Telex: 216 219-22

MZBK IRSWIFT-adress: BMJIIRTH

Webbplats: http://www.cbi.ir

E-post: G.SecDept@cbi.ir

Delaktig i verksamhet som syftar till att kringgå sanktioner

23.1.2012

2.

Bank Tejarat

Postadress: Taleghani Br. 130, Taleghani Ave.

P.O.Box: 11365 - 5416, Teheran

Tfn.: 88826690

Telex.: 226641 TJTA IR.

Fax: 88893641

Webbplats: http://www.tejaratbank.ir

Bank Tejrat är en statsägd bank. Den har direkt främjat Irans kärntekniska ambitioner. Exempelvis underlättade Bank Tejrat under 2011 överföring av tiotals miljoner dollar i syfte att hjälpa den på FN-förteckningen uppförda enheten Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI) i dess strävan att få tillgång till urandioxid. AEOI är Irans största organisation för forskning om och utveckling av kärnteknik och förvaltar program för tillverkning av klyvbart material.

Bank Tejrat har tidigare även hjälpt på förteckningen uppförda Iranska banker med att kringgå internationella sanktioner, till exempel genom att göra affärer i vilka de på FN-förteckningen uppförda bulvanföretagen inom Shahid Hemmat Industrial Group är inblandade.

Genom dess finansiella tjänster till på den EU-förteckningen uppförda Bank Mellat och Export Development Bank of Iran (EDBI) under de senaste åren har Bank Tejrat även gett stöd till dotterbolag and underställda till Irans revolutionsgarde, den på FN-förteckningen upptagna Defense Industries Organisation och det likaså på FN-förteckningen upptagna ministeriet för försvarsfrågor och logistiskt stöd till de väpnade styrkorna.

23.1.2012

3.

Tidewater (Tidewater Middle East Co.)

Postadress: No. 80 Tidewater Buildning, Vozara Street, Next to Saie Park, Teheran, Iran

Ägs eller kontrolleras av Islamiska revolutionsgardet

23.1.2012

4.

Turbine Engineering Manufacturing (TEM) (T.E.M. Co.)

Postadress: Shishesh Mina Street, Karaj Special Road, Teheran, Iran

Används av den på förteckningen uppförda enheten Iran Aircraft Industries (IACI) som bulvanföretag för hemlig upphandlingsverksamhet.

23.1.2012

5.

Sad Export Import Company (SAD Import & Export Company)

Postadress: Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No; 3/1, Teheran, Iran

P.O. Box 1584864813 Teheran, Iran

Används som bulvanföretag av den på förteckningen uppförda enheten Defence Industries Organization (DIO). Delaktigt i överföring av vapen till Syrien. Det har också noterats att företaget är delaktigt i olaglig överföring av vapen ombord på M/V Monchegorsk.

23.1.2012

6.

Rosmachin

Postadress: Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No; 3/1, Teheran, Iran

P.O. Box 1584864813 Teheran, Iran

Bulvanföretag för Sad Export Import Company. Delaktigt i olaglig överföring av vapen ombord på M/V Monchegorsk.

23.1.2012

II.   Islamska revolutionsgardet (IRGC)

A.   Personer

 

Namn

Identifieringsuppgifter

Skäl

Datum för uppförande på förteckningen

1.

Ali Ashraf NOURI (NURI)

 

Ställföreträdande befälhavare för Islamiska revolutionsgardet, chef för Islamiska revolutionsgardets politiska byrå

23.1.2012

2.

Hojatoleslam Ali SAIDI (alias Hojjat- al-Eslam Ali Saidi eller Saeedi)

 

Den högste ledarens företrädare vid Islamiska revolutionsgardet

23.1.2012

3.

Amir Ali Haji ZADEH (alias Amir Ali Hajizadeh)

 

Befälhavare för Islamiska revolutionsgardets flygvapen, brigadgeneral

23.1.2012


B.   Enheter

 

Namn

Identifieringsuppgifter

Skäl

Datum för uppförande på förteckningen

1.

Behnam Sahriyari Trading Company

Postadress: Ziba Building, 10th Floor, Northern Sohrevardi Street, Teheran, Iran

Skickade två containrar med olika typer av skjutvapen från Iran till Syrien i maj 2007 i strid mot punkt 5 i FN:s säkerhetsråds resolution 1747(2007)

23.1.2012

III.   Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)

B.   Enheter

 

Namn

Identifieringsuppgifter

Skäl

Datum för uppförande på förteckningen

1.

BIIS Maritime Limited

Postadress: 147/1 St. Lucia, Valletta, Malta

Ägs eller kontrolleras av den på förteckningen uppförda enheten Irano Hind

23.1.2012

2.

Darya Delalan Sefid Khazar Shipping Company (Iran) (Khazar Sea Shipping Lines eller Darya-ye Khazar Shipping Company eller Khazar Shipping Co. eller KSSL eller Daryaye Khazar (Caspian Sea) Co. eller Darya-e-khazar shipping Co.

Postadress: M. Khomeini St., Ghazian, Bandar Anzil, Gilan, IranNo. 1, End of Shahid Mostafa Khomeini St., Tohid Square, Bandar Anzali, 1711-324, Iran

Ägs eller kontrolleras av IRISL

23.1.2012


BILAGA II

Enhet som avses i artikel 1.2

Syracuse S.L


BILAGA III

Uppgifter som avses i artikel 1.3

 

Namn

Identifieringsuppgifter

Skäl

Datum för uppförande på förteckningen

1.

Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS) GmbH

Postadress: Schottweg 7, 22087 Hamburg, Tyskland; Opp 7th Alley, Zarafshan St, Eivanak St, Qods Township; HTTS GmbH

Kontrolleras av IRISL och/eller agerar på IRISL:s vägnar. HTTS är registrerat på samma adress som IRISL Europe GmbH i Hamburg, och dess huvudman Dr Naser Baseni var tidigare anställd av IRISL.

23.1.2012

2.

Oasis Freight Agency

Postadress: Al Meena Street, Opposite Dubai Ports & Customs, 2nd Floor, Sharaf Building, Dubai Förenade arabemiraten; Sharaf Building, 1st Floor, Al Mankhool St., Bur Dubai, P.O. Box 5562, Dubai, Förenade arabemiraten; Sharaf Building, No. 4, 2nd Floor, Al Meena Road, Opposite Customs, Dubai, Förenade arabemiraten, Kayed Ahli Building, Jamal Abdul Nasser Road (Parallel to Al Wahda St.), P.O. Box 4840, Sharjah, Förenade arabemiraten

Agerar på IRISL:s vägnar i Förenade arabemiraten. Har ersatts av Good Luck Shipping Company som också är uppfört på förteckningen för att ha agerat på IRISL:s vägnar

23.1.2012


Top