EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012A0309(01)

Kommissionens yttrande av den 7 mars 2012 om planen för deponering av radioaktivt avfall från SPIRAL-2-anläggningen i Frankrike, i enlighet med artikel 37 i Euratomfördraget

OJ C 71, 9.3.2012, p. 1–1 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

9.3.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 71/1


KOMMISSIONENS YTTRANDE

av den 7 mars 2012

om planen för deponering av radioaktivt avfall från SPIRAL-2-anläggningen i Frankrike, i enlighet med artikel 37 i Euratomfördraget

(Endast den franska texten är giltig)

2012/C 71/01

Nedanstående bedömning görs enligt bestämmelserna i Euratomfördraget, utan att det påverkar eventuella ytterligare bedömningar som ska göras enligt fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och de skyldigheter som följer av det och av sekundärlagstiftningen.

I enlighet med artikel 37 i Euratomfördraget erhöll Europeiska kommissionen den 15 september 2011 allmänna upplysningar från Frankrikes regering om planen för deponering av radioaktivt avfall från SPIRAL-2-anläggningen i Frankrike.

På grundval av dessa upplysningar och efter samråd med expertgruppen, har kommissionen formulerat följande yttrande:

1.

Avståndet mellan anläggningen och närmaste plats i en annan medlemsstat (i detta fall Förenade kungariket) är 170 km.

2.

Under normala driftsförhållanden kommer de flytande och gasformiga radioaktiva utsläppen inte att leda till att befolkningen i andra medlemsstater exponeras i en utsträckning som är av betydelse från hälsosynpunkt.

3.

Fast radioaktivt avfall lagras tillfälligt på anläggningen innan det transporteras till en godkänd bearbetnings- och deponeringsanläggning i Frankrike.

4.

I händelse av oplanerade radioaktiva utsläpp som kan bli en följd av en olyckshändelse av en typ och omfattning som ingår i de allmänna upplysningarna kommer de doser som skulle nå befolkningen i andra medlemsstater sannolikt att vara utan betydelse från hälsosynpunkt.

Sammanfattningsvis anser kommissionen att genomförandet av planen för deponering av radioaktivt avfall av alla slag från kärnkraftanläggningen SPIRAL-2 i Frankrike inte torde innebära några risker för radioaktiv kontamination av vatten, jord eller luft som kan påverka hälsan hos befolkningen i någon annan medlemsstat, vare sig vid normal drift eller i händelse av en olycka av den typ och omfattning som avses i de allmänna upplysningarna.

Utfärdat i Bryssel den 7 mars 2012.

På kommissionens vägnar

Günther OETTINGER

Ledamot av kommissionen


Top