EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1387

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1387/2011 av den 14 december 2011 om rättelse av den finländska, franska, italienska, polska, portugisiska, slovakiska, spanska och ungerska versionen av förordning (EG) nr 951/2006 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 318/2006 för handel med tredjeländer i sockersektorn

OJ L 345, 29.12.2011, p. 20–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1387/oj

29.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 345/20


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1387/2011

av den 14 december 2011

om rättelse av den finländska, franska, italienska, polska, portugisiska, slovakiska, spanska och ungerska versionen av förordning (EG) nr 951/2006 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 318/2006 för handel med tredjeländer i sockersektorn

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaderna) (1), särskilt artiklarna 85 och 161.3 jämförda med artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

Efter den ändring av kommissionens förordning (EG) nr 951/2006 (2) som gjordes genom kommissionens förordning (EG) nr 1055/2009 (3) noterades det att den finländska, franska, italienska, polska, portugisiska, slovakiska, spanska och ungerska versionen av förordning (EG) nr 951/2006 innehåller ett fel i artikel 7b.3 vad gäller startdatum för inlämning av ansökningar om exportlicenser.

(2)

Förordning (EG) nr 951/2006 bör därför rättas i enlighet med detta.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för den samlade marknadsordningen inom jordbruket.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Gäller endast den finländska, franska, italienska, polska, portugisiska, slovakiska, spanska och ungerska versionen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 december 2011.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  EUT L 290, 6.11.2009, s. 64.


Top