EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1358

Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1358/2011 av den 14 december 2011 om ändring av förordning (EG) nr 1745/2003 om tillämpningen av minimireserver (kassakrav) (ECB/2003/9) (ECB/2011/26)

OJ L 338, 21.12.2011, p. 51–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 005 P. 289 - 289

No longer in force, Date of end of validity: 25/06/2021; upphävd genom 32021R0378

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1358/oj

21.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 338/51


EUROPEISKA CENTRALBANKENS FÖRORDNING (EU) nr 1358/2011

av den 14 december 2011

om ändring av förordning (EG) nr 1745/2003 om tillämpningen av minimireserver (kassakrav) (ECB/2003/9)

(ECB/2011/26)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 127.2 första strecksatsen,

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken (nedan kallad ECBS-stadgan), särskilt artikel 19.1, och

av följande skäl:

(1)

Av artikel 19.1 i ECBS-stadgan framgår att ECB, för att uppfylla målen för den monetära politiken, kan kräva att kreditinstitut som är etablerade i medlemsstaterna håller minimireserver på konton hos ECB och de nationella centralbankerna samt att ECB-rådet får fastställa regler för att beräkna och fastställa de minimireserver som krävs.

(2)

Enligt Europeiska centralbankens förordning (EG) nr 1745/2003 av den 12 september 2003 om tillämpningen av minimireserver (kassakrav) (ECB/2003/9) (1) framgår bl.a. vilka kategorier av institut som omfattas av kassakrav och vilka kassakravsprocent som tillämpas på olika kategorier av skulder.

(3)

Den 8 december 2011 beslutade ECB-rådet om ytterligare stödåtgärder för att främja bankernas utlåningsverksamhet och för att öka likviditeten på euroområdets penningmarknad. ECB:s kassakravssystem behöver inte tillämpas i samma utsträckning som under normala förhållanden för att påverka förutsättningarna på penningmarknaden, utan kassakravsprocenten bör sänkas till 1 procent för att förbättra tillhandahållandet av likviditet till motparterna för Eurosystemets penningpolitiska transaktioner. Mot bakgrund av detta bör förordning (EG) nr 1745/2003 (ECB/2003/9) ändras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändring av förordning (EG) nr 1745/2003 (ECB/2003/9)

Artikel 4.2 i förordning (EG) nr 1745/2003 (ECB/2003/9) ska ersättas med följande:

”2.   En kassakravsprocent på 1,0 procent ska tillämpas på alla andra skulder som ingår i kassakravsbasen.”

Artikel 2

Ikraftträdande

1.   Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

2.   Artikel 1 ska tillämpas från och med den uppfyllandeperiod som börjar den 18 januari 2012.

Utfärdad i Frankfurt am Main den 14 december 2011.

På ECB-rådets vägnar

Mario DRAGHI

ECB:s ordförande


(1)  EUT L 250, 2.10.2003, s. 10.


Top