Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0470

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 470/2011 av den 16 maj 2011 om ändring av förordning (EG) nr 828/2009 om tillämpningsföreskrifter för regleringsåren 2009/10 till 2014/15 för import och raffinering av produkter från sockersektorn med HS-nummer 1701 inom ramen för förmånsavtal

OJ L 129, 17.5.2011, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 037 P. 215 - 216

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/470/oj

17.5.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 129/5


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 470/2011

av den 16 maj 2011

om ändring av förordning (EG) nr 828/2009 om tillämpningsföreskrifter för regleringsåren 2009/10 till 2014/15 för import och raffinering av produkter från sockersektorn med HS-nummer 1701 inom ramen för förmånsavtal

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1528/2007 av den 20 december 2007 om tillämpning av de ordningar som ska tillämpas på produkter med ursprung i vissa stater som ingår i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS) enligt avtal om att sluta ekonomiska partnerskapsavtal eller som leder till att sådana partnerskapsavtal sluts (1), särskilt artikel 9.5,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 732/2008 av den 22 juli 2008 om tillämpning av Allmänna preferenssystemet under perioden 1 januari 2009–31 december 2011 samt om ändring av förordningarna (EG) nr 552/97 och (EG) nr 1933/2007 och av kommissionens förordningar (EG) nr 1100/2006 och (EG) nr 964/2007 (2), särskilt artikel 11.7, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 1.4 i kommissionens förordning (EG) nr 828/2009 (3) har ett land som förtecknas i bilaga I till förordning (EG) nr 1528/2007 eller som förtecknas som ett minst utvecklat land i bilaga I till förordning (EG) nr 732/2008 rätt att tas upp i bilaga I till förordning (EG) nr 828/2009.

(2)

Uganda faller inom kategorin minst utvecklat land och förtecknas som ett minst utvecklat land i bilaga I till förordning (EG) nr 732/2008 och har hos kommissionen ansökt om att tas upp i bilaga I till förordning (EG) nr 828/2009. Uganda producerar socker och är därför en potentiell exportör till Europeiska unionen.

(3)

Förordning (EG) nr 828/2009 bör därför ändras i enlighet med detta.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för den samlade marknadsordningen inom jordbruket.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Del I i bilaga I till förordning (EG) nr 828/2009 ska ersättas med texten i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 maj 2011.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 348, 31.12.2007, s. 1.

(2)  EUT L 211, 6.8.2008, s. 1.

(3)  EUT L 240, 11.9.2009, s. 14.


BILAGA

Del I:   Minst utvecklade länder (MUL)

Grupp av länder

Tredjeland

Referensnummer

ICKE AVS-LÄNDER SOM ÄR MUL

Bangladesh

Kambodja

Laos

Nepal

09.4221

AVS-LÄNDER SOM ÄR MUL

Benin

Burkina Faso

Demokratiska republiken Kongo

Etiopien

Madagaskar

Malawi

Moçambique

Senegal

Sierra Leone

Sudan

Tanzania

Togo

Uganda

Zambia

09.4231”


Top