Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0737

2011/737/,Euratom: Kommissionens beslut av den 9 november 2011 om ändring av dess arbetsordning

OJ L 296, 15.11.2011, p. 58–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/737/oj

15.11.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 296/58


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 9 november 2011

om ändring av dess arbetsordning

(2011/737/EU, Euratom)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 249,

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 106a,

med beaktande av kommissionens beslut 2010/138/EU, Euratom av den 24 februari 2010 om ändring av dess arbetsordning (1) och

med beaktande av beslutet av Europeiska kommissionens ordförande C(2011)8000 av den 27 oktober 2011.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 12 i kommissionens arbetsordning ska följande punkt läggas till som punkt 5:

”5.   Varje kommissionsledamot som önskar avbryta ett skriftligt förfarande som rör samordning och övervakning av medlemsstaternas finanspolitik och ekonomiska politik, särskilt inom euroområdet, ska rikta en motiverad begäran om detta till ordföranden. I begäran ska det uttryckligen anges vilka delar i utkastet till beslut som avses, utifrån en opartisk och objektiv bedömning av det föreslagna beslutets tidsram, struktur, grunder eller resultat.

Om ordföranden anser att motiveringen är ogrundad men begäran vidhålls, får ordföranden avslå begäran och besluta att det skriftliga förfarandet ska fortsätta. I så fall ska generalsekreteraren be de övriga kommissionsledamöterna att ange sin ståndpunkt i ärendet för att säkerställa att regeln om beslutförhet enligt artikel 250 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt följs. Ordföranden får också föra in ärendet för godkännande på dagordningen för kommissionens nästa möte.”

Artikel 2

I artikel 23 i kommissionens arbetsordning ska följande punkt läggas till som punkt 5a:

”5a.   Generaldirektoratet för ekonomi och finans måste rådfrågas vad gäller samtliga initiativ som rör eller som potentiellt kan påverka tillväxten, konkurrenskraften eller den ekonomiska stabiliteten i Europeiska unionen eller euroområdet.”

Artikel 3

Beslutet träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 9 november 2011.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 55, 5.3.2010, s. 60.


Top