EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0367

Rådets genomförandebeslut 2011/367/Gusp av den 23 juni 2011 om genomförande av beslut 2011/273/Gusp om restriktiva åtgärder mot Syrien

EUT L 164, 24.6.2011, p. 14–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/11/2011; upphävd genom 32011D0782

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/367/oj

24.6.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 164/14


RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT 2011/367/GUSP

av den 23 juni 2011

om genomförande av beslut 2011/273/Gusp om restriktiva åtgärder mot Syrien

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 31.2,

med beaktande av rådets beslut 2011/273/Gusp av den 9 maj 2011 om restriktiva åtgärder mot Syrien (1), särskilt artikel 5.1, och

av följande skäl:

Med hänsyn till den allvarliga situationen i Syrien bör ytterligare personer och enheter föras upp på förteckningen över personer och enheter som är föremål för restriktiva åtgärder enligt bilagan till beslut 2011/273/Gusp.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De personer och enheter som anges i bilagan till detta beslut ska läggas till på förteckningen i bilagan till beslut 2011/273/Gusp.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 23 juni 2011.

På rådets vägnar

MARTONYI J.

Ordförande


(1)  EUT L 121, 10.5.2011, s. 11.


BILAGA

PERSONER OCH ENHETER SOM AVSES I ARTIKEL 1

A.   Personer

 

Namn

Personuppgifter (födelsedatum, födelseort...)

Skäl

Datum för införande

1.

Zoulhima CHALICHE

(Dhu al-Himma SHALISH)

Född 1951 eller 1946 i Kerdaha.

Presidentens säkerhetschef, president Bashar al-Asads kusin. Delaktig i våld mot demonstranter.

23.6.2011

2.

Riyad CHALICHE

(Riyad SHALISH)

 

Direktör för Military Housing Establishment, president Bashar al-Asads kusin. Finansierar regimen.

23.6.2011

3.

Brigadbefälhavare Mohammad Ali JAFARI (alias JA'FARI, Aziz; alias JAFARI, Ali; alias JAFARI, Mohammad Ali; alias JA'FARI, Mohammad Ali; alias JAFARI-NAJAFABADI, Mohammad Ali)

Födelsedatum: 1 september 1957; Födelseort: Yazd, Iran.

Befälhavare för Islamiska revolutionsgardet. Delaktig i tillhandahållandet av utrustning och stöd för att bistå den syriska regimen med att slå ner protesterna i Syrien.

23.6.2011

4.

Generalmajor Qasem SOLEIMANI,

(alias Quasim SOLEIMANY)

 

Befälhavare i Islamiska revolutionsgardet, IRGC-Qods, delaktig i tillhandahållandet av utrustning och stöd för att bistå den syriska regimen med att slå ner protesterna i Syrien.

23.6.2011

5.

Hossein TAEB (alias TAEB, Hassan; alias TAEB, Hosein; alias TAEB, Hossein; alias TAEB, Hussayn) alias Hojjatoleslam Hossein TA'EB)

Födelseår: 1963;

Födelseort: Teheran, Iran.

Ställföreträdande befälhavare för underrättelseavdelningen vid Islamiska revolutionsgardet, delaktig i tillhandahållandet av utrustning och stöd för att bistå den syriska regimen med att slå ner protesterna i Syrien.

23.6.2011

6.

Khalid QADDUR

 

Maher al-Asads affärspartner.

Finansierar regimen.

23.6.2011

7.

Ra'if AL-QUWATLI (alias Ri'af AL-QUWATLI)

 

Maher al-Asads affärspartner.

Finansierar regimen.

23.6.2011


B.   Enheter

 

Namn

Uppgifter om enheten

Skäl

Datum för införande

1.

Bena Properties

 

Kontrolleras av Rami Makhlouf. Finansierar regimen.

23.6.2011

2.

Al Mashreq Investment Fund (AMIF) (alias Sunduq Al Mashrek Al Istithmari)

P.O. Box 108, Damaskus

Tfn: +963 112110059 / +963 112110043

Fax: +963 933333149

Kontrolleras av Rami Makhlouf. Finansierar regimen.

23.6.2011

3.

Hamcho International

(alias Hamsho International Group)

Baghdad Street, P.O. Box 8254, Damaskus

Tfn: +963 112316675

Fax: +963 112318875

Hemsida: www.hamshointl.com

E-post: info@hamshointl.com och hamshogroup@yahoo.com

Kontrolleras av Mohamed Hamcho eller Hamsho Finansierar regimen.

23.6.2011

4.

Military Housing Establishment (alias MILIHOUSE)

 

Bolag för offentliga arbeten. Kontrolleras av Riyad Chaliche och förvarsministeriet. Finansierar regimen.

23.6.2011


Top