EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0016

2011/728/: Europeiska centralbankens beslut av den 31 oktober 2011 om ändring av beslut ECB/2010/15 om hanteringen av EFSF-lån till sådana medlemsstater som har euron som valuta och beslut ECB/2010/31 om öppnandet av konton för hantering av betalningar som rör EFSF-lån till medlemsstater som har euron som valuta (ECB/2011/16)

OJ L 289, 8.11.2011, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 005 P. 297 - 298

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/728/oj

8.11.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 289/35


EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT

av den 31 oktober 2011

om ändring av beslut ECB/2010/15 om hanteringen av EFSF-lån till sådana medlemsstater som har euron som valuta och beslut ECB/2010/31 om öppnandet av konton för hantering av betalningar som rör EFSF-lån till medlemsstater som har euron som valuta

(ECB/2011/16)

(2011/728/EU)

EUROPEISKA CENTRALBANKENS DIREKTION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artiklarna 17 och 21, och

av följande skäl:

(1)

I beslut ECB/2010/15 av den 21 september 2010 om hanteringen av EFSF-lån till sådana medlemsstater som har euron som valuta (1) återfinns bestämmelser som reglerar inrättandet av ett konto för European Financial Stability Facility (EFSF) hos Europeiska centralbanken (ECB) inom ramen för låneavtalen (nedan kallade låneavtalen) enligt EFSF-ramavtalet som trädde i kraft den 4 augusti 2010 (nedan kallat EFSF-ramavtalet).

(2)

I beslut ECB/2010/31 av den 20 december 2010 om öppnandet av konton för hantering av betalningar som rör EFSF-lån till medlemsstater som har euron som valuta (2) återfinns bestämmelser om det konto hos ECB som inrättas för den nationella centralbanken i en berörd låntagande medlemsstat inom ramen för låneavtalen enligt EFSF-ramavtalet.

(3)

EFSF-ramavtalet har ändrats genom ett tilläggs- och ändringsavtal som trädde i kraft den 18 oktober 2011. Genom det ändrade EFSF-ramavtalet skapas ytterligare instrument som EFSF kan använda för att ge finansiellt stöd. I enlighet med andra punkten i ingressen och artikel 2.1 i det ändrade EFSF-ramavtalet, får EFSF bevilja att låneutbetalningar, förebyggande faciliteter, faciliteter för att finansiera återkapitalisering av finansinstitut i euroområdets medlemsstater (genom lån till sådana medlemsstaters regeringar samt även länder som inte omfattas av programmet), faciliteter för obligationsköp på sekundärmarknaderna eller faciliteter för obligationsköp på primärmarknaderna (alla sådana instrument utgör ”finansiellt stöd”), tillhandahålls genom finansiella stödavtal (nedan kallade finansiella stödavtal). Låneavtalen kan fortsätta existera även efter det att det ändrade EFSF-ramavtalet trätt i kraft.

(4)

Mot bakgrund av detta bör beslut ECB/2010/15 och ECB/2010/31 ändras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut ECB/2010/15 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 2 ska ersättas med följande:

”Artikel 2

Inbetalningar och utbetalningar till kontot

ECB ska endast godta inbetalningar till, och utbetalningar från, kontot som öppnats i EFSF:s namn om betalningarna har ett samband med låneavtal eller finansiella stödavtal.”

2.

Artikel 4 ska ersättas med följande:

”Artikel 4

Behållningen på kontot

Inget kreditsaldo får uppkomma på det konto som öppnats i EFSF:s namn efter det att utbetalningar skett inom ramen för ett låneavtal eller finansiellt stödavtal, och det ska heller inte ske några inbetalningar till detta konto förrän den dag då en betalning avseende ett låneavtal eller ett finansiellt stödavtal ska ske. Det konto som öppnats i EFSF:s namn ska inte vid något tillfälle utvisa något debetsaldo. Därför ska inga betalningar utöver kreditsaldot på det konto som öppnats i EFSF:s namn genomföras från detta konto.”

Artikel 2

Beslut ECB/2010/31 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 1 ska ersättas med följande:

”Artikel 1

Öppnande av konton

ECB får på begäran av den nationella centralbanken i en låntagande medlemsstat öppna ett konto i denna nationella centralbanks namn för hanteringen av betalningar som sker inom ramen för ett låneavtal eller ett finansiellt stödavtal (nedan kallat ett NCB-konto).”

2.

Artikel 2 ska ersättas med följande:

”Artikel 2

Inbetalningar till och utbetalningar från konton

Ett NCB-konto får endast användas för att hantera betalningar som sker inom ramen för ett låneavtal eller ett finansiellt stödavtal.”

Artikel 3

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 2 november 2011.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 31 oktober 2011.

Jean-Claude TRICHET

ECB:s ordförande


(1)  EUT L 253, 28.9.2010, s. 58.

(2)  EUT L 10, 14.1.2011, s. 7.


Top