EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0031(01)

2011/15/EU: Europeiska centralbankens beslut av den 20 december 2010 om öppnandet av konton för hantering av betalningar som rör EFSF-lån till medlemsstater som har euron som valuta (ECB/2010/31)

OJ L 10, 14.1.2011, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 005 P. 285 - 286

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/11/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/15(1)/oj

14.1.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 10/7


EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT

av den 20 december 2010

om öppnandet av konton för hantering av betalningar som rör EFSF-lån till medlemsstater som har euron som valuta

(ECB/2010/31)

(2011/15/EU)

EUROPEISKA CENTRALBANKENS DIREKTION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artiklarna 17 och 21, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 17 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken (nedan kallad ECBS-stadgan) får ECB, för att genomföra sina transaktioner, öppna konton för kreditinstitut, offentliga organ och andra marknadsaktörer.

(2)

Enligt artikel 21.1 och 21.2 i ECBS-stadgan får ECB fungera som fiskalt ombud för unionens institutioner, organ eller byråer, centrala, regionala, lokala eller andra myndigheter, andra offentligrättsliga organ eller offentliga företag i medlemsstaterna.

(3)

Enligt artikel 1.2 i beslut ECB/2007/7 av den 24 juli 2007 om villkoren för TARGET2-ECB (1) får ECB acceptera centralbanker som kunder.

(4)

Det har slutits ett EFSF-ramavtal mellan de medlemsstater som har euron som valuta och European Financial Stability Facility, Société Anonyme (EFSF), ett publikt aktiebolag med säte i Luxemburg vars aktieägare är de medlemsstater som har euron som valuta. EFSF-ramavtalet trädde i kraft och blev bindande den 4 augusti 2010.

(5)

Enligt EFSF-ramavtalet och i enlighet med EFSF:s stadgar är det EFSF:s uppdrag att tillhandahålla finansiering i form av låneavtal (nedan kallade låneavtal) till medlemsstater som har euron som valuta om dessa medlemsstater har ekonomiska svårigheter, och har ingått ett samförståndsavtal med Europeiska kommissionen som innehåller villkoren för avtalet.

(6)

Enligt artikel 3.5 i EFSF-ramavtalet betalas det lån som EFSF tillhandahåller en medlemsstat som har euron som valuta ut från EFSF:s konto till den berörda medlemsstatens konto som öppnats hos ECB inom ramen för låneavtalet. I beslut ECB/2010/15 av den 21 september 2010 om hanteringen av EFSF-lån till sådana medlemsstater som har euron som valuta (2) fastställs bestämmelser för konton som öppnas i EFSF:s namn hos ECB i syfte att genomföra ett låneavtal.

(7)

Återbetalning inom ramen för ett låneavtal sker via ett konto som den nationella centralbanken i den berörda låntagande medlemsstaten öppnar hos ECB.

(8)

Det är nödvändigt att fastställa bestämmelser för det konto som den nationella centralbanken i den berörda låntagande medlemsstaten öppnar hos ECB i syfte att genomföra ett låneavtal.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Öppnande av konton

ECB får på begäran av den nationella centralbanken i en låntagande medlemsstat öppna ett konto i denna nationella centralbanks namn för hanteringen av betalningar som sker inom ramen för ett låneavtal (nedan kallat ett NCB-konto).

Artikel 2

Inbetalningar till och utbetalningar från konton

Ett NCB-konto får endast användas för att hantera betalningar som sker inom ramen för ett låneavtal.

Artikel 3

Accepterande av betalningsuppdrag

När det gäller NCB-konton ska ECB endast acceptera betalningsuppdrag från den nationella centralbank som är kontoinnehavare.

Artikel 4

Kontosaldo

Det får vid ingen tidpunkt uppstå ett debetsaldo på ett NCB-konto. Inga betalningar får därför göras som överskrider kreditbeloppet på det berörda kontot.

Artikel 5

Ränta

ECB ska betala ränta på det belopp som står på ett NCB-konto över natten och räntan ska motsvara ECB:s aktuella ränta på inlåningsfaciliteten och beräknas enligt faktiskt antal dagar/360.

Artikel 6

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 20 december 2010.

Jean-Claude TRICHET

ECB:s ordförande


(1)  EUT L 237, 8.9.2007, s. 71.

(2)  EUT L 253, 28.9.2010, s. 58.


Top