Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0557

Kommissionens förordning (EG) nr 557/2009 av den 25 juni 2009 om tilldelning av importrättigheter på grundval av ansökningar inlämnade för perioden 1 juli 2009 – 30 juni 2010 inom ramen för den tullkvot som öppnades genom förordning (EG) nr 412/2008 för fryst kött av nötkreatur eller andra oxdjur avsett för bearbetning

OJ L 164, 26.6.2009, p. 39–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/557/oj

26.6.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 164/39


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 557/2009

av den 25 juni 2009

om tilldelning av importrättigheter på grundval av ansökningar inlämnade för perioden 1 juli 2009–30 juni 2010 inom ramen för den tullkvot som öppnades genom förordning (EG) nr 412/2008 för fryst kött av nötkreatur eller andra oxdjur avsett för bearbetning

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 av den 31 augusti 2006 om gemensamma regler för administrationen av sådana importtullkvoter för jordbruksprodukter som omfattas av ett system med importlicenser (2), särskilt artikel 7.2, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 412/2008 av den 8 maj 2008 om öppnande och förvaltning av en importtullkvot för fryst kött av nötkreatur eller andra oxdjur avsett för bearbetning (3) öppnades tullkvoter för import av nötköttsprodukter.

(2)

Kvantiteterna i de ansökningar om importrättigheter som har lämnats in för perioden 1 juli 2009–30 juni 2010 överstiger de tillgängliga kvantiteterna för rättigheter avseende kvoten med löpnummer 09.4057. Det bör därför beslutas om i vilken omfattning importrättigheter kan tilldelas och det bör fastställas en tilldelningskoefficient som skall tillämpas på de begärda kvantiteterna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För de ansökningar om importrättigheter som har lämnats in för perioden 1 juli 2009–30 juni 2010 enligt förordning (EG) nr 412/2008 fastställs en tilldelningskoefficient på 18,957513 % för rättigheter avseende kvoten med löpnummer 09.4057.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 26 juni 2009.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 25 juni 2009.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 238, 1.9.2006, s. 13.

(3)  EUT L 125, 9.5.2008, s. 7.


Top