EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009L0128R(01)

Rättelse till Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/128/EG av den 21 oktober 2009 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder för att uppnå en hållbar användning av bekämpningsmedel ( EUT L 309 av den 24.11.2009 )

EUT L 161, 29.6.2010, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/128/corrigendum/2010-06-29/oj

29.6.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 161/11


Rättelse till Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/128/EG av den 21 oktober 2009 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder för att uppnå en hållbar användning av bekämpningsmedel

( Europeiska unionens officiella tidning L 309 av den 24 november 2009 )

På sidan 75, artikel 4.2 första stycket, ska det

i stället för:

”2.   Medlemsstaterna ska senast den 14 december 2012 överlämna …”

vara:

”2.   Medlemsstaterna ska senast den 26 november 2012 överlämna …”

På sidan 75, artikel 4.3 första stycket, ska det

i stället för:

”3.   Senast den 14 december 2014 ska kommissionen lämna …”

vara:

”3.   Senast den 26 november 2014 ska kommissionen lämna …”

På sidan 75, artikel 4.3 andra stycket, ska det

i stället för:

”Senast den 14 december 2018 ska kommissionen lämna …”

vara:

”Senast den 26 november 2018 ska kommissionen lämna …”

På sidan 75, artikel 5.2, ska det

i stället för:

”2.   Medlemsstaterna ska senast den 14 december 2013 införa …”

vara:

”2.   Medlemsstaterna ska senast den 26 november 2013 införa …”

På sidan 76, artikel 6.4, ska det

i stället för:

”4.   De åtgärder som anges i punkterna 1 och 2 ska fastställas senast den 14 december 2015.”

vara:

”4.   De åtgärder som anges i punkterna 1 och 2 ska fastställas senast den 26 november 2015.”

På sidan 76, artikel 7.3, ska det

i stället för:

”… ska kommissionen i samarbete med medlemsstaterna senast den 14 december 2012 utarbeta …”

vara:

”… ska kommissionen i samarbete med medlemsstaterna senast den 26 november 2012 utarbeta …”

På sidan 76, artikel 8.2 första stycket, ska det

i stället för:

”2.   Medlemsstaterna ska senast den 14 december 2016 se till …”

vara:

”2.   Medlemsstaterna ska senast den 26 november 2016 se till …”

På sidan 80, artikel 17, andra stycket, ska det

i stället för:

”Medlemsstaterna ska anmäla dessa bestämmelser till kommissionen senast den 14 december 2012 och …”

Vara:

”Medlemsstaterna ska anmäla dessa bestämmelser till kommissionen senast den 26 november 2012 och …”

På sidan 81, artikel 23.1, första stycket, ska det

i stället för:

”1.   Medlemsstaterna ska sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 14 december 2011.”

vara:

”1.   Medlemsstaterna ska sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 26 november 2011.”


Top