EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1346

Kommissionens förordning (EG) nr 1346/2008 av den 23 december 2008 om ändring av förordning (EG) nr 950/2006 om tillämpningsföreskrifter för regleringsåren 2006/07, 2007/08 och 2008/09 för import och raffinering av produkter från sockersektorn inom ramen för vissa tullkvoter och förmånsavtal

OJ L 348, 24.12.2008, p. 79–80 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2009; tyst upphävande genom 32009R0891

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1346/oj

24.12.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 348/79


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1346/2008

av den 23 december 2008

om ändring av förordning (EG) nr 950/2006 om tillämpningsföreskrifter för regleringsåren 2006/07, 2007/08 och 2008/09 för import och raffinering av produkter från sockersektorn inom ramen för vissa tullkvoter och förmånsavtal

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (1), särskilt artikel 148.1 jämförd med artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

Enligt avtalet i form av skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Kuba i enlighet med artikel XXIV.6 och artikel XXVIII i allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994 om ändring av medgivanden i Republiken Bulgariens och Rumäniens bindningslistor i samband med deras anslutning till Europeiska unionen (2), godkänt genom rådets beslut 2008/870/EG (3), har gemenskapen åtagit sig att i landstilldelningen för Kuba, för regleringsåret 2008/09, lägga till 20 000 ton rårörsocker för raffinering med en tull på 98 euro per ton.

(2)

Denna kvot bör i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 950/2006 (4) öppnas och förvaltas som socker enligt CXL-medgivande.

(3)

För att undvika spekulation i importlicenser för importkvoter som tilldelas ett land, bör det finnas bestämmelser som begränsar ansökan om importlicenser till de aktörer som kan uppvisa en exportlicens utfärdad av en behörig myndighet i exportlandet.

(4)

Förordning (EG) nr 950/2006 bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 950/2006 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 24 ska punkterna 1 och 2 ersättas med följande:

”1.   Tullkvoter på totalt 126 925 ton rårörsocker för raffinering enligt KN-nummer 1701 11 10 ska för regleringsåret 2008/09 öppnas som socker enligt CXL-medgivande med en tull på 98 euro per ton.

2.   De kvantiteter som avses i punkt 1 ska fördelas per ursprungsland enligt följande:

Kuba

78 969 ton

Brasilien

34 054 ton

Australien

9 925 ton

Övriga tredjeländer

3 977 ton”

2.

I artikel 25 ska följande stycke läggas till:

”Importlicensansökningar för Kuba, Brasilien och Australien ska åtföljas av originalet till den exportlicens som utfärdats av de behöriga myndigheterna i exportlandet, i enlighet med förlagan i bilaga II, för en kvantitet motsvarande den som anges i licensansökan.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 december 2008.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 308, 19.11.2008, s. 29.

(3)  EUT L 308, 19.11.2008, s. 27.

(4)  EUT L 178, 1.7.2006, s. 1.


Top