EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0569

Rådets förordning (EG) nr 569/2008 av den 12 juni 2008 om ändring av förordning nr 11 om avskaffande av diskriminering såvitt avser fraktsatser och befordringsvillkor enligt artikel 79.3 i fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen

OJ L 161, 20.6.2008, p. 1–1 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 007 P. 112 - 112

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/569/oj

20.6.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 161/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 569/2008

av den 12 juni 2008

om ändring av förordning nr 11 om avskaffande av diskriminering såvitt avser fraktsatser och befordringsvillkor enligt artikel 79.3 i fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 75.3,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1), och

av följande skäl:

Sådana gemenskapsbestämmelser som enligt artikel 75 i fördraget behövs för att avskaffa vissa former av diskriminering vid transporter inom gemenskapen, har fastställts i förordning nr 11 (2). För att minska företagens administrativa bördor bör den förordningen förenklas genom att föråldrade och onödiga krav avskaffas, särskilt kravet att på papper behålla vissa uppgifter som genom den tekniska utvecklingen nu finns tillgängliga i transportföretagens redovisningssystem.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning nr 11 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 5 ska utgå.

2.

Artikel 6 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 ska de femte och sjätte strecksatserna utgå.

b)

I punkt 2 ska den tredje meningen utgå.

c)

Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3.   Om det är möjligt att få alla de uppgifter som anges i punkt 1 genom befintliga handlingar, såsom fraktsedlar eller andra transporthandlingar, och att genom dessa, tillsammans med transportörens färdskrivar- och redovisningssystem, få fullständig information om fraktsatser och befordringsvillkor, så att de former av diskriminering som avses i artikel 75.1 i fördraget därigenom kan fås att upphöra eller undvikas, ska transportörerna inte åläggas att införa nya handlingar.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 12 juni 2008.

På rådets vägnar

A. VIZJAK

Ordförande


(1)  EUT C 175, 27.7.2007, s. 37.

(2)  EGT 52, 16.8.1960, s. 1121/60. (Svensk specialutgåva Område 7 Volym 1, s. 23). Förordningen ändrad genom förordning (EEG) nr 3626/84 (EGT L 335, 22.12.1984, s. 4).


Top