Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0506

Kommissionens förordning (EG) nr 506/2008 av den 6 juni 2008 om ändring av bilaga IV till rådets förordning (EG) nr 708/2007 om användning av främmande och lokalt frånvarande arter i vattenbruk

OJ L 149, 7.6.2008, p. 36–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 003 P. 131 - 132

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/506/oj

7.6.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 149/36


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 506/2008

av den 6 juni 2008

om ändring av bilaga IV till rådets förordning (EG) nr 708/2007 om användning av främmande och lokalt frånvarande arter i vattenbruk

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 708/2007 av den 11 juni 2007 om användning av främmande och lokalt frånvarande arter i vattenbruk (1), särskilt artikel 24.1, 24.5 och 24.6, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 708/2007 fastställs en ram för hantering i vattenbruket av främmande och lokalt frånvarande arter, i syfte att bedöma och minimera dessa arters och alla andra associerade icke-målarters eventuella påverkan på akvatiska livsmiljöer.

(2)

I bilaga IV till förordning (EG) nr 708/2007 fastställs en förteckning över arter som är undantagna från vissa av förordningens bestämmelser. Medlemsstaterna får begära att kommissionen lägger till arter till den bilagan.

(3)

Innan den förordningen trädde i kraft begärde några medlemsstater tillägg av vissa arter till bilaga IV. Frankrike har, för de flesta av sina yttersta randområden, föreslagit tillägg av vissa arter i en separat del av bilagan.

(4)

Kommissionen sammankallade en expertgrupp den 7 november 2007 och den 30–31 januari 2008 för en bedömning av om dessa arter bör införas i bilaga IV till förordningen. För detta ändamål upprättades en ny förteckning.

(5)

Bilaga IV till förordning (EG) nr 708/2007 bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för fiske och vattenbruk.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga IV till förordning (EG) nr 708/2007 ska ersättas med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den […] dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 6 juni 2008.

På kommissionens vägnar

Joe BORG

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 168, 28.6.2007, s. 1.


BILAGA

”BILAGA IV

Förteckning över arter enligt artikel 2.5

DEL A –   Allmänt

 

Acipenser baeri  (1), sibirisk stör

 

Acipenser gueldenstaedtii  (1), rysk stör

 

Acipenser nudiventris  (1), knaggstör

 

Acipenser ruthenus  (1), sterlett

 

Acipenser stellatus  (1), stjärnstör

 

Acipenser sturio  (1), europeisk stör

 

Aristichthys nobilis, marmorkarp

 

Carassius auratus, guldfisk

 

Clarias gariepinus, afrikansk vandrarmal

 

Coregonus peled, storskallesik

 

Crassostrea gigas, japanskt jätteostron

 

Ctenopharyntgodon idella, gräskarp

 

Cyprinus carpio, karp

 

Huso huso  (1), hus

 

Hypophthalmitchthys molitrix, silverkarp

 

Ictalurus punctatus, dvärgmal

 

Micropterus salmoides, öringabborre

 

Oncorhynchus mykiss, regnbåge

 

Ruditapes philippinarum, japansk venusmussla

 

Salvelinus alpinus, fjällröding

 

Salvelinus fontinalis, bäckröding

 

Salvelinus namaycush, kanadaröding

 

Sander lucioperca, gös

 

Silurus glanis, mal

DEL B –   Frankrikes utomeuropeiska departement:

 

Macrobrachium rosenbergii, stor sötvattensräka

 

Oreochromis mossambicus, moçambiquetilapia

 

Oreochromis niloticus, niltilapia

 

Sciaenops ocellatus, röd trumfisk


(1)  Hybrider av störarter.”


Top