EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1558

Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1558/2007 av den 17 december 2007 om anpassning med verkan från och med den 1 juli 2007 av lönerna och pensionerna för tjänstemän och övriga anställda i Europeiska gemenskaperna och av de på dessa löner och pensioner tillämpliga korrigeringskoefficienterna

OJ L 340, 22.12.2007, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1558/oj

22.12.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 340/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG, EURATOM) nr 1558/2007

av den 17 december 2007

om anpassning med verkan från och med den 1 juli 2007 av lönerna och pensionerna för tjänstemän och övriga anställda i Europeiska gemenskaperna och av de på dessa löner och pensioner tillämpliga korrigeringskoefficienterna

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier, särskilt artikel 13,

med beaktande av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, fastställda genom rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/68 (1), särskilt artiklarna 63, 64, 65 och 82 i tjänsteföreskrifterna och bilagorna VII, XI och XIII till samma tjänsteföreskrifter samt artiklarna 20.1, 64 och 92 i anställningsvillkoren,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

För att se till att köpkraften för tjänstemän och övriga anställda i Europeiska gemenskaperna utvecklas parallellt med köpkraften för tjänstemän i medlemsstaternas statsförvaltningar är det lämpligt att inom ramen för 2007 års översyn av lönenivån justera lönerna och pensionerna för tjänstemän och övriga anställda i Europeiska gemenskaperna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Datumet ”1 juli 2006” i artikel 63 andra stycket i tjänsteföreskrifterna ska med verkan från och med den 1 juli 2007 ersättas med datumet ”1 juli 2007”.

Artikel 2

Den för beräkningen av lönerna och pensionerna tillämpliga tabellen över grundlönerna i artikel 66 i tjänsteföreskrifterna ska med verkan från och med den 1 juli 2007 ersättas med följande tabell:

1.7.2007

Löneklass

Lönegrad

1

2

3

4

5

16

15 761,93

16 424,26

17 114,43

 

 

15

13 930,91

14 516,30

15 126,30

15 547,14

15 761,93

14

12 312,60

12 829,99

13 369,12

13 741,07

13 930,91

13

10 882,28

11 339,57

11 816,07

12 144,81

12 312,60

12

9 618,12

10 022,29

10 443,43

10 733,99

10 882,28

11

8 500,81

8 858,03

9 230,25

9 487,05

9 618,12

10

7 513,30

7 829,02

8 158,00

8 384,97

8 500,81

9

6 640,50

6 919,54

7 210,31

7 410,91

7 513,30

8

5 869,09

6 115,72

6 372,71

6 550,01

6 640,50

7

5 187,30

5 405,28

5 632,41

5 789,12

5 869,09

6

4 584,71

4 777,36

4 978,11

5 116,61

5 187,30

5

4 052,11

4 222,39

4 399,82

4 522,23

4 584,71

4

3 581,39

3 731,89

3 888,71

3 996,90

4 052,11

3

3 165,35

3 298,37

3 436,97

3 532,59

3 581,39

2

2 797,64

2 915,20

3 037,71

3 122,22

3 165,35

1

2 472,65

2 576,55

2 684,82

2 759,52

2 797,64

Artikel 3

De i kraft av artikel 64 i tjänsteföreskrifterna, på löner för tjänstemän och övriga anställda tillämpliga korrigeringskoefficienterna ska med verkan från och med den 1 juli 2007 vara de som anges i kolumn 2 i tabellen nedan.

De i kraft av artikel 17.3 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna, på överföringar för tjänstemän och övriga anställda tillämpliga korrigeringskoefficienterna ska med verkan från och med den 1 januari 2008 vara de som anges i kolumn 3 i tabellen nedan.

De i kraft av artikel 20.2 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna, på pensioner tillämpliga korrigeringskoefficienterna ska med verkan från och med den 1 juli 2007 vara de som anges i kolumn 4 i tabellen nedan.

De i kraft av artikel 20.2 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna, på pensioner tillämpliga korrigeringskoefficienterna ska med verkan från och med 1 maj 2008 vara de som anges i kolumn 5 i tabellen nedan.

1

2

3

4

5

Land/ort

Lön

1.7.2007

Överföring

1.1.2008

Pension

1.7.2007

Pension

1.5.2008

Bulgarien

65,8

58,0

100,0

100,0

Tjeckien

81,2

74,7

100,0

100,0

Danmark

139,4

135,3

136,1

135,3

Tyskland

99,3

99,7

100,0

100,0

Bonn

98,3

 

 

 

Karlsruhe

96,9

 

 

 

München

106,6

 

 

 

Estland

79,6

77,7

100,0

100,0

Grekland

95,3

93,3

100,0

100,0

Spanien

100,4

96,4

100,0

100,0

Frankrike

117,4

107,3

109,3

107,3

Irland

121,8

118,0

118,8

118,0

Italien

110,6

107,1

107,8

107,1

Varese

98,6

 

 

 

Cypern

89,9

92,0

100,0

100,0

Lettland

79,3

75,2

100,0

100,0

Litauen

71,3

67,8

100,0

100,0

Ungern

89,8

77,7

100,0

100,0

Malta

84,8

87,0

100,0

100,0

Nederländerna

111,5

103,0

104,7

103,0

Österrike

107,8

107,2

107,3

107,2

Polen

80,7

73,0

100,0

100,0

Portugal

92,2

90,6

100,0

100,0

Rumänien

76,3

70,5

100,0

100,0

Slovenien

88,3

84,1

100,0

100,0

Slovakien

81,3

74,8

100,0

100,0

Finland

117,8

114,6

115,2

114,6

Sverige

117,0

113,7

114,4

113,7

Förenade kungariket

143,1

119,8

124,5

119,8

Culham

115,9

 

 

 

Artikel 4

Ersättning vid föräldraledighet enligt artikel 42a andra och tredje stycket i tjänsteföreskrifterna ska med verkan från och med den 1 juli 2007 vara 849,38 EUR respektive – för ensamstående föräldrar – 1 132,49 EUR.

Artikel 5

Grundbeloppet för hushållstillägg enligt artikel 1.1 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna ska med verkan från och med den 1 juli 2007 vara 158,86 EUR.

Tillägget för underhållsberättigat barn enligt artikel 2.1 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna ska med verkan från och med den 1 juli 2007 vara 347,13 EUR.

Utbildningstillägget enligt artikel 3.1 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna ska med verkan från och med den 1 juli 2007 vara 235,53 EUR.

Utbildningstillägget enligt artikel 3.2 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna ska med verkan från och med den 1 juli 2007 vara 84,80 EUR.

Minimibeloppet för utlandstillägg enligt artikel 69 i tjänsteföreskrifterna och artikel 4.1 andra stycket i bilaga VII till dessa ska med verkan från och med den 1 juli 2007 vara 470,83 EUR.

Artikel 6

Kilometerersättningen enligt artikel 8.2 andra stycket i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna ska med verkan från och med den 1 januari 2008 vara följande:

 

0 EUR per km för 0 till 200 km

 

0,3531 EUR per km för 201 till 1 000 km

 

0,5884 EUR per km för 1 001 till 2 000 km

 

0,3531 EUR per km för 2 001 till 3 000 km

 

0,1177 EUR per km för 3 001 till 4 000 km

 

0,0567 EUR per km för 4 001 till 10 000 km

 

0 EUR per km över 10 000 km.

Till kilometerersättningen ska läggas ett schablontillägg på

176,52 EUR om tågsträckan mellan anställningsorten och ursprungsorten är mellan 725 km och 1 450 km,

353,02 EUR om tågsträckan mellan anställningsorten och ursprungsorten är längre än 1 450 km.

Artikel 7

Dagtraktamentet enligt artikel 10.1 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna ska med verkan från och med den 1 juli 2007 vara

36,48 EUR för en tjänsteman som har rätt till hushållstillägg, och

29,41 EUR för en tjänsteman som inte har rätt till hushållstillägg.

Artikel 8

Minimibeloppet för bosättningsbidrag enligt artikel 24.3 i anställningsvillkoren för övriga anställda ska med verkan från och med den 1 juli 2007 vara

1 038,73 EUR för en anställd som har rätt till hushållstillägg, och

617,64 EUR för en anställd som inte har rätt till hushållstillägg.

Artikel 9

Den undre och den övre gränsen för arbetslöshetsersättning enligt artikel 28a 3 andra stycket i anställningsvillkoren för övriga anställda ska med verkan från och med 1 juli 2007 vara 1 245,73 EUR respektive 2 491,48 EUR och schablonavdraget ska vara 1 132,49 EUR.

Artikel 10

Tabellen över grundlönerna i artikel 63 i anställningsvillkoren för övriga anställda ska med verkan från och med den 1 juli 2007 ersättas med följande tabell:

1.7.2007

Löneklass

Kategori

Grupp

1

2

3

4

A

I

6 348,95

7 135,39

7 921,83

8 708,27

II

4 607,96

5 056,98

5 506,00

5 955,02

III

3 872,28

4 044,77

4 217,26

4 389,75

B

IV

3 719,83

4 084,00

4 448,17

4 812,34

V

2 921,86

3 114,47

3 307,08

3 499,69

C

VI

2 778,90

2 942,50

3 106,10

3 269,70

VII

2 487,22

2 571,85

2 656,48

2 741,11

D

VIII

2 248,06

2 380,46

2 512,86

2 645,26

IX

2 164,97

2 195,13

2 225,29

2 255,45

Artikel 11

Tabellen över grundlönerna i artikel 93 i anställningsvillkoren för övriga anställda ska med verkan från och med den 1 juli 2007 ersättas med följande tabell:

Tjänste-Grupp

1.7.2007

Löneklass

Lönegrad

1

2

3

4

5

6

7

IV

18

5 433,53

5 546,53

5 661,87

5 779,61

5 899,81

6 022,50

6 147,74

17

4 802,29

4 902,16

5 004,11

5 108,17

5 214,40

5 322,84

5 433,53

16

4 244,39

4 332,66

4 422,76

4 514,73

4 608,62

4 704,46

4 802,29

15

3 751,30

3 829,31

3 908,95

3 990,24

4 073,22

4 157,92

4 244,39

14

3 315,50

3 384,44

3 454,83

3 526,67

3 600,01

3 674,88

3 751,30

13

2 930,32

2 991,26

3 053,46

3 116,96

3 181,78

3 247,95

3 315,50

III

12

3 751,25

3 829,25

3 908,88

3 990,16

4 073,14

4 157,84

4 244,30

11

3 315,47

3 384,41

3 454,79

3 526,63

3 599,97

3 674,83

3 751,25

10

2 930,32

2 991,25

3 053,45

3 116,95

3 181,77

3 247,93

3 315,47

9

2 589,91

2 643,76

2 698,74

2 754,86

2 812,14

2 870,62

2 930,32

8

2 289,04

2 336,64

2 385,23

2 434,83

2 485,46

2 537,15

2 589,91

II

7

2 589,84

2 643,71

2 698,70

2 754,83

2 812,12

2 870,61

2 930,32

6

2 288,93

2 336,53

2 385,13

2 434,74

2 485,38

2 537,07

2 589,84

5

2 022,97

2 065,05

2 108,00

2 151,84

2 196,60

2 242,29

2 288,93

4

1 787,92

1 825,11

1 863,07

1 901,82

1 941,37

1 981,75

2 022,97

I

3

2 202,57

2 248,29

2 294,95

2 342,58

2 391,20

2 440,82

2 491,48

2

1 947,17

1 987,58

2 028,83

2 070,94

2 113,92

2 157,79

2 202,57

1

1 721,38

1 757,11

1 793,57

1 830,80

1 868,79

1 907,58

1 947,17

Artikel 12

Minimibeloppet för bosättningsbidrag enligt artikel 94 i anställningsvillkoren för övriga anställda ska med verkan från och med den 1 juli 2007 vara

781,31 EUR för en anställd som har rätt till hushållstillägg, och

463,22 EUR för en anställd som inte har rätt till hushållstillägg.

Artikel 13

Den undre och den övre gränsen för arbetslöshetsersättning enligt artikel 96.3 andra stycket i anställningsvillkoren för övriga anställda ska med verkan från och med den 1 juli 2007 vara 934,31 EUR respektive 1 868,61 EUR och schablonavdraget ska med vara 849,38 EUR.

Artikel 14

Ersättningarna för skiftarbete enligt artikel 1.1 första stycket i rådets förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 300/76 (2) ska med verkan från och med den 1 juli 2007 vara 356,04 EUR, 537,38 EUR, 587,56 EUR respektive 801,03 EUR.

Artikel 15

Beloppen i artikel 4 i rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 260/68 (3) ska med verkan från och med den 1 juli 2007 multipliceras med en koefficient på 5,139465.

Artikel 16

Med verkan från och med den 1 juli 2007 ska tabellen i artikel 8.2 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna ersättas med följande tabell:

1.7.2007

Löneklass

Lönegrad

1

2

3

4

5

6

7

8

16

15 761,93

16 424,26

17 114,43

17 114,43

17 114,43

17 114,43

 

 

15

13 930,91

14 516,30

15 126,30

15 547,14

15 761,93

16 424,26

 

 

14

12 312,60

12 829,99

13 369,12

13 741,07

13 930,91

14 516,30

15 126,30

15 761,93

13

10 882,28

11 339,57

11 816,07

12 144,81

12 312,60

 

 

 

12

9 618,12

10 022,29

10 443,43

10 733,99

10 882,28

11 339,57

11 816,07

12 312,60

11

8 500,81

8 858,03

9 230,25

9 487,05

9 618,12

10 022,29

10 443,43

10 882,28

10

7 513,30

7 829,02

8 158,00

8 384,97

8 500,81

8 858,03

9 230,25

9 618,12

9

6 640,50

6 919,54

7 210,31

7 410,91

7 513,30

 

 

 

8

5 869,09

6 115,72

6 372,71

6 550,01

6 640,50

6 919,54

7 210,31

7 513,30

7

5 187,30

5 405,28

5 632,41

5 789,12

5 869,09

6 115,72

6 372,71

6 640,50

6

4 584,71

4 777,36

4 978,11

5 116,61

5 187,30

5 405,28

5 632,41

5 869,09

5

4 052,11

4 222,39

4 399,82

4 522,23

4 584,71

4 777,36

4 978,11

5 187,30

4

3 581,39

3 731,89

3 888,71

3 996,90

4 052,11

4 222,39

4 399,82

4 584,71

3

3 165,35

3 298,37

3 436,97

3 532,59

3 581,39

3 731,89

3 888,71

4 052,11

2

2 797,64

2 915,20

3 037,71

3 122,22

3 165,35

3 298,37

3 436,97

3 581,39

1

2 472,65

2 576,55

2 684,82

2 759,52

2 797,64

 

 

 

Artikel 17

Tillägget för underhållsberättigat barn enligt artikel 14 första stycket i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna ska med verkan från och med den 1 juli 2007 vara följande:

1.7.2007–31.12.2007

319,27

1.1.2008–31.12.2008

333,19

Artikel 18

Tillägget enligt artikel 15 första stycket i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna ska med verkan från och med den 1 juli 2007 vara följande:

1.7.2007–31.8.2007

50,86

1.9.2007–31.8.2008

67,83

Artikel 19

För tillämpningen av artikel 18.1 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna ska det fasta tillägget enligt tidigare artikel 4a i bilaga VII till de före den 1 maj 2004 gällande tjänsteföreskrifterna med verkan från och med den 1 juli 2007 vara

122,83 EUR per månad för tjänstemän i lönegrad C 4 eller C 5,

188,31 EUR per månad för tjänstemän i lönegrad C 1, C 2 eller C 3.

Artikel 20

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 december 2007.

På rådets vägnar

J. SILVA

Ordförande


(1)  EGT L 56, 4.3.1968, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 337/2007 (EUT L 90, 30.3.2007, s. 1).

(2)  Rådets förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 300/76 av den 9 februari 1976 om fastställande av de grupper av tjänstemän som är berättigade till ersättning för skiftarbete samt storleken på och villkoren för denna ersättning (EGT L 38, 13.2.1976, s. 1). Förordningen kompletterad genom förordning (Euratom, EKSG, EEG) nr 1307/87 (EGT L 124, 13.5.1987, s. 6) och senast ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1873/2006 (EUT L 360, 19.12.2006, s. 61).

(3)  Rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 260/68 av den 29 februari 1968 om villkoren för och förfarandet vid skatt till Europeiska gemenskaperna (EGT L 56, 4.3.1968, s. 8). Förordningen senast ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1750/2002 (EGT L 264, 2.10.2002, s. 15).


Top