EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0788

Kommissionens förordning (EG) nr 788/2007 av den 4 juli 2007 om fastställande av den tilldelningskoefficient som skall tillämpas på ansökningar om importlicenser som lämnas in 25 juni – 2 juli 2007 inom den gemenskapstullkvot för majs som öppnas genom förordning (EG) nr 969/2006

OJ L 175, 5.7.2007, p. 26–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/788/oj

5.7.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 175/26


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 788/2007

av den 4 juli 2007

om fastställande av den tilldelningskoefficient som skall tillämpas på ansökningar om importlicenser som lämnas in 25 juni–2 juli 2007 inom den gemenskapstullkvot för majs som öppnas genom förordning (EG) nr 969/2006

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 av den 31 augusti 2006 om gemensamma regler för administrationen av sådana importtullkvoter för jordbruksprodukter som omfattas av ett system med importlicenser (2), särskilt artikel 7.2, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 969/2006 (3) öppnas en årlig importtullkvot på 242 074 ton majs (löpnummer 09.4131).

(2)

I artikel 2.1 i förordning (EG) nr 969/2006 fastställs delkvot nr 2 till 121 037 ton för delperioden 1 juli–31 december 2007.

(3)

Av de meddelanden som skall lämnas i enlighet med artikel 4.2 i förordning (EG) nr 969/2006 framgår att de ansökningar som lämnats in från och med den 25 juni 2007 klockan 13.00 till och med den 2 juli klockan 13.00 (lokal tid Bryssel) i enlighet med artikel 4.1 i den förordningen överskrider de tillgängliga kvantiteterna. Det bör därför beslutas om i vilken omfattning importlicenser skall utfärdas genom att en tilldelningskoefficient fastställs som skall tillämpas på de begärda kvantiteterna.

(4)

Inga ytterligare importlicenser bör utfärdas enligt förordning (EG) nr 969/2006 för den innevarande perioden.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   För alla ansökningar om importlicens för majs inom den kvot som anges i förordning (EG) nr 969/2006 och som har lämnats in från och med den 25 juni 2007 klockan 13.00 till och med den 2 juli klockan 13.00 (lokal tid Bryssel) skall licens utfärdas för den begärda kvantiteten multiplicerad med tilldelningskoefficienten 1,542232 %.

2.   Inga ytterligare licenser skall utfärdas på grundval av ansökningar för kvantiteter som lämnats in från och med den 2 juli 2007 klockan 13.00 (lokal tid Bryssel) för den innevarande perioden.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 juli 2007.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1154/2005 (EUT L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EUT L 238, 1.9.2006, s. 13. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 289/2007 (EUT L 78, 17.3.2007, s. 17).

(3)  EUT L 176, 30.6.2006, s. 44. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 2022/2006 (EUT L 384, 29.12.2006, s. 70).


Top