Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007L0049

Kommissionens direktiv 2007/49/EG av den 26 juli 2007 om ändring av direktiv 2003/91/EG om tillämpningsföreskrifter för artikel 7 i rådets direktiv 2002/55/EG vad gäller vilka egenskaper som minst skall ingå i undersökningar samt minimikraven för utförandet av undersökningar av vissa sorter av arter av köksväxter (Text av betydelse för EES)

OJ L 195, 27.7.2007, p. 33–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 057 P. 81 - 83

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/49/oj

27.7.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 195/33


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2007/49/EG

av den 26 juli 2007

om ändring av direktiv 2003/91/EG om tillämpningsföreskrifter för artikel 7 i rådets direktiv 2002/55/EG vad gäller vilka egenskaper som minst skall ingå i undersökningar samt minimikraven för utförandet av undersökningar av vissa sorter av arter av köksväxter

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 2002/55/EG av den 13 juni 2002 om saluföring av utsäde av köksväxter (1), särskilt artikel 7.2 a och b, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens direktiv 2003/91/EG (2) antogs för att se till att de sorter som medlemsstaterna för in i sina nationella listor stämmer överens med de riktlinjer som fastställts av Gemenskapens växtsortmyndighet vad gäller vilka egenskaper som minst skall ingå i undersökningar samt minimikrav för utförandet av undersökningar, i den mån sådana riktlinjer antagits. För övriga sorter skall enligt direktivet riktlinjerna från den internationella unionen för skydd av växtförädlingsprodukter (UPOV) tillämpas.

(2)

Gemenskapens växtsortmyndighet och UPOV har sedan dess utfärdat ytterligare riktlinjer för ett antal arter eller uppdaterat de gällande riktlinjerna.

(3)

Direktiv 2003/91/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för utsäde och uppförökningsmaterial för jordbruk, trädgårdsnäring och skogsbruk.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna I och II till direktiv 2003/91/EG skall ersättas med texten i bilagan till detta direktiv.

Artikel 2

För de undersökningar som inletts före den 1 november 2007 kan medlemsstaterna tillämpa den lydelse av direktiv 2003/91/EG som är tillämplig innan det ändras genom det här direktivet.

Artikel 3

Medlemsstaterna skall anta och senast den 31 oktober 2007 offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De skall genast överlämna texterna till dessa bestämmelser till kommissionen tillsammans med en jämförelsetabell för dessa bestämmelser och bestämmelserna i detta direktiv.

De skall tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 november 2007.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 4

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 5

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 26 juli 2007.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 193, 20.7.2002, s. 33. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2006/124/EG (EUT L 339, 6.12.2006, s. 12).

(2)  EUT L 254, 8.10.2003, s. 11. Direktivet ändrat genom direktiv 2006/127/EG (EUT L 343, 8.12.2006, s. 82).


BILAGA

BILAGA I

Förteckning över de arter som avses i artikel 1.2 a och som skall överensstämma med testprotokollen från CPVO

Vetenskapligt namn

Svenskt namn

Växtsortmyndighetens protokoll

Allium cepa L. (Cepa-gruppen)

Lök

TP 46/1, 14.6.2005

Allium cepa L. (Aggregatum-gruppen)

Schalottenlök

TP 46/1, 14.6.2005

Allium porrum L.

Purjolök

TP 85/1, 15.11.2001

Allium sativum L.

Vitlök

TP 162/1, 25.3.2004

Asparagus officinalis L.

Sparris

TP 130/1, 27.3.2002

Brassica oleracea L.

Blomkål

TP 45/1, 15.11.2001

Brassica oleracea L.

Broccoli

TP 151/2, 21.3.2007

Brassica oleracea L.

Brysselkål

TP 54/2, 1.12.2005

Brassica oleracea L.

Kålrabbi

TP 65/1, 25.3.2004

Brassica oleracea L.

Savojkål, vitkål och rödkål

TP 48/2, 1.12.2005

Capsicum annuum L.

Chilipeppar, spansk peppar eller paprika

TP 76/2, 21.3.2007

Cichorium endivia L.

Frisésallat och escarolesallat

TP 118/2, 1.12.2005

Cichorium intybus L.

Industricikoria

TP 172/2, 1.12.2005

Cichorium intybus L.

Witloofcikoria

TP 173/1, 25.3.2004

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

Vattenmelon

TP 142/1, 21.3.2007

Cucumis melo L.

Melon

TP 104/2, 21.3.2007

Cucumis sativus L.

Gurkor

TP 61/1, 27.3.2002

Cucurbita pepo L.

Pumpa eller squash

TP 119/1, 25.3.2004

Cynara cardunculus L.

Kronärtskocka och kardon

TP 184/1, 25.3.2004

Daucus carota L.

Morot och fodermorot

TP 49/2, 1.12.2005

Foeniculum vulgare Mill.

Fänkål

TP 183/1, 25.3.2004

Lactuca sativa L.

Sallat

TP 13/3, 21.3.2007

Lycopersicon esculentum Mill.

Tomat

TP 44/3, 21.3.2007

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Persilja

TP 136/1, 21.3.2007

Phaseolus coccineus L.

Blomsterböna

TP 9/1, 21.3.2007

Phaseolus vulgaris L.

Buskböna och stångböna

TP 12/2, 1.12.2005

Pisum sativum L. (partim)

Märgärt, spritärt och sockerärt

TP 7/1, 6.11.2003

Raphanus sativus L.

Rädisa

TP 64/1, 27.3.2002

Spinacia oleracea L.

Spenat

TP 55/1, 27.3.2002

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Vintersallat

TP 75/2, 21.3.2007

Vicia faba L. (partim)

Bondböna

TP bondböna/1, 25.3.2004

Zea mays L. (partim)

Sockermajs och puffmajs

TP 2/2, 15.11.2001

Dessa protokoll finns på CPVO:s webbplats (www.cpvo.europa.eu).

BILAGA II

Förteckning över de arter som avses i artikel 1.2 b och som skall överensstämma med UPOV:s provningsriktlinjer

Vetenskapligt namn

Svenskt namn

Riktlinjer från UPOV

Allium fistulosum L.

Piplök

TG/161/3, 1.4.1998

Allium schoenoprasum L.

Gräslök

TG/198/1, 9.4.2003

Apium graveolens L.

Bladselleri

TG/82/4, 17.4.2002

Apium graveolens L.

Rotselleri

TG/74/4 korr., 17.4.2002 + 5.4.2006

Beta vulgaris L.

Mangold

TG/106/4, 31.3.2004

Beta vulgaris L.

Rödbeta inklusive Cheltenhambeta

TG/60/6, 18.10.1996

Brassica oleracea L.

Grönkål

TG/90/6, 31.3.2004

Brassica rapa L.

Salladskål

TG/105/4, 9.4.2003

Brassica rapa L.

Majrova

TG/37/10, 4.4.2001

Cichorium intybus L.

Storbladig cikoria eller italiensk cikoria

TG/154/3, 18.10.1996

Cucurbita maxima Duchesne

Jättepumpa

TG/155/4, 14.3.2007

Raphanus sativus L.

Rättika

TG/63/6, 24.3.1999

Rheum rhabarbarum L.

Rabarber

TG/62/6, 24.3.1999

Scorzonera hispanica L.

Svartrot

TG/116/3, 21.10.1988

Solanum melongena L.

Aubergine eller äggplanta

TG/117/4, 17.4.2002

Dessa riktlinjer finns på UPOV:s webbplats (www.upov.int).


Top