Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0864

2007/864/EG: Kommissionens beslut av den 20 december 2007 om ändring av tillägg B till bilaga XII till 2003 års anslutningsakt när det gäller vissa anläggningar inom köttsektorn i Polen [delgivet med nr K(2007) 6490] (Text av betydelse för EES )

OJ L 337, 21.12.2007, p. 127–128 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 051 P. 192 - 193

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/864/oj

21.12.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 337/127


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 20 december 2007

om ändring av tillägg B till bilaga XII till 2003 års anslutningsakt när det gäller vissa anläggningar inom köttsektorn i Polen

[delgivet med nr K(2007) 6490]

(Text av betydelse för EES)

(2007/864/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien, särskilt kapitel 6 avsnitt B delavsnitt I punkt 1 e i bilaga XII, och

av följande skäl:

(1)

Polen har beviljats övergångsperioder för vissa anläggningar som förtecknas i tillägg B (1) till bilaga XII till 2003 års anslutningsakt. Möjligheten att bevilja övergångsperioder för köttanläggningar i Polen upphör den 31 december 2007.

(2)

Tillägg B till bilaga XII till 2003 års anslutningsakt har ändrats genom kommissionens beslut 2004/458/EG (2), 2004/471/EG (3), 2004/474/EG (4), 2005/271/EG (5), 2005/591/EG (6), 2005/854/EG (7), 2006/14/EG (8), 2006/196/EG (9), 2006/404/EG (10), 2006/555/EG (11), 2006/935/EG (12), 2007/202/EG (13), 2007/443/EG (14) och 2007/555/EG (15).

(3)

Enligt en officiell förklaring från den behöriga polska myndigheten har vissa anläggningar inom köttsektorn avslutat sin uppgradering och uppfyller nu alla krav som ställs i gemenskapslagstiftningen. Vissa anläggningar har upphört med den verksamhet för vilken de beviljats en övergångsperiod. Dessa anläggningar bör därför utgå ur förteckningen över anläggningar som omfattas av övergångsbestämmelser.

(4)

Tillägg B till bilaga XII till 2003 års anslutningsakt bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa har informerats om de åtgärder som föreskrivs i detta beslut.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De anläggningar som anges i bilagan till detta beslut ska utgå ur tillägg B till bilaga XII till 2003 års anslutningsakt.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 20 december 2007.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT C 227 E, 23.9.2003, s. 1392.

(2)  EUT L 156, 30.4.2004, s. 51. Rättat i EUT L 202, 7.6.2004, s. 39.

(3)  EUT L 160, 30.4.2004, s. 58. Rättat i EUT L 212, 12.6.2004, s. 31.

(4)  EUT L 160, 30.4.2004, s. 75. Rättat i EUT L 212, 12.6.2004, s. 44.

(5)  EUT L 86, 5.4.2005, s. 13.

(6)  EUT L 200, 30.7.2005, s. 96.

(7)  EUT L 316, 2.12.2005, s. 17.

(8)  EUT L 10, 14.1.2006, s. 66.

(9)  EUT L 70, 9.3.2006, s. 80.

(10)  EUT L 156, 9.6.2006, s. 16.

(11)  EUT L 218, 9.8.2006, s. 17.

(12)  EUT L 355, 15.12.2006, s. 105.

(13)  EUT L 90, 30.3.2007, s. 86.

(14)  EUT L 166, 28.6.2007, s. 24.

(15)  EUT L 212, 14.8.2007, s. 3.


BILAGA

Förteckning över anläggningar som ska utgå ur tillägg B till bilaga XII till 2003 års anslutningsakt

Förteckning över anläggningar med övergångsbestämmelser i sektorn för rött kött

Nr

Vet. nr

Anläggningens namn

2

02200301

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Tarczyński” Sp. z o.o.

9

06020203

Zakłady Mięsne w Biłgoraju Czesław Sobczak

11

06020208

Zakład Mięsny „Romex” Romuald Chołota

34

12100112

P.P.H.U. „KWARTET” Ubojnia Zwierząt

52

14370201

Zakład Rzeźniczo-Wędliniarski S. J. Z. Motylewski – J. Zaborowski

53

14140301

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „SZYNKO-POL” Spółka z o.o.

54

14250309

Sp. z o.o. KAMAR

60

16010301

PPHU „PIM” s.j.

67

22630302

Zakład Przetwórstwa Mięsnego M. Korganowski

68

22120303

Zakład Przetwórstwa Mięsnego M. Korganowski

74

24040211

Przetwórstwo Mięsa Andrzej Kosiński

84

26610201

Zakłady Mięsne S.A. Kielce

94

30210307

ALBAN Sp. z o.o. Jerzy Kniat

98

30270206

PPH PEKTUR s.j. Jerzy Pacholski, Marek Domeński


Förteckning över anläggningar för vitt kött

109

14250604

Krzyżanowscy

113

30170401

PPHEI AWRA Sp. z o.o.


Förteckning över smådriftsanläggningar med övergångsbestämmelser i sektorn för rött kött

116

PPHU „Elbro” Furmanek spółka jawna

ul. Kościelna 6, 76-032 Mielno, oddział Siemianice,

ul. Polna 1, 76-200 Słupsk


Top