Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0088

Kommissionens förordning (EG) nr 88/2006 av den 19 januari 2006 om inledande av en stående anbudsinfordran för försäljning på den inre marknaden av paddyris som innehas av det spanska interventionsorganet

OJ L 15, 20.1.2006, p. 28–29 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/88/oj

20.1.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 15/28


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 88/2006

av den 19 januari 2006

om inledande av en stående anbudsinfordran för försäljning på den inre marknaden av paddyris som innehas av det spanska interventionsorganet

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1785/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för ris (1), särskilt artikel 7.4 och 7.5, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EEG) nr 75/91 (2) fastställs förfaranden och villkor för interventionsorganens försäljning av paddyris.

(2)

Det spanska interventionsorganet lagrar för närvarande stora mängder paddyris och lagringsperioden är mycket lång. Det är därför lämpligt att inleda en stående anbudsinfordran för återförsäljning på den inre marknaden av de cirka 16 251 ton paddyris som innehas av detta organ.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det spanska interventionsorganet skall, inom de villkor som fastställs i förordning (EEG) nr 75/91, inleda en stående anbudsinfordran för försäljning på den inre marknaden av de kvantiteter paddyris som detta organ innehar och som anges i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

1.   Tidsfristen för inlämnande av anbud för den första delanbudsinfordringen skall löpa ut den 1 februari 2006.

2.   Tidsfristen för inlämnande av anbud för den sista delanbudsinfordringen skall löpa ut den 29 mars 2006.

3.   Anbuden skall lämnas in till det spanska interventionsorganet:

Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)

Beneficencia 8

E-28004 Madrid

Telex 23427 FEGA E

Fax (34-915) 21 98 32 och (34-915) 22 43 87

Artikel 3

Genom undantag från artikel 19 i förordning (EEG) nr 75/91 skall det spanska interventionsorganet senast på tisdagen i veckan efter det att tidsfristen för inlämnande av anbud har gått ut meddela kommissionen kvantiteterna och genomsnittspriserna för de olika partier som sålts, i förekommande fall fördelade efter grupp.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 januari 2006.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 96.

(2)  EGT L 9, 12.1.1991, s. 15.


BILAGA

Grupper

1

2

Kvantitet (ungefärlig)

6 251 t

10 000 t

Skördeår

2002

2003

Rissorter

alla

alla


Top