EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1103

Kommissionens förordning (EG) nr 1103/2005 av den 13 juli 2005 om ansökningar om importlicens för ris med ursprung i Egypten inom ramen för den tullkvot för år 2005 som föreskrivs i förordning (EG) nr 955/2005

OJ L 183, 14.7.2005, p. 67–67 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1103/oj

14.7.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 183/67


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1103/2005

av den 13 juli 2005

om ansökningar om importlicens för ris med ursprung i Egypten inom ramen för den tullkvot för år 2005 som föreskrivs i förordning (EG) nr 955/2005

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1785/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för ris (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 955/2005 av den 23 juni 2005 om öppnande av en kvot för import till gemenskapen av ris med ursprung i Egypten (2), särskilt artikel 4.3 i denna, och

av följande skäl:

(1)

De ansökningar om importlicens för ris med KN-nummer 1006 som lämnats in under perioden 1 juli 2005–4 juli 2005 (före kl. 13) och som delgivits kommissionen avser en kvantitet på 59 135 ton, medan den maximala importkvantiteten fastställts till 9 342 ton ris med KN-nummer 1006, i enlighet med protokollet till Europa-Medelhavsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Arabrepubliken Egypten, å andra sidan, med anledning av Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen (3), som fogats till rådets beslut 2005/89/EG (4).

(2)

Det är därför lämpligt att fastställa en procentsats för nedsättning av de ansökningar om importlicens som lämnats in senast kl 13 den 4 juli 2005 och som omfattas av en nedsättning på 100 % av den tullsats som beräknats i enlighet med artikel 11 i förordning (EG) nr 1785/2003.

(3)

Det bör inte heller utfärdas fler importlicenser med en nedsättning på 100 % av tullsatsen för år 2005.

(4)

Med hänsyn till denna förordnings syfte bör den träda i kraft samma dag som den offentliggörs.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Vid utfärdandet av licenser skall de begärda kvantiteterna minskas med en koefficient på 84,202249 % när det gäller de ansökningar om importlicenser för ris med KN-nummer 1006 inom ramen för kvoten i förordning (EG) nr 955/2005 som lämnats in senast kl 13 den 4 juli och som meddelats kommissionen.

Artikel 2

Inga importlicenser skall utfärdas inom ramen för kvoten i förordning (EG) nr 955/2005 när det gäller ansökningar om importlicenser för ris med KN-nummer 1006 som lämnas in från och med kl 13 den 4 juli 2005 till och med utgången av år 2005.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 juli 2005.

På kommissionens vägnar

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 96.

(2)  EUT L 164, 24.6.2005, s. 5.

(3)  EUT L 31, 4.2.2005, s. 31.

(4)  EUT L 31, 4.2.2005, s. 30.


Top