Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0425

2005/425/EG: Kommissionens beslut av den 6 juni 2005 om tilldelning av en ytterligare dag ute ur hamn, i enlighet med bilaga IVa till rådets förordning (EG) nr 27/2005, till Danmark och Förenade kungariket [delgivet med nr K(2005) 1657]

OJ L 144, 8.6.2005, p. 51–51 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/425/oj

8.6.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 144/51


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 6 juni 2005

om tilldelning av en ytterligare dag ute ur hamn, i enlighet med bilaga IVa till rådets förordning (EG) nr 27/2005, till Danmark och Förenade kungariket

[delgivet med nr K(2005) 1657]

(Endast de danska och engelska texterna är giltiga)

(2005/425/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 27/2005 av den 22 december 2004 om fastställande för år 2005 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i gemenskapens vatten och, för gemenskapens fartyg, i andra vatten där fångstbegränsningar krävs (1), särskilt punkt 6 e i bilaga IVa till denna, och

av följande skäl:

(1)

I punkt 6 a i bilaga IVa till förordning (EG) nr 27/2005 anges det antal dagar under vilka vissa fiskefartyg från gemenskapen får befinna sig ute ur hamn i de geografiska områden som anges i punkt 2 i den bilagan mellan den 1 februari 2005 och den 31 december 2005.

(2)

Enligt punkt 6 e i den bilagan får kommissionen, om en medlemsstat så begär, tilldela denna medlemsstat en ytterligare dag under vilken det är tillåtet att vara ute ur hamn för ett fartyg som ombord har sådana fiskeredskap som avses i punkt 4 a med en maskstorlek på mer än 120 mm. Detta förutsätter att medlemsstaten har utvecklat ett system för automatiskt upphävande av fiskelicenser vid överträdelser.

(3)

Danmark och Förenade kungariket har lämnat in en ansökan liksom information om sina system för automatiskt upphävande av fiskelicenser vid överträdelser när det gäller fiskefartyg som ombord har bottentrålar, snurrevadar eller liknande släpredskap med en maskstorlek på mer än 120 mm, med undantag av bomtrålar.

(4)

Med beaktande av den information som lämnats in bör Danmark och Förenade kungariket tilldelas en ytterligare dag för fiskefartyg som ombord har sådana fiskeredskap som avses i punkt 4 a i bilaga IVa till förordning (EG) nr 27/2005 med en maskstorlek på mer än 120 mm.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Vid sidan av det antal dagar som fastställs i punkt 6 a i bilaga IVa till förordning (EG) nr 27/2005 skall, för varje kalendermånad, en ytterligare dag beviljas för fartyg från Danmark och Förenade kungariket som ombord har bottentrålar, snurrevadar eller liknande släpredskap med en maskstorlek på mer än 120 mm, med undantag av bomtrålar.

Artikel 2

Ett fartyg som beviljats en ytterligare dag i enlighet med artikel 1 får inte överlåta denna dag till något annat fartyg, om inte

a)

det mottagande fartyget alltid använder fiskeredskap med en maskstorlek på mer än 120 mm,

b)

de villkor som fastställs i punkt 10 i bilaga IVa till förordning (EG) nr 27/2005 är uppfyllda.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till Konungariket Danmark och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland.

Utfärdat i Bryssel den 6 juni 2005.

På kommissionens vägnar

Joe BORG

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 12, 14.1.2005, s. 1.


Top