EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R2243

Rådets förordning (EG) nr 2243/2004 av den 22 december 2004 om ändring av förordning (EG) nr 2505/96 om öppnande och förvaltning av autonoma gemenskapstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter

OJ L 381, 28.12.2004, p. 1–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 017 P. 154 - 160
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 017 P. 154 - 160

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2243/oj

28.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 381/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2243/2004

av den 22 december 2004

om ändring av förordning (EG) nr 2505/96 om öppnande och förvaltning av autonoma gemenskapstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 26,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Den 20 december 1996 antog rådet förordning (EG) nr 2505/96 om öppnande och förvaltning av autonoma gemenskapstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter (1). Efterfrågan i gemenskapen på produkterna i fråga bör täckas på ett så gynnsamt sätt som möjligt. Därför bör nya gemenskapstullkvoter med nedsatt tullsats eller nolltullsats öppnas för lämpliga volymer och vissa gällande tullkvoter förlängas, utan att marknaden för dessa produkter störs.

(2)

Kvotmängden för vissa gemenskapstullkvoter är otillräcklig för att tillgodose gemenskapsindustrins behov under den nuvarande kvotperioden. Följaktligen bör dessa tullkvoter ökas med verkan från och med den 1 januari 2005.

(3)

Det är inte längre i gemenskapens intresse att under 2005 fortsätta att bevilja gemenskapstullkvoter för vissa produkter som befriades från tull 2004. Dessa produkter bör därför tas bort från tabellen i bilaga I till förordning (EG) nr 2505/96.

(4)

Med tanke på det stora antalet ändringar som måste göras bör bilaga I till förordning (EG) nr 2505/96 av tydlighetsskäl ersättas i sin helhet.

(5)

Med hänsyn till denna förordnings ekonomiska betydelse är det nödvändigt att utnyttja det brådskande fall som avses i punkt I.3 i det protokoll om de nationella parlamentens roll i Europeiska unionen som fogas till fördraget om Europeiska unionen och fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna.

(6)

Förordning (EG) nr 2505/96 bör därför ändras i enlighet därmed.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EG) nr 2505/96 skall ersättas med bilagan till denna förordning.

Artikel 2

För kvotperioden från och med den 1 januari till och med den 30 juni 2005 skall i bilaga I till förordning (EG) nr 2505/96

giltighetstiden för tullkvoten 09.2021 vara begränsad till den 30 juni 2005; kvotvolymen för den tullkvoten skall vara oförändrad,

kvotmängden för tullkvoten 09.2613 vara 400 ton och tullsatsen vara 0 %.

Artikel 3

För kvotperioden från och med den 1 januari till och med den 31 december 2005 skall i bilaga I till förordning (EG) nr 2505/96

kvotmängden för tullkvoten 09.2023 vara 700 000 st,

kvotmängden för tullkvoten 09.2603 vara 3 400 ton,

kvotmängden för tullkvoten 09.2612 vara 500 ton och tullsatsen vara 0 %,

kvotmängden för tullkvoten 09.2619 vara 80 ton,

kvotmängden för tullkvoten 09.2620 vara 500 000 st,

kvotmängden för tullkvoten 09.2621 vara 1 500 ton och giltighetstiden för den tullkvoten vara begränsad till den 31 december 2005,

kvotmängden för tullkvoten 09.2985 vara 300 000 st och giltighetstiden för den tullkvoten vara begränsad till den 31 december 2005.

Artikel 4

Tullkvoterna 09.2605, 09.2606, 09.2607, 09.2609, 09.2614, 09.2918, 09.2957, 09.2966, 09.2993 och 09.2999 skall avslutas från och med den 31 december 2004.

Artikel 5

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 december 2004.

På rådets vägnar

C. VEERMAN

Ordförande


(1)  EGT L 345, 31.12.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1329/2004 (EUT L 247, 21.7.2004, s. 1).


BILAGA

”BILAGA I

Löpnummer

KN-nummer

Taric-underuppdelning

Varuslag

Kvotvolym

Kvottull

(%)

Kvotperiod

09.2021

ex 7011 20 00

45

Bildskärmar av glas med ett diagonalmått av 72 cm (± 0,2 cm) mätt från ytterkant till ytterkant, en genomskinlighet av 56,8 % (± 3 %) vid en referenstjocklek på glaset av 10,16 mm

70 000 st

0

1.1.–30.6.2005

09.2022

ex 8504 90 11

20

Ferritkärnor för tillverkning av avböjningsspolar (1)

2 400 000 st (3)

0

1.7.2004– 30.6.2005

09.2023

ex 8540 91 00

34

Platta masker med en längd av 597,1 (± 0,2 mm) och en höjd av 356,2 (± 0,2 mm), som ytterst på den centrala vertikala axeln är försedda med skåror (slots) med en bredd av 179,1 (± 9) μm

700 000 st

0

1.1.–31.12.2005

09.2602

ex 2921 51 19

10

O-Fenylendiamin

1 800 ton

0

1.1.–31.12.

09.2603

ex 2931 00 95

15

Bis(3-trietoxisilylpropyl)tetrasulfid

3 400 ton

0

1.1.–31.12.2005

09.2604

ex 3905 30 00

10

Poly(vinylalkohol), delvis bunden till natriumsaltet av 5-(4-azido-2-sulfobensyliden)-3-(formylpropyl)-rodanin genom en acetalförening

100 ton

0

1.1.–31.12.

09.2610

ex 2925 20 00

20

(Klorometylen)dimetylammoniumklorid

100 ton

0

1.1.–31.12.

09.2611

ex 2826 19 00

10

Kalciumfluorid i pulverform, som sammanlagt innehåller högst 0,25 mg aluminium, magnesium och natrium per kg

55 ton

0

1.1.–31.12.

09.2612

ex 2921 59 90

30

3,3'-Diklorobensidindihydroklorid

500 ton

0

1.1.–31.12.2005

09.2613

ex 2932 99 70

40

1,3:2,4-Bis-O-(3,4-dimetylbensyliden)-D-glucitol

400 ton

0

1.1.–30.6.2005

09.2615

ex 2934 99 90

70

Ribonukleinsyra

110 ton

0

1.1.–31.12.

09.2616

ex 3910 00 00

30

Polydimetylsiloxan med en polymeriseringsgrad på 2 800 monomera enheter (± 100)

1 300 ton

0

1.1.–31.12.

09.2618

ex 2918 19 80

40

(R)-2-Kloromandelsyra

100 ton

0

1.1.–31.12.

09.2619

ex 2934 99 90

71

2-Tienylacetonitril

80 ton

0

1.1.–31.12.

09.2620

ex 8526 91 90

10

Enheter till GPS-system med positionsbestämmande funktion

500 000 st

0

1.1.–31.12.

09.2621

ex 3812 30 80

50

Aluminiummagnesiumzinkhydroxidkarbonathydrat, överdraget med ett ytaktivt ämne

1 500 ton

0

1.1.–31.12.2005

09.2622

ex 1108 12 00

10

Majsstärkelse innehållande minst 40 men högst 60 viktprocent olösliga kostfibrer

600 ton

0

1.1.–31.12.2005

09.2623

ex 2710 19 61

10

Eldningsoljor innehållande högst 2 viktprocent svavel, avsedda att användas för tillverkning av bränslen för sjöfarten (1)

80 000 ton

0

1.1.–31.12.

ex 2710 19 63

10

09.2624

2912 42 00

 

Etylvanillin (3-etoxi-4-hydroxibens-aldehyd)

352 ton

0

1.1.–31.12.

09.2625

ex 3920 20 21

20

Film av polymerer av polypropen, biaxiellt orienterad, med en tjocklek av minst 3,5 men mindre än 15 μm och en bredd av minst 490 men högst 620 mm, för tillverkning av filmkondensatorer (1)

170 ton

0

1.1.–31.12.

09.2626

ex 4205 00 00

10

Tillskurna bitar av läder av nöthud, färgat gråblått eller beige och med pressad narv, avsedda för tillverkning av produkter enligt nr 9401 20 00

400 000 st

0

1.1.–31.12.

09.2627

ex 7011 20 00

55

Bildskärmar av glas med ett diagonalmått av 814,8 (± 1,5 mm) mätt från ytterkant till ytterkant, en genomskinlighet av 51,1 (± 2,2 %) vid en referenstjocklek på glaset av 12,5 mm

500 000 st

0

1.1.–31.12.

09.2628

ex 7019 52 00

10

Vävnader av glasfibrer överdragna med plast, vägande 120 g/m2 (± 10 g/m2), av sådana slag som används för tillverkning av upprullbara insektsnät och insektsnät med fast ram

350 000 m2

0

1.1.–31.12.

09.2629

ex 7616 99 90

85

Hopskjutbara handtag av aluminium, avsedda att användas för tillverkning av reseffekter (1)

240 000 st

0

1.1.–31.12.

09.2630

ex 3908 90 00

30

Termoplastisk polyamidharts med en flampunkt av mer än 750 °C, avsett att användas för tillverkning av avböjningsspolar för katodstrålerör (1)

40 ton

0

1.1.–30.6.2005

09.2703

ex 2825 30 00

10

Vanadinoxider och vanadinhydroxider, avsedda uteslutande för tillverkning av legeringar (1)

13 000 ton

0

1.1.–31.12.

09.2713

ex 2008 60 19

10

Söta körsbär, marinerade i alkohol, med en diameter av högst 19,9 mm, urkärnade, avsedda för tillverkning av chokladvaror (1):

med ett sockerinnehåll av mer än 9 viktprocent

med ett sockerinnehåll av högst 9 viktprocent

2 000 ton

10 (4)

1.1.–31.12.

ex 2008 60 39

10

10

09.2719

ex 2008 60 19

20

Surkörsbär (Prunus cerasus), marinerade i alkohol, med en diameter av högst 19,9 mm, avsedda för tillverkning av chokladvaror (1):

med ett sockerinnehåll av mer än 9 viktprocent

med ett sockerinnehåll av högst 9 viktprocent

2 000 ton

10 (4)

1.1.–31.12.

ex 2008 60 39

20

10

09.2727

ex 3902 90 90

93

Syntetisk polyalfaolefin med en viskositet av minst 38 × 10-6m2 s-1 (38 centistoke) vid 100 °C, bestämd enligt ASTM D 445

10 000 ton

0

1.1.–31.12.

09.2799

ex 7202 49 90

10

Ferrokrom innehållande minst 1,5 men högst 4 viktprocent kol och högst 70 viktprocent krom

50 000 ton

0

1.1.–31.12.

09.2809

ex 3802 90 00

10

Syraaktiverad montmorillonit, avsedd att användas för tillverkning av självkopierande papper (1)

10 000 ton

0

1.1.–31.12.

09.2829

ex 3824 90 99

19

Extrakt i fast form, olösligt i alifatiska lösningsmedel, av den återstod som erhålls vid extraktion av kolofonium ur trä, med följande egenskaper:

en halt av hartssyra av högst 30 viktprocent,

ett syratal av högst 110 och

en smältpunkt av minst 100 °C

1 600 ton

0

1.1.–31.12.

09.2837

ex 2903 49 80

10

Bromklormetan

450 ton

0

1.1.–31.12.

09.2841

ex 2712 90 99

10

Blandning av 1-alkener innehållande minst 80 viktprocent 1-alkener med en kedjelängd av 20 och 22 kolatomer

10 000 ton

0

1.1.–31.12.

09.2849

ex 0710 80 69

10

Svampar av arten Auricularia polytricha (även ångkokta eller kokta i vatten), frysta, avsedda att användas för beredning av färdiga maträtter (1)  (2)

700 ton

0

1.1.–31.12.

09.2851

ex 2907 12 00

10

O-Kresol med en renhetsgrad av minst 98,5 viktprocent

20 000 ton

0

1.1.–31.12.

09.2853

ex 2930 90 70

35

Glutation

15 ton

0

1.1.–31.12.

09.2881

ex 3901 90 90

92

Klorsulfonerat polyeten

6 000 ton

0

1.1.–31.12.

09.2882

ex 2908 90 00

20

2,4-Diklor-3-etyl-6-nitrofenol, i pulverform

90 ton

0

1.1.–31.12.

09.2889

3805 10 90

Sulfatterpentin

20 000 ton

0

1.1.–31.12.

09.2904

ex 8540 11 19

95

Färgkatodstrålerör med flat bildskärm, med ett skärmbredd/höjdförhållande på 4/3, ett diagonalmått på bildskärmen av minst 79 cm men högst 81 cm och en böjradie av minst 50 m

8 500 st

0

1.1.–31.12.

09.2913

ex 2401 10 41

10

Råtobak, ostripad eller helt eller delvis stripad, med ett tullvärde av minst 450 euro/100 kg netto, avsedd att användas som omblad eller täckblad i tillverkningen av varor enligt nr 2402 10 00 (1)

6 000 ton

0

1.1.–31.12.

ex 2401 10 49

10

ex 2401 10 50

10

ex 2401 10 70

10

ex 2401 10 90

10

ex 2401 20 41

10

ex 2401 20 49

10

ex 2401 20 50

10

ex 2401 20 70

10

ex 2401 20 90

10

09.2914

ex 3824 90 99

26

Vattenlösning innehållande minst 40 viktprocent torrt betainextrakt och minst 5 men högst 30 viktprocent organiska eller oorganiska salter

38 000 ton

0

1.1.–31.12.

09.2917

ex 2930 90 13

90

Cystin

600 ton

0

1.1.–31.12.

09.2919

ex 8708 29 90

10

Vikbälgar, avsedda att användas för tillverkning av ledade bussar (1)

2 600 st

0

1.1.–31.12.

09.2933

ex 2903 69 90

30

1,3-Diklorbensen

2 600 ton

0

1.1.–31.12.

09.2935

3806 10 10

Kolofonium och hartssyror erhållna från färska barrträdsbalsamer

120 000 ton

0

1.1.–30.6.

09.2935

3806 10 10

Kolofonium och hartssyror erhållna från färska barrträdsbalsamer

80 000 ton

0

1.7.–31.12.

09.2945

ex 2940 00 00

20

D-Xylos

400 ton

0

1.1.–31.12.

09.2947

ex 3904 69 90

95

Poly(vinylidenfluorid) i form av pulver, avsedd att användas för tillverkning av färger eller lacker för applicering på metall (1)

1 300 ton

0

1.1.–31.12.

09.2950

ex 2905 59 10

10

2-Kloretanol, avsedd att användas för tillverkning av flytande tioplaster enligt nr 4002 99 90 (1)

8 400 ton

0

1.1.–31.12.

09.2955

ex 2932 19 00

60

Flurtamon (ISO)

300 ton

0

1.1.–31.12.

09.2964

ex 5502 00 80

20

Cellulosafiberkabel framställd genom utspinning i organisk fällvätska (Lyocell), avsedd att användas i pappersindustrin (1)

1 200 ton

0

1.1.–31.12.

09.2975

ex 2918 30 00

10

Bensofenon-3,3':4,4'-tetrakarboxylsyradianhydrid

500 ton

0

1.1.–31.12.

09.2976

ex 8407 90 10

10

Fyrtakts bensinmotorer med en cylindervolym av högst 250 cm3, för framställning av gräsklippare enligt nr 8433 11 eller slåttermaskiner med motor enligt nr 8433 20 10 (1)

750 000 st (3)

0

1.7.2004– 30.6.2005

09.2979

ex 7011 20 00

15

Bildskärmar av glas med ett diagonalmått av 81,5 cm (± 0,2 cm) mätt från ytterkant till ytterkant, en genomskinlighet av 80 % (± 3 %) vid en referenstjocklek på glaset av 11,43 mm

600 000 st

0

1.1.–31.12.

09.2981

ex 8407 33 90

10

Förbränningskolvmotorer med gnisttändning och med fram- och återgående eller roterande kolvar, med en cylindervolym av minst 300 cm3 och en effekt av minst 6 men högst 15,5 kW, för framställning av

med förarsäte försedda självgående gräsklippningsmaskiner (traktorgräsklippare) enligt nr 8433 11 51,

traktorer enligt nr 8701 90 11 vilkas huvudsakliga arbetsuppgift är gräsklippning, eller

slåttermaskiner med fyrtaktsmotor med en cylindervolym av minst 300 cm3 enligt nr 8433 20 10 (1)

210 000 st

0

1.1.–31.12.

ex 8407 90 80

10

ex 8407 90 90

10

09.2985

ex 8540 91 00

33

Platta masker med en längd av 685,6 mm (± 0,2 mm) eller av 687,2 mm (± 0,2 mm) och en höjd av 406,9 mm (± 0,2 mm) eller av 408,9 mm (± 0,2 mm), som ytterst på den centrala vertikala axeln är försedda med skåror (slots) med en bredd av 174 μm (± 8 μm)

300 000 st

0

1.1.–31.12.2005

09.2986

ex 3824 90 99

76

Blandningar av tertiära aminer innehållande

minst 60 viktprocent dodecyldimetylamin,

minst 20 viktprocent dimetyl(tetradecyl)amin,

minst 0,5 viktprocent hexadecyldimetylamin,

avsedda att användas för tillverkning av aminoxider (1)

14 000 ton

0

1.1.–31.12.

09.2992

ex 3902 30 00

93

Sampolymer av propen och buten, innehållande minst 60 men högst 68 viktprocent propen och minst 32 men högst 40 viktprocent buten, med en smältviskositet av högst 3 000 mPa vid 190 °C, bestämd enligt ASTM D 3236-metoden, avsedd att användas som bindemedel vid tillverkning av varor enligt nr 4818 40 (1)

1 000 ton

0

1.1.–31.12.

09.2995

ex 8536 90 85

95

Tangentbord

med ett skikt av silikon och med tangenter av polykarbonat, eller

helt av silikon eller helt av polykarbonat, med tryckta tangenter,

avsedda för tillverkning eller reparation av mobiltelefoner enligt nr 8525 20 91 (1)

20 000 000 st

0

1.1.–31.12.

ex 8538 90 99

93

09.2998

ex 2924 29 95

80

3-Hydroxi-5'-kloro-2',4'-dimetoxi-2-naftanilid

26 ton

0

1.1.–31.12.”


(1)  Övervakningen av användningen för detta särskilda ändamål skall ske i enlighet med de tillämpliga gemenskapsbestämmelserna.

(2)  Tullkvoten får dock inte tas i anspråk då beredningen utförs av detaljhandels- eller restaurangrörelser.

(3)  De kvantiteter varor som omfattas av denna kvot och övergår till fri omsättning från och med den 1 juli 2004 i enlighet med förordning (EG) nr 1329/2004 skall till fullo räknas av mot denna kvantitet.

(4)  Den särskilda tilläggstullen är tillämplig.


Top