EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R2183

Rådets förordning (EG) nr 2183/2004 av den 6 december 2004 om utvidgning av tillämpningsområdet för förordning (EG) nr 2182/2004 om medaljer och symboliska mynt som liknar euromynt till att gälla även icke-deltagande medlemsstater

OJ L 373, 21.12.2004, p. 7–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 153M , 7.6.2006, p. 293–293 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 003 P. 130 - 130
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 003 P. 130 - 130
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 003 P. 78 - 78

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/02/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2183/oj

21.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 373/7


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2183/2004

av den 6 december 2004

om utvidgning av tillämpningsområdet för förordning (EG) nr 2182/2004 om medaljer och symboliska mynt som liknar euromynt till att gälla även icke-deltagande medlemsstater

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 308 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1), och

av följande skäl:

(1)

När förordning (EG) nr 2182/2004 (2) antogs slog rådet fast att förordningen skall gälla i de deltagande medlemsstaterna såsom dessa definieras i rådets förordning (EG) nr 974/98 av den 3 maj 1998 om införande av euron (3).

(2)

Det är emellertid viktigt att reglerna avseende medaljer och symboliska mynt som liknar euromynt är enhetliga i hela gemenskapen, och det bör därför antas bestämmelser för att åstadkomma detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tillämpningsområdet för förordning (EG) nr 2182/2004 skall utvidgas till att gälla även andra medlemsstater än de som definieras som deltagande medlemsstater i förordning (EG) nr 974/98.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel 6 december 2004.

På rådets vägnar

H. HOOGERVORST

Ordförande


(1)  Yttrandet avgivet den 1 april 2004 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  Se sidan 1 i detta nummer av EUT.

(3)  EGT L 139, 11.5.1998, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2596/2000 (EGT L 300, 29.11.2000, s. 2).


Top