EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R1965

Kommissionens förordning (EG) nr 1965/2004 av den 15 november 2004 om ändring av förordning (EG) nr 1763/2004 om införande av vissa restriktiva åtgärder till stöd för ett effektivt genomförande av Internationella krigsförbrytartribunalens för f.d. Jugoslavien (ICTY) uppgift

OJ L 339, 16.11.2004, p. 4–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 348M , 24.12.2008, p. 19–21 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 003 P. 55 - 56
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 003 P. 55 - 56

No longer in force, Date of end of validity: 20/10/2011; upphävd genom 32011R1048

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1965/oj

16.11.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 339/4


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1965/2004

av den 15 november 2004

om ändring av förordning (EG) nr 1763/2004 om införande av vissa restriktiva åtgärder till stöd för ett effektivt genomförande av Internationella krigsförbrytartribunalens för f.d. Jugoslavien (ICTY) uppgift

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av förordning (EG) nr 1763/2004 om införande av vissa restriktiva åtgärder till stöd för ett effektivt genomförande av Internationella krigsförbrytartribunalens för f.d. Jugoslavien (ICTY) uppgift (1), särskilt artikel 10 a i denna, och

av följande skäl:

(1)

Bilaga I till förordning (EG) nr 1763/2004 innehåller en förteckning över personer vars penningmedel och ekonomiska resurser har spärrats enligt den förordningen.

(2)

Kommissionen är bemyndigad att ändra den bilagan med beaktande av rådets beslut om genomförande av gemensam ståndpunkt 2004/694/GUSP om ytterligare åtgärder till stöd för ett effektivt genomförande av Internationella tribunalen för f.d. Jugoslaviens (ICTY) uppgift (2). Den gemensamma ståndpunkten genomförs genom rådets beslut 2004/767/GUSP (3). Bilaga I till förordning (EG) nr 1763/2004 bör därför ändras i enlighet med detta.

(3)

För att de åtgärder som föreskrivs i denna förordning skall vara verkningsfulla måste denna förordning träda i kraft omedelbart.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EG) nr 1763/2004 skall ersättas med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 november 2004.

På kommissionens vägnar

Eneko LANDÁBURU

Generaldirektör


(1)  EGT L 315, 14.10.2004, s. 14.

(2)  EGT L 315, 14.10.2004, s. 52.

(3)  Se sidan 16 i detta nummer av EUT.


BILAGA

Förteckning över de personer som avses i artikel 2

1.

Borovcanin, Ljubomir, född den 27 februari 1960. Födelseort: Han Pijesak, Bosnien och Hercegovina. Medborgare i Bosnien och Hercegovina.

2.

Borovnica, Goran, född den 15 augusti 1965. Födelseort: Kozarac i kommunen Prijedor, Bosnien och Hercegovina. Medborgare i Bosnien och Hercegovina.

3.

Bralo, Miroslav, född den 13 oktober 1967. Födelseort: Kretine i kommunen Vitez, Bosnien och Hercegovina. Medborgare i Bosnien och Hercegovina.

4.

Djordjevic, Vlastimir, född 1948. Födelseort: Vladicin Han, Serbien och Montenegro. Medborgare i Serbien och Montenegro.

5.

Gotovina, Ante, född den 12 oktober 1955. Födelseort: ön Pasman i kommunen Zadar, Kroatien. Medborgare i a) Kroatien, b) Frankrike.

6.

Hadzic, Goran, född den 7 september 1958. Födelseort: Vinkovci, Kroatien. Medborgare i Serbien och Montenegro.

7.

Jankovic, Gojko, född den 31 oktober 1954. Födelseort: Trbuse i kommunen Foca, Bosnien och Hercegovina. Medborgare i Bosnien och Hercegovina.

8.

Karadžić, Radovan, född den 19 juni 1945. Födelseort: Petnjica, Savnik, Montenegro, Serbien och Montenegro. Medborgare i Bosnien och Hercegovina.

9.

Lazarevic, Vladimir, född den 23 mars 1949. Födelseort: Grncar, Serbien och Montenegro. Medborgare i Serbien och Montenegro.

10.

Lukic, Milan, född den 6 september 1967. Födelseort: Visegrad, Bosnien och Hercegovina. Medborgare i a) Bosnien och Hercegovina, b) möjligen Serbien och Montenegro.

11.

Lukic, Sredoje, född den 5 april 1961. Födelseort: Visegrad, Bosnien och Hercegovina. Medborgare i a) Bosnien och Hercegovina, b) möjligen Serbien och Montenegro.

12.

Lukic, Sreten, född den 28 mars 1955. Födelseort: Visegrad, Bosnien och Hercegovina. Medborgare i Serbien och Montenegro.

13.

Milosevic, Dragomir, född den 4 februari 1942. Födelseort: Murgas i kommunen Ub, Serbien och Montenegro. Medborgare i Bosnien och Hercegovina.

14.

Mladić, Ratko, född den 12 mars 1942. Födelseort: Bozanovici, i kommunen Kalinovik, Bosnien och Hercegovina. Medborgare i a) Bosnien och Hercegovina, b) Serbien och Montenegro.

15.

Nikolic, Drago, född den 9 november 1957. Födelseort: Bratunac, Bosnien och Hercegovina. Medborgare i Bosnien och Hercegovina.

16.

Pandurevic, Vinko, född den 25 juni 1959. Födelseort: Sokolac, Bosnien och Hercegovina. Medborgare i a) Bosnien och Hercegovina, b) möjligen Serbien och Montenegro.

17.

Pavkovic, Nebojsa, född den 10 april 1946. Födelseort: Senjski Rudnik, Serbien och Montenegro. Medborgare i Serbien och Montenegro.

18.

Popovic, Vujadin, född den 14 mars 1957. Födelseort: Sekovici, Bosnien och Hercegovina. Medborgare i Serbien och Montenegro.

19.

Todovic, Savo, född den 11 december 1952. Födelseort: Foca, Bosnien och Hercegovina. Medborgare i Bosnien och Hercegovina.

20.

Zelenovic, Dragan, född den 12 februari 1961. Födelseort: Foca, Bosnien och Hercegovina. Medborgare i Bosnien och Hercegovina.

21.

Zupljanin, Stojan, född den 22 september 1951. Födelseort: Kotor Varos, Bosnien och Hercegovina. Medborgare i Bosnien och Hercegovina.”


Top