EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R1086

Kommissionens förordning (EG) nr 1086/2004 av den 9 juni 2004 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1210/2003 rörande vissa specifika begränsningar av de ekonomiska och finansiella förbindelserna med Irak

OJ L 207, 10.6.2004, p. 10–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 338M , 17.12.2008, p. 32–35 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 003 P. 111 - 113
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 003 P. 111 - 113
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 002 P. 132 - 134

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1086/oj

10.6.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 207/10


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1086/2004

av den 9 juni 2004

om ändring av rådets förordning (EG) nr 1210/2003 rörande vissa specifika begränsningar av de ekonomiska och finansiella förbindelserna med Irak

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1210/2003 om vissa specifika begränsningar av de ekonomiska och finansiella förbindelserna med Irak och om upphävande av förordning (EG) nr 2465/96 (1), särskilt artikel 11 b i denna, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga III till förordning (EG) nr 1210/2003 förtecknas den tidigare irakiska regeringens juridiska personer, offentliga organ, företag, inrättningar och enheter som enligt den förordningen omfattas av frysningen av tillgångar och ekonomiska resurser.

(2)

I bilaga IV till förordning (EG) nr 1210/2003 förtecknas de fysiska och juridiska personer, organ eller enheter med anknytning till före detta president Saddam Hussein som omfattas av frysningen av tillgångar och ekonomiska resurser enligt den förordningen.

(3)

Den 2 juni 2004 beslöt FN:s säkerhetsråds sanktionskommitté att ändra förteckningen över Saddam Hussein och andra högre tjänstemän inom den före detta irakiska regimen, deras närmaste familjemedlemmar och de enheter som ägs eller kontrolleras av dem eller av personer som agerar på deras vägnar eller enligt deras instruktioner, för vilka frysningen av tillgångar och ekonomiska resurser tillämpas. Bilaga IV bör ändras i enlighet därmed.

(4)

Det är nödvändigt att flytta fem uppgifter från bilaga III till bilaga IV och att ändra två av dessa uppgifter.

(5)

För att de åtgärder som föreskrivs i denna förordning skall vara verkningsfulla måste denna förordning träda i kraft omedelbart.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Bilaga III till förordning (EG) nr 1210/2003 skall ändras i enlighet med bilaga I till den här förordningen.

2.   Bilaga IV till förordning (EG) nr 1210/2003 skall ändras i enlighet med bilaga II till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 9 juni 2004.

På kommissionens vägnar

Christopher PATTEN

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 169, 8.7.2003, s. 6. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 979/2004 av den 14 maj 2004 (EUT L 180, 15.5.2004, s. 9).


BILAGA I

Bilaga III till förordning (EG) nr 1210/2003 skall ändras på följande sätt:

Följande fysiska personer skall strykas:

1)

Hikmat Jarjes Bahnam (alias Hikmat Gargees). Adress: Bagdad, Irak. Passnummer 035667 (irakier).

2)

Tarik Nasser S. Al Obaidi (alias a) Tarik al'Ubaydi, b) Tariq al'Ubaydi). Adress: Bagdad, Irak. Passnummer 212331 (irakier).

3)

Khalaf M. M. Al-Dulaymi (alias Khalaf Al Dulaimi). Född: 25 januari 1932. Passnummer H0044232 (irakier).

4)

Adnan S. Hasan Ahmed (alias a) Hasan Ahmed S. Adnan, b) Ahmed Sultan). Adress: Amman, Jordanien.

5)

Munir Al Qubaysi (alias a) Munir Al-Kubaysi, b) Muneer Al-Kubaisi, c) Munir Mamduh Awad, d) Munir A. Awad. Adress: Syrien. Nationalitet: Irakisk.


BILAGA II

Bilaga IV till förordning (EG) nr 1210/2003 skall ändras på följande sätt:

1.

Följande fysiska personer skall läggas till:

1)

Asil Sami Mohammad Madhi Tabrah (alias Asil Tabra). Född: 6 juni 1964. Födelseort: Irak. Nationalitet: Irakisk.

2)

Adib Shaban Al-Ani (alias a) Dr. Adib Sha’ban, b) Adib Shaban. Född: 1952. Nationalitet: Irakisk.

3)

Dr. Sahir Berhan (alias a) Dr. Sahir Barhan, b) Saher Burhan Al-Deen, c) Sahir Burhan). Född: 1967. Adress: a) Bagdad, Irak, b) Förenade arabemiraten. Nationalitet: Irakisk.

4)

Maki Mustafa Hamudat (alias a) Maki Hamudat, b) Mackie Hmodat, c) General Maki Al-Hamadat, d) Macki Hamoudat Mustafa). Född: cirka 1934. Adress: Mosul, Irak. Nationalitet: Irakisk.

5)

Roodi Slewa (alias a) Rudi Slaiwah, b) Rudi Untaywan Slaywah, c) Rudi Saliwa). Nationalitet: Irakisk.

6)

Nabil Victor Karam. Född: 1954. Adresser: a) C/o Trading and Transport Services, Al-Razi Medical Complex, Jabal Al-Hussein, Amman, Jordanien, b) C/o Alfa Company Limited for International Trading and Marketing, P.O. Box 910606, Amman 11191, Jordanien. Nationalitet: Libanesisk.

7)

Hikmat Jarjes Bahnam (alias Hikmat Gargees). Adress: Bagdad, Irak. Passnummer: 035667 (irakier).

8)

Tarik Nasser S. Al Obaidi (alias a) Tarik al'Ubaydi, b) Tariq al'Ubaydi). Född: 1945. Födelseort: Bagdad, Irak. Adress: Bagdad, Irak. Passnummer: 212331 (irakier).

9)

Khalaf M. M. Al-Dulaymi (alias Khalaf Al Dulaimi). Född: 25 januari 1932. Passnummer H0044232 (irakier).

10)

Adnan S. Hasan Ahmed (alias a) Hasan Ahmed S. Adnan, b) Ahmed Sultan). Adress: Amman, Jordanien.

11)

Munir Al Qubaysi (alias a) Munir Al-Kubaysi, b) Muneer Al-Kubaisi, c) Munir Awad, d) Munir A Mamduh Awad). Född: 1966. Födelseort: Heet, Irak. Adress: Syrien. Nationalitet: Irakisk.

2.

Följande juridiska personer, organ eller enheter skall läggas till:

1)

ALFA COMPANY LIMITED FOR INTERNATIONAL TRADING AND MARKETING (alias a) ALFA TRADING COMPANY, b) ALFA INVESTMENT AND INTERNATIONAL TRADING). Adress: P.O. Box 910606, Amman 11191, Jordanien.

2)

TRADING AND TRANSPORT SERVICES COMPANY, LTD. Adresser: a) Al-Razi Medical Complex, Jabal Al-Hussein, Amman, Jordanien; b) P.O. Box 212953, Amman 11121, Jordanien; c) P.O. Box 910606, Amman 11191, Jordanien.


Top