EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0924

Kommissionens förordning (EG) nr 924/2004 av den 29 april 2004 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1210/2003 rörande vissa specifika begränsningar av de ekonomiska och finansiella förbindelserna med Irak

OJ L 163, 30.4.2004, p. 100–101 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 051 P. 250 - 251
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 051 P. 250 - 251
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 051 P. 250 - 251
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 051 P. 250 - 251
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 051 P. 250 - 251
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 051 P. 250 - 251
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 051 P. 250 - 251
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 051 P. 250 - 251
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 051 P. 250 - 251
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 003 P. 98 - 99
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 003 P. 98 - 99
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 002 P. 130 - 131

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/924/oj

32004R0924

Kommissionens förordning (EG) nr 924/2004 av den 29 april 2004 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1210/2003 rörande vissa specifika begränsningar av de ekonomiska och finansiella förbindelserna med Irak

Europeiska unionens officiella tidning nr L 163 , 30/04/2004 s. 0100 - 0101


Kommissionens förordning (EG) nr 924/2004

av den 29 april 2004

om ändring av rådets förordning (EG) nr 1210/2003 rörande vissa specifika begränsningar av de ekonomiska och finansiella förbindelserna med Irak

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1210/2003 om vissa specifika begränsningar av de ekonomiska och finansiella förbindelserna med Irak och om upphävande av förordning (EG) nr 2465/96(1), ändrad genom rådets förordning (EG) nr 2204/2003(2), särskilt artikel 11 b i denna, och

av följande skäl:

(1) I bilaga IV till förordning (EG) nr 1210/2003 av den 7 juli 2003 förtecknas de fysiska och juridiska personer, organ och enheter som hör samman med regimen under före detta president Saddam Hussein och som omfattas av frysningen av tillgångar och ekonomiska resurser enligt den förordningen.

(2) Den 7 april 2004 beslöt FN:s säkerhetsråds sanktionskommitté att ändra den förteckning som omfattar Saddam Hussein och andra högre tjänstemän inom den f.d. irakiska regimen, medlemmar ur deras närmaste familjer samt enheter som ägs eller kontrolleras av dem eller av personer som agerar på deras vägnar eller på deras uppdrag och som omfattas av frysningen av tillgångar och ekonomiska resurser. Bilaga IV bör ändras i enlighet därmed.

(3) För att de åtgärder som föreskrivs i denna förordning skall vara verkningsfulla måste denna förordning träda i kraft omedelbart.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga IV till förordning (EG) nr 1210/2003 skall ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 april 2004.

På kommissionens vägnar

Christopher Patten

Ledamot av kommissionen

(1) EUT L 169, 8.7.2003, s. 6.

(2) EUT L 330, 18.12.2003, s. 7.

BILAGA

Bilaga IV till förordning (EG) nr 1210/2003 skall ändras på följande sätt:

Följande fysiska personer skall läggas till:

1. Sajida Khayrallah Tilfah. Födelseår: 1937. Födelseort: Al-Awja, nära Tikrit, Irak. Nationalitet: irakisk. Övriga upplysningar: Saddam Husseins hustru (officiellt erkänd) och mor till fem av hans barn, däribland Qusay Saddam Hussein och Uday Saddam Hussein.

2. Raghad Saddam Hussein Al-Tikriti. Födelseår: 1967. Födelseort: Irak. Nationalitet: irakisk. Adress: Amman, Jordanien. Övriga upplysningar: dotter till Sajida Khayrallah Tilfah och Saddam Hussein.

3. Rana Saddam Hussein Al-Tikriti. Födelseår: 1969. Födelseort: Irak. Nationalitet: irakisk. Adress: Amman, Jordanien. Övriga upplysningar: dotter till Sajida Khayrallah Tilfah och Saddam Hussein.

4. Hala Saddam Hussein Al-Tikriti. Födelseår: 1972. Födelseort: Irak. Nationalitet: irakisk. Övriga upplysningar: dotter till Sajida Khayrallah Tilfah och Saddam Hussein.

5. Samira Shahbandar (alias Chadian). Födelseår: 1946. Födelseort: Bagdad, Irak. Nationalitet: irakisk. Övriga upplysningar: Saddam Husseins andra hustru och mor till hans tredje son.

6. Ali Saddam Hussein Al-Tikriti (alias Hassan). Födelseår: 1980 eller 1983. Födelseort: Irak. Nationalitet: irakisk. Övriga upplysningar: son till Samira Shahbandar och Saddam Hussein.

7. Mohammad Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti. Födelsedag: 2 november 1972. Nationalitet: irakisk. Adress: Genève, Schweiz. Övriga upplysningar: barn till Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti.

8. Saja Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti. Födelsedag: 1 januari 1978. Nationalitet: irakisk. Adress: Genève, Schweiz. Övriga upplysningar: barn till Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti.

9. Ali Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti. Födelsedag: 18 april 1981. Nationalitet: irakisk. Adress: Genève, Schweiz. Övriga upplysningar: barn till Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti.

10. Noor Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti. Födelsedag: 2 november 1983. Nationalitet: irakisk. Adress: Genève, Schweiz. Övriga upplysningar: barn till Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti.

11. Khawla Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti. Födelsedag: 3 december 1986. Nationalitet: irakisk. Adress: Genève, Schweiz. Övriga upplysningar: barn till Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti.

12. Thoraya Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti. Födelsedag: 19 december 1980 eller 19 januari 1980. Nationalitet: irakisk. Adress: Irak. Övriga upplysningar: barn till Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti.

13. Jawhar Majid Al-Duri. Födelseår: ungefär 1942. Födelseort: Al-Dur, Irak. Nationalitet: irakisk. Adress: Irak. Övriga upplysningar: hustru till Izzat Ibrahim Al-Duri.

14. Sundus Abd Al-Ghafur. Födelseår: ungefär 1967. Födelseort: Kirkuk, Irak. Nationalitet: irakisk. Adress: Irak. Övriga upplysningar: hustru till Izzat Ibrahim Al-Duri.

15. Nidal Al-Rabi'i. Födelseår: ungefär 1965. Födelseort: Al-Dur, Irak. Nationalitet: irakisk. Adress: Irak. Övriga upplysningar: hustru till Izzat Ibrahim Al-Duri.

16. Intissar Al-Ubaydi. Födelseår: ungefär 1974. Nationalitet: irakisk. Adress: Irak. Övriga upplysningar: hustru till Izzat Ibrahim Al-Duri.

Top