EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0709

Kommissionens förordning (EG) nr 709/2004 av den 16 april 2004 om övergångsåtgärder inom vinsektorn på grund av Maltas anslutning till Europeiska unionen

EUT L 111, 17.4.2004, p. 21–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Det här dokumentet har publicerats i en specialutgåva (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/709/oj

32004R0709

Kommissionens förordning (EG) nr 709/2004 av den 16 april 2004 om övergångsåtgärder inom vinsektorn på grund av Maltas anslutning till Europeiska unionen

Europeiska unionens officiella tidning nr L 111 , 17/04/2004 s. 0021 - 0022


Kommissionens förordning (EG) nr 709/2004

av den 16 april 2004

om övergångsåtgärder inom vinsektorn på grund av Maltas anslutning till Europeiska unionen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av anslutningsfördraget för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien, särskilt artikel 2.3 i detta,

med beaktande av anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien, särskilt artikel 41 första stycket i denna, och

av följande skäl:

(1) Enligt bilaga VII.B.1 till rådets förordning (EG) nr 1493/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin(1) kan märkningen av produkter som framställts i gemenskapen på vissa villkor kompletteras, vilket i fråga om dels bordsviner med en geografisk beteckning, dels kvalitetsviner fso bland annat innebär årgången och namnet på en eller flera druvsorter. Sådana uppgifter får enligt dessa bestämmelser endast anges på etiketterna för kvalitetsviner fso och bordsviner med en geografisk beteckning.

(2) I kommissionens förordning (EG) nr 753/2002 av den 29 april 2002 om vissa tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1493/1999 när det gäller beteckning, benämning, presentation och skydd av vissa vinprodukter(2) finns det bestämmelser om frivilliga uppgifter i märkningen, t.ex. årgången och den eller de druvsorter som använts. Sådana uppgifter får enligt dessa bestämmelser endast anges på etiketterna för kvalitetsviner fso och bordsviner med en geografisk beteckning.

(3) Malta producerar endast bordsviner av druvmust eller druvor som i första hand kommer från Italien, och i märkningen av dessa viner anges för närvarande årgången och den eller de druvsorter som använts. Enligt förordningarna (EG) nr 1493/1999 och (EG) nr 753/2002 får Malta från och med anslutningsdagen inte längre ange dessa uppgifter.

(4) Denna ändring i märkningen av viner med ursprung i eller som framställts i Malta kan orsaka stor skada för de maltesiska producenterna eftersom konsumenterna är vana vid de nuvarande etiketterna med viss information. För att undvika störningar på den maltesiska marknaden och lägga grunden för en smidig övergång från den nuvarande situationen i Malta till gemenskapens bestämmelser om märkning, bör ett tillfälligt undantag från förordningarna (EG) nr 1493/1999 och (EG) nr 753/2002 övervägas så att etiketterna för de maltesiska vinerna även i fortsättningen kan innehålla uppgifter om årgången och den eller de druvsorter som använts.

(5) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för vin.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Etiketterna för viner med ursprung i eller som framställts i Malta får, genom undantag från bilaga VII.B.1 b första och andra strecksatsen i förordning (EG) nr 1493/1999, fram till och med den 30 april 2006 innehålla uppgifter om årgången och namnet på en eller flera druvsorter som använts.

Artikel 2

Etiketterna för viner med ursprung i eller som framställts i Malta får, genom undantag från artikel 18 och artikel 19.1a i förordning (EG) nr 753/2002, fram till och med den 30 april 2006 innehålla uppgifter om årgången och namnet på en eller flera druvsorter som använts.

Artikel 3

Denna förordning skall träda i kraft under förutsättning att Anslutningsfördraget för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien träder i kraft och då samtidigt med fördraget.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 april 2004.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 179, 14.7.1999, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1795/2003 (EUT L 262, 14.10.2003, s. 13).

(2) EGT L 118, 4.5.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 316/2004 (EUT L 55, 24.2.2004, s. 16).

Top