EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0019

Kommissionens förordning (EG) nr 19/2004 av den 7 januari 2004 om ändring för tjugosjunde gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 beträffande införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 467/2001

OJ L 4, 8.1.2004, p. 11–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/19/oj

32004R0019

Kommissionens förordning (EG) nr 19/2004 av den 7 januari 2004 om ändring för tjugosjunde gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 beträffande införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 467/2001

Europeiska unionens officiella tidning nr L 004 , 08/01/2004 s. 0011 - 0012


Kommissionens förordning (EG) nr 19/2004

av den 7 januari 2004

om ändring för tjugosjunde gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 beträffande införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 467/2001

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 881/2002 av den 27 maj 2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 467/2001 om förbud mot export av vissa varor och tjänster till Afghanistan, skärpning av flygförbudet och förlängning av spärrandet av tillgångar och andra finansiella medel beträffande talibanerna i Afghanistan(1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 2157/2003(2), särskilt artikel 7.1 första strecksatsen i denna, och

av följande skäl:

(1) I bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 anges de personer, grupper och enheter som omfattas av det spärrande av tillgångar och ekonomiska resurser som införs genom den förordningen.

(2) Den 26 december 2003 beslutade FN:s säkerhetsråds sanktionskommitté att ändra förteckningen över de personer, grupper och enheter som bör omfattas av spärrandet av tillgångar och ekonomiska resurser, och bilaga I bör därför ändras i enlighet därmed.

(3) För att de åtgärder som föreskrivs i denna förordning skall vara verkningsfulla måste denna förordning träda i kraft omedelbart.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till rådets förordning (EG) nr 881/2002 skall ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 7 januari 2004.

På kommissionens vägnar

Christopher Patten

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 139, 29.5.2002, s. 9.

(2) EUT L 324, 11.12.2003, s. 17.

BILAGA

Bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 skall ändras på följande sätt:

1. Under rubriken "Fysiska personer" skall följande läggas till:

"Safet DURGUTI. Född den 10 maj 1967 i Orahovac, Kosovo (Serbien och Montenegro)"

2. Under rubriken "Juridiska personer, grupper och enheter skall "AL-HARAMAIN Islamic Foundation, Bosnien och Hercegovina ersättas med följande:

"Al-Haramain Islamic Foundation (även känt som) a) Vazir, b) Vezir), 64 Poturmahala, Travnik, Bosnien och Hercegovina."

3. Under rubriken "Juridiska personer, grupper och enheter skall "BA TAQWA FOR COMMERCE AND REAL ESTATE COMPANY LIMITED, Vaduz, Liechtenstein (tidigare c/o Asat Trust reg.) ersättas med följande:

"BA Taqwa for Commerce and Real Estate Company Limited (även känt som Hochburg AG), Vaduz, Liechtenstein (tidigare c/o Astat Trust reg.)."

Top