EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0850

2004/850/EG: Kommissionens beslut av den 3 december 2004 om ändring av bilagorna I och II till beslut 2002/308/EG om upprättande av förteckningar över godkända zoner och godkända anläggningar med avseende på någon av eller båda fisksjukdomarna viral hemorragisk septikemi (VHS) och infektiös hematopoietisk nekros (IHN) (delgivet med nr K(2004) 4553)Text av betydelse för EES

OJ L 368, 15.12.2004, p. 28–47 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2009; tyst upphävande genom 32009D0177

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/850/oj

15.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 368/28


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 3 december 2004

om ändring av bilagorna I och II till beslut 2002/308/EG om upprättande av förteckningar över godkända zoner och godkända anläggningar med avseende på någon av eller båda fisksjukdomarna viral hemorragisk septikemi (VHS) och infektiös hematopoietisk nekros (IHN)

(delgivet med nr K(2004) 4553)

(Text av betydelse för EES)

(2004/850/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/67/EEG av den 28 januari 1991 om djurhälsovillkor för utsläppande på marknaden av djur och produkter från vattenbruk (1), särskilt artiklarna 5 och 6 i detta, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens beslut 2002/308/EG (2) upprättas förteckningar över godkända zoner och godkända fiskodlingsanläggningar som är belägna i zoner som inte är godkända med avseende på vissa fisksjukdomar.

(2)

Österrike, Tyskland, Italien och Spanien har lämnat in ett relevant underlag för att vissa anläggningar belägna inom deras territorier skall beviljas status som godkända anläggningar i zoner som inte är godkända med avseende på VHS och IHN. Av den dokumentationen framgår att de berörda anläggningarna uppfyller kraven i artikel 6 i direktiv 91/67/EEG. De kan därför beviljas status som godkända anläggningar belägna i en icke godkänd zon och bör upptas i förteckningen över godkända fiskodlingsanläggningar.

(3)

Italien har anmält positiva fynd av VHS i en del av en inlandszon som tidigare ansågs vara sjukdomsfri. Zonen uppfyller därför inte längre kraven i artikel 5 i direktiv 91/67/EEG. Inlandszonens godkända status avseende VHS bör följaktligen upphävas.

(4)

Beslut 2002/308/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i det här beslutet är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 2002/308/EG ändras enligt följande:

1.

Bilaga I skall ersättas med texten i bilaga I till detta beslut.

2.

Bilaga II skall ersättas med texten i bilaga II till detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 3 december 2004.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 46, 19.2.1991, s. 1. Direktivet senast ändat genom förordning (EG) nr 806/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  EGT L 106, 23.4.2002, s. 28. Beslutet senast ändrat genom beslut 2004/373/EG (EUT L 118, 23.4.2004, s. 49).


BILAGA I

”BILAGA I

Godkända zoner med avseende på fisksjukdomarna viral hemorragisk septikemi (VHS) och infektiös hematopoietisk nekros (IHN)

1.A   Zoner (1) i Danmark som godkänts med avseende på VHS

Hansted Å

Hovmølle Å

Grenå

Treå

Alling Å

Kastbjerg

Villestrup Å

Korup Å

Sæby Å

Elling Å

Uggerby Å

Lindenborg Å

Øster Å

Hasseris Å

Binderup Å

Vidkær Å

Dybvad Å

Bjørnsholm Å

Trend Å

Lerkenfeld Å

Vester Å

Lønnerup med tilløb

Slette Å

Bredkær Bæk

Vandløb til Kilen

Resenkær Å

Klostermølle Å

Hvidbjerg Å

Knidals Å

Spang Å

Simested Å

Skals Å

Jordbro Å

Fåremølle Å

Flynder Å

Damhus Å

Karup Å

Gudenåen

Halkær Å

Storåen

Århus Å

Bygholm Å

Grejs Å

Ørum Å

1.B   Zoner i Danmark som godkänts med avseende på IHN

Danmark (2)

2.   Zoner i Tyskland som godkänts med avseende på VHS och IHN

2.1   BADEN-WÜRTTEMBERG (3)

Isenburger Tal från källan till utloppet på jordbruksföretaget Falkenstein.

Eyach och dess bifloder från källorna till den första dammen nedströms nära staden Haigerloch.

Andelsbach och dess bifloder från källorna till turbinen nära staden Krauchenwies.

Lauchert och dess bifloder från källorna till turbinen nära staden Sigmaringendorf.

Grosse Lauter och dess bifloder från källorna till hindret vid vattenfallet nära Lauterach.

Wolfegger Aach och dess bifloder från källorna till vattenfallet nära Baienfurth.

Avrinningsområdet för Enz, bestående av Grosse Enz, Kleine Enz och Eyach från källorna till fördämningen i centrum av Neuenbürg.

3.   Zoner i Spanien som godkänts med avseende på VHS och IHN

3.1   REGION: ASTURIEN

Inlandszoner

Alla avrinningsområden i Asturien.

Kustzoner

Asturiens hela kust.

3.2   REGION: GALICIEN

Inlandszoner

Avrinningsområdena i Galicien

däribland avrinningsområden för floden Eo, floden Sil från dess källa i provinsen León, floden Miño från dess källa till dammen Frieira, och floden Limia från dess källa till dammen Das Conchas,

med undantag för avrinningsområdet för floden Tamega.

Kustzoner

Kustområdet i Galicien från floden Eos mynning (Isla Pancha) till Punta Picos (floden Miños mynning).

3.3   REGION: ARAGONIEN

Inlandszoner

Floden Ebros avrinningsområde från dess källa till Mequinenzadammen i regionen Aragonien.

Floden Isuela från dess källa till Arguisdammen.

Floden Flúmen från dess källa till Santa María de Belsue-dammen.

Floden Guatizalema från dess källa till Vadiellodammen.

Floden Cinca från dess källa till Gradodammen.

Floden Esera från dess källa till Barasonadammen.

Floden Noguera-Ribagorzana från dess källa till Santa Anadammen.

Floden Matarraña från dess källa till Aguas de Penadammen.

Floden Pena från dess källa till Penadammen.

Floden Guadalaviar-Turia från dess källa till Generalísimodammen i provinsen Valencia.

Floden Mijares från dess källa till Arenósdammen i provinsen Castellón.

De andra vattendragen i Aragonien anses vara buffertzoner.

3.4   REGION: NAVARRA

Inlandszoner

Floden Ebros avrinningsområde från dess källa till Mequinenzadammen i regionen Aragonien.

Floden Bidasoa från dess källa till utloppet.

Floden Leizarán från dess källa till Leizarándammen (Muga).

De andra vattendragen i Navarra anses vara buffertzoner.

3.5   REGION: KASTILIEN OCH LÉON

Inlandszoner

Floden Ebros avrinningsområde från dess källa till Mequinenzadammen i regionen Aragonien.

Floden Duero från dess källa till Aldeáviladammen.

Floden Sil.

Floden Tiétar från dess källa till Rosaritodammen.

Floden Alberche från dess källa till Burguillodammen.

Övriga vattendrag i regionen Kastilien-León anses vara buffertzoner.

3.6   REGION: KANTABRIEN

Inlandszoner

Floden Ebros avrinningsområde från dess källa till Mequinenzadammen i regionen Aragonien.

Följande floders avrinningsområden från deras källor till havet:

Deva.

Nansa

Saja-Besaya.

Pas-Pisueña.

Asón.

Agüera

Floderna Gandarillas, Escudos, Mieras och Campiazos avrinningsområden anses vara buffertzoner.

Kustzoner

Kantabriens hela kust från floden Devas mynning till Ontónviken.

3.7   REGION: RIOJA

Inlandszoner

Floden Rio Ebros avrinningsområde från dess källa till Mequinenza-dammen i kommunen Aragón.

4.A   Zoner i Frankrike som godkänts med avseende på VHS och IHN

4.A.1   ADOUR-GARONNE

Avrinningsområden

Charentebäckenet.

Seudrebäckenet.

Kustflodernas bäcken i Girondes mynning i departementet Charente-Maritime.

Avrinningsområdet för Nive och Nivelles (Pyrénées Atlantiques).

Forges-bäckenet (Landes).

Avrinningsområdet för Dronne (Dordogne), från källan till Eglisottesdammen i Monfourat.

Avrinningsområdet för Beauronne (Dordogne), från källan till Fayedammen.

Avrinningsområdet för Valouse (Dordogne), från källan till Etang des Roches Noires-dammen

Avrinningsområdet för Paillasse (Gironde), från källan till Grand Forge-dammen

Avrinningsområdet för Ciron (Lot et Garonne, Gironde), från källan till Moulin de Castaing-dammen

Avrinningsområdet för Petite Leyre (Landes), från källan till Pont de l'Espine-dammen i Argelouse

Avrinningsområdet för Pave (Landes), från källan till Pavedammen.

Avrinningsområdet för Escource (Landes), från källan till Moulin de Barbe-dammen.

Avrinningsområdet för Geloux (Landes), från källan till D38-dammen i Saint Martin d'Oney.

Avrinningsområdet för Estrigon (Landes), från källan till Campet et Lamolère-dammen.

Avrinningsområdet för Estampon (Landes), från källan till Ancienne Minoterie-dammen i Roquefort.

Avrinningsområdet för Gélise (Landes, Lot et Garonne), från källan till dammen nedanför det ställe där Gélise och Osse flyter samman.

Avrinningsområdet för Magescq (Landes), från källan till flodmynningen.

Avrinningsområdet för Luys (Pyrénées Atlantiques), från källan till Moulin d'Oro-dammen.

Avrinningsområdet för Neez (Pyrénées Atlantiques), från källan till Jurançondammen.

Avrinningsområdet för Beez (Pyrénées Atlantiques), från källan till Naydammen.

Avrinningsområdet för Gave de Cauterets (Hautes Pyrénées), från källan till Calypsodammen vid kraftverket i Soulom.

Kustområden

Hela Atlantkusten mellan kustens nordligaste punkt i departementet Vendée och dess sydligaste punkt i departementet Charente-Maritime.

4.A.2   LOIRE-BRETAGNE

Inlandszoner

Samtliga avrinningsområden belägna i regionen Bretagne med undantag av följande:

Vilaine.

Aven.

Ster-Goz.

nedre delen av avrinningsområdet för Elorn.

Sèvre Niortaisebäckenet.

Laybäckenet.

Följande avrinningsområden i Viennebäckenet:

Avrinningsområdet för Vienne, från källorna till Châtelleraultdammen i departementet Vienne.

Avrinningsområdet för Gartempe, från källorna till Saint Pierre de Maillé-dammen (med galler) i departementet Vienne.

Avrinningsområdet för Creuse, från källorna till Bénaventdammen i departementet Indre.

Avrinningsområdet för Suin, från källorna till Douadicdammen i departementet Indre.

Avrinningsområdet för Claise, från källorna till Bossay-sur-Claise-dammen i departementet Indre-et-Loire.

Avrinningsområdet för Velleches och Trois Moulins, från källorna till Trois Moulins-dammarna i departementet Vienne.

Kustflodernas bäcken vid Atlanten i departementet Vendée.

Kustområden

Hela den bretagniska kusten med undantag av följande sträckor:

Rade de Brest.

Anse de Camaret.

Kustområdet mellan Trévignon-udden och floden Laïtas mynning.

Kustområdet från floden Tohons mynning fram till departementsgränsen.

4.A.3   SEINE-NORMANDIE

Inlandszoner

Sélunebäckenet.

4.A.4   AQUITAINE

Avrinningsområden

Avrinningsområdet för floden Vignac, från källan till ’la Forge’-dammen.

Avrinningsområdet för floden Gouaneyre, från källan till ’Maillières’-dammen.

Avrinningsområdet för floden Susselgue, från källan till Susselgue-dammen.

Avrinningsområdet för floden Luzou från källan till dammen vid fiskodlingen ’Laluque’.

Avrinningsområdet för floden Gouadas från källan till dammen vid ’l'Etange de la Glacière i Saint Vincent de Paul’.

Avrinningsområdet för floden Bayse från dess källor till dammen vid ’Moulin de Lartia et de Manobre’.

4.A.5   MIDI-PYRENEES

Avrinningsområden

Avrinningsområdet för floden Cernon, från källan till dammen vid Saint George de Luzençon.

Avrinningsområdet för floden Dourdou från källorna till floderna Dourdou och Grauzon till spärren vid dammen vid Vabres-l'Abbaye.

4.A.6   L'AIN

Inlandszonen étangs de la Dombes.

4.B   Zoner i Frankrike som godkänts med avseende på VHS

4.B.1   LOIRE-BRETAGNE

Inlandszoner

Den del av Loirebäckenet som utgörs av den övre delen av avrinningsområdet för Huisne, från källan till Ferté-Bernard-dammen.

4.C   Zoner i Frankrike som godkänts med avseende på IHN

4.C.1   LOIRE-BRETAGNE

Inlandszoner

Följande avrinningsområden i Viennebäckenet:

Avrinningsområdet för Anglin, från källorna till dammarna vid

kraftverket i Châtellerault vid floden Vienne, i departementet Vienne,

Saint Pierre de Maillé vid floden Gartempe, i departementet Vienne,

Bénavent vid floden Creuse, i departementet Indre,

Douadic vid floden Suin, i departementet Indre,

Bossay-sur-Claise vid floden Claise, i departementet Indre-et-Loire.

5.A   Zoner i Irland som godkänts med avseende på VHS

Irland (4), med undantag av Cape Clear Island.

5.B   Zoner i Irland som godkänts med avseende på IHN

Irland (4).

6.A   Zoner i Italien som godkänts med avseende på VHS och IHN

6.A.1   REGIONEN TRENTINO ALTO ADIGE, AUTONOMA PROVINSEN TRENTO

Inlandszoner

Området Val di Fiemme, Fassa e Cembra: avrinningsområdet för floden Avisio, från källan till den konstgjorda fördämningen Serra San Giorgio i kommunen Giovo.

Val delle Sorne: avrinningsområdet för Sorna från källan till den konstgjorda fördämning som utgörs av vattenkraftverket i Chizzola (Ala), före utloppet i Adige.

Området Torrente Adanà: avrinningsområdet för Adanà från källan till de konstgjorda fördämningar som ligger nedströms anläggningen Armani Cornelio-Lardaro.

Rio Manes: avrinningsområdet för Rio Manes ned till vattenfallet 200 meter nedströms anläggningen ’Troticoltura Giovanelli’ i ’La Zinquantina’.

Området Val di Ledro: avrinningsområdet för floderna Massangla och Ponale från deras källor till vattenkraftverket vid ’Centrale’ i kommunen Molina di Ledro.

Området Valsugana: avrinningsområdet för floden Brenta från dess källa till Marzotto-dammen vid Mantincelli i kommunen Grigno.

Området Val di Fersina: avrinningsområdet för floden Fersina från dess källa till vattenfallet vid Ponte Alto.

6.A.2   REGIONEN LOMBARDIET, PROVINSEN BRESCIA

Inlandszoner

Området Ogliolo: avrinningsområdet för Ogliolo från källan till vattenfallet nedströms fiskodlingen Adamello, där Ogliolo flyter samman med floden Oglio.

Området Fiume Caffaro: avrinningsområdet för Cafarro från källan till den konstgjorda fördämningen 1 km nedströms fiskodlingsanläggningen.

6.A.3   REGIONEN UMBRIEN

6.A.4   REGIONEN VENETIEN

Inlandszoner

Området Belluno: avrinningsområdet i provinsen Belluno från bäcken Ardos källa till fördämningen nedströms (belägen innan Ardo rinner ut i floden Piave) vid anläggningen Centro Sperimentale di Acquacoltura, Valli di Bolzano Bellunese, Belluno.

6.A.5   REGIONEN TOSKANA

Inlandszoner

Området Valle del fiume Serchio: avrinningsområdet för floden Serchio från dess källa till fördämningen vid Piaggione-dammen.

6.A.6   REGIONEN UMBRIEN

Inlandszoner

Fosso di Terrìa: avrinningsområdet för floden Terrìa från dess källa till fördämningen nedanför fiskodlingsanläggningen Ditta Mountain Fish, där floden Terrìa flyter samman med Nera.

6.B   Zoner i Italien som godkänts med avseende på VHS

6.B.1   REGIONEN TRENTINO-ALTO ADIGE, AUTONOMA PROVINSEN TRENTO

Inlandszoner

Valle dei Laghi: avrinningsområdet för sjöarna San Massenza, Toblino och Cavedine till fördämningen nedströms i södra delen av sjön Cavedine som leder till vattenkraftstationen i kommunen Torbole.

6.C   Zoner i Italien som godkänts med avseende på IHN

6.C.1   REGIONEN UMBRIEN, PROVINSEN PERUGIA

Området Lago Trasimeno: Trasimenosjön.

6.C.2   REGIONEN TRENTINO-ALTO ADIGE, AUTONOMA PROVINSEN TRENTO

Området Val Rendena: avrinningsområdet från källan för floden Sarca till Oltresarca-dammen i kommunen Villa Rendena.

7.A   Zoner i Sverige som godkänts med avseende på VHS

Sverige (5)

med undantag av ett område på västkusten inom en halvcirkel med 20 kilometers radie runt fiskodlingen på Björkö, samt Göta älvs och Säveåns mynningar och avrinningsområden upp till det första vandringshindret (vid Trollhättan respektive inloppet i sjön Aspen).

7.B   Zoner i Sverige som godkänts med avseende på IHN

Sverige (5).

8.   Zoner i Förenade kungariket, Kanalöarna och Isle of Man som godkänts med avseende på VHS och IHN

Storbritannien (5).

Nordirland (5).

Guernsey (5).

Isle of Man (5).”


(1)  Avrinningsområden och tillhörande kustområden.

(2)  Inberäknat alla inlandsområden och kustområden inom landets territorium.

(3)  Delar av avrinningsområden.

(4)  Inberäknat alla inlandsområden och kustområden inom landets territorium.

(5)  Inberäknat alla inlandsområden och kustområden inom landets territorium.


BILAGA II

”BILAGA II

Godkända fiskodlingsanläggningar med avseende på fisksjukdomarna viral hemorragisk septikemi (VHS) och infektiös hematopoietisk nekros (IHN)

1.   Anläggningar i Belgien som godkänts med avseende på VHS och IHN

1.

La Fontaine aux truites

B-6769 Gérouville

2.   Anläggningar i Danmark som godkänts med avseende på VHS och IHN

1.

Vork Dambrug

DK-6040 Egtved

2.

Egebæk Dambrug

DK-6880 Tarm

3.

Bækkelund Dambrug

DK-6950 Ringkøbing

4.

Borups Geddeopdræt

DK-6950 Ringkøbing

5.

Bornholms Lakseklækkeri

DK-3730 Nexø

6.

Langes Dambrug

DK-6940 Lem St.

7.

Braenderigaardens Dambrug

DK-6971 Spjald

8.

Siglund Fiskeopdræt

DK-4780 Stege

9.

Ravning Fiskeri

DK-7182 Bredsten

10.

Ravnkær Dambrug

DK-7182 Bredsten

3.A.   Anläggningar i Tyskland som godkänts med avseende på VHS och IHN

3.A.1.   NIEDERSACHSEN

1.

Jochen Moeller

Fischzucht Harkenbleck

D-30966 Hemmingen-Harkenbleck

2.

Versuchsgut Relliehausen der Universität Göttingen

(hatchery only)

D-37586 Dassel

3.

Dr. R. Rosengarten

Forellenzucht Sieben Quellen

D-49124 Georgsmarienhütte

4.

Klaus Kröger

Fischzucht Klaus Kröger

D-21256 Handeloh Wörme

5.

Ingeborg Riggert-Schlumbohm

Forellenzucht W. Riggert

D-29465 Schnega

6.

Volker Buchtmann

Fischzucht Nordbach

D-21441 Garstedt

7.

Sven Kramer

Forellenzucht Kaierde

D-31073 Delligsen

8.

Hans-Peter Klusak

Fischzucht Grönegau

D-49328 Melle

9.

F. Feuerhake

Forellenzucht Rheden

D-31039 Rheden

10.

Horst Pöpke

Fischzucht Pöpke

Hauptstraße 14

D-21745 Hemmoor

3.A.2.   THÜRINGEN

1.

Firma Tautenhahn

D-98646 Trostadt

2.

Fischzucht Salza GmbH

D-99734 Nordhausen-Salza

3.

Fischzucht Kindelbrück GmbH

D-99638 Kindelbrück

4.

Reinhardt Strecker

Forellenzucht Orgelmühle

D-37351 Dingelstadt

3.A.3.   BADEN-WÜRTTEMBERG

1.

Heiner Feldmann

Riedlingen/Neufra

D-88630 Pfullendorf

2.

Walter Dietmayer

Forellenzucht Walter Dietmayer

Hettingen

D-72501 Gammertingen

3.

Heiner Feldmann

Bad Waldsee

D-88630 Pfullendorf

4.

Heiner Feldmann

Bergatreute

D-88630 Pfullendorf

5.

Oliver Fricke

Anlage Wuchzenhofen

Boschenmühle

D-87764 Mariasteinbach-Legau 13 1/2

6.

Peter Schmaus

Fischzucht Schmaus, Steinental

D-88410 Steinental/Hauerz

7.

Josef Schnetz

Fenkenmühle

D-88263 Horgenzell

8.

Erwin Steinhart

Quellwasseranlage Steinhart

Hettingen

D-72513 Hettingen

9.

Hugo Strobel

Quellwasseranlage Otterswang

Sägmühle

D-72505 Hausen am Andelsbach

10.

Reinhard Lenz

Forsthaus

Gaimühle

D-64759 Sensbachtal

11.

Peter Hofer

Sulzbach

D-78727 Aisteig/Oberndorf

12.

Stephan Hofer

Oberer Lautenbach

D-78727 Aisteig/Oberndorf

13.

Stephan Hofer

Unterer Lautenbach

D-78727 Aisteig/Oberndorf

14.

Stephan Hofer

Schelklingen

D-78727 Aisteig/Oberndorf

15.

Hubert Schuppert

Brutanlage: Obere Fischzucht

Mastanlage: Untere Fischzucht

D-88454 Unteressendorf

16.

Johannes Dreier

Brunnentobel

D-88299 Leutkirch/Hebrazhofen

17.

Peter Störk

Wagenhausen

D-88348 Saulgau

18.

Erwin Steinhart

Geislingen/St.

D-73312 Geislingen/St.

19.

Joachim Schindler

Forellenzucht Lohmühle

D-72275 Alpirsbach

20.

Georg Sohnius

Forellenzucht Sohnius

D-72160 Horb-Diessen

21.

Claus Lehr

Forellenzucht Reinerzau

D-72275 Alpirsbach-Reinerzau

22.

Hugo Hager

Bruthausanlage

D-88639 Walbertsweiler

23.

Hugo Hager

Waldanlage

D-88639 Walbertsweiler

24.

Gumpper und Stoll GmbH

Forellenhof Rössle

Honau

D-72805 Liechtenstein

25.

Ulrich Ibele

Pfrungen

D-88271 Pfrungen

26.

Hans Schmutz

Brutanlage 1, Brutanlage 2, Brut- und Setzlingsanlage 3 (Hausanlage)

D-89155 Erbach

27.

Wilhelm Drafehn

Obersimonswald

D-77960 Seelbach

28.

Wilhelm Drafehn

Brutanlage Seelbach

D-77960 Seelbach

29.

Franz Schwarz

Oberharmersbach

D-77784 Oberharmersbach

30.

Meinrad Nuber

Langenenslingen

D-88515 Langenenslingen

31.

Anton Spieß

Höhmühle

D-88353 Kißleg

32.

Fischbrutanstalt des Landes Baden-Württemberg

Argenweg 50

D-88085 Langenargen Anlage Osterhofen

33.

Kreissportfischereiverein Biberach

Warthausen

D-88400 Biberach

34.

Hans Schmutz

Gossenzugen

D-89155 Erbach

35.

Reinhard Rösch

Haigerach

D-77723 Gengenbach

36.

Harald Tress

Unterlauchringen

D-79787 Unterlauchringen

37.

Alfred Tröndle

Tiefenstein

D-79774 Albbruck

38.

Alfred Tröndle

Unteralpfen

D-79774 Unteralpfen

39.

Peter Hofer

Schenkenbach

D-78727 Aisteig/Oberndorf

40.

Heiner Feldmann

Bainders

D-88630 Pfullendorf

41.

Andreas Zordel

Fischzucht Im Gänsebrunnen

D-75305 Neuenbürg

42.

Hans Fischböck

Forellenzucht am Kocherursprung

D-73447 Oberkochen

43.

Reinhold Bihler

Dorfstraße 22

D-88430 Rot a.d. Rot Haslach

Anlage: Einöde

44.

Josef Dürr

Forellenzucht Igersheim

D-97980 Bad Mergentheim

45.

Kurt Englerth und Sohn GBR

Anlage Berneck

D-72297 Seewald

46.

Fischzucht Anton Jung

Anlage Rohrsee

D-88353 Kisslegg

47.

Staatliches Forstamt Wangen

Anlage Karsee

D-88239 Wangen i.A.

48.

Simon Phillipson

Anlage Weissenbronnen

D-88364 Wolfegg

49.

Hans Klaiber

Anlage Bad Wildbad

D-75337 Enzklösterle

50.

Josef Hönig

Forellenzucht Hönig

D-76646 Bruchsal-Heidelsheim

51.

Werner Baur

Blitzenreute

D-88273 Fronreute-Blitzenreute

52.

Gerhard Weihmann

Mägerkingen

D-72574 Bad Urach-Seeburg

53.

Hubert Belser GBR

Dettingen

D-72401 Haigerloch-Gruol

54.

Staatliche Forstämter Ravensburg und Wangen

Altdorfer Wald

D-88214 Ravensburg

55.

Anton Jung

Bunkhoferweiher, Schanzwiesweiher und Häcklerweiher

D-88353 Kisslegg

56.

Hildegart Litke

Holzweiher

D-88480 Achstetten

57.

Werner Wägele

Ellerazhofer Weiher

D-88319 Aitrach

58.

Ernst Graf

Hatzenweiler

Osterbergstraße 8

D-88239 Wangen-Hatzenweiler

59.

Fischbrutanstalt des Landes Baden-Württemberg

Argenweg 50

D-88085 Langenargen

Anlage Obereisenbach

60.

Forellenzucht Kunzmann

Heinz Kunzmann

Unterer Steinweg 64

D-75438 Knittlingen

61.

Meinrad Nuber

Ochsenhausen

Obere Wiesen 1

D-88416 Ochsenhausen

62.

Bezirksfischereiverein Nagoldtal e.V.

Kentheim

Lange Steige 34

D-75365 Calw

63.

Bernd und Volker Fähnrich

Neumühle

D-88260 Ratzenried-Argenbühl

64.

Klaiber ’An der Tierwiese’

Hans Klaiber

Rathausweg 7

D-75377 Enzklösterle

65.

Parey, Bittigkoffer — Unterreichenbach

Klaus Parey

Mörikeweg 17

D-75331 Engelsbran 2

66.

Farm Sauter

Anlage Pflegelberg

Gerhard Sauter

D-88239 Wangen-Pflegelberg 6

67.

Krattenmacher

Anlage Osterhofen

Krattenmacher, Hittelhofen

Gasthaus

D-8339 Bad Waldsee

68.

Fähnrich

Anlage Argenmühle

D-88260 Ratzenried-Argenmühle

Bernd und Volker Fähnrich

Von Rütistraße

D-8339 Bad Waldsee

69.

Gumpper und Stoll

Anlage Unterhausen

Gumpper und Stoll GmbH und Co.KG

Heerstraße 20

D-72805 Lichtenstein-Honau

70.

Durach

Anlage Altann

Antonie Durach

Panoramastraße 23

D-88346 Wolfegg-Altann

71.

Städler

Anlage Raunsmühle

Paul Städler

Raunsmühle

D-88499 Riedlingen-Pfummern

72.

König

Anlage Erisdorf

Sigfried König

Helfenstraße 2/1

D-88499 Riedlingen-Neufra

73.

Forellenzucht Drafehn

Anlage Wittelbach

Wilhelm Drafehn

Schuttertalstraße 1

D-77960 Seelbach-Wittelbach

74.

Wirth

Anlage Dengelshofen

Günther Wirth

D-88316 Isny-Dengelshofen 219

75.

Krämer, Bad Teinach

Sascha Krämer

Poststraße 11

D-75385 Bad Teinach-Zavelstein

76.

Muffler

Anlage Eigeltingen

Emil Muffler

Brielholzer Hof

D-78253 Eigeltingen

77.

Karpfenteichwirtschaft Mönchsroth

Fischzucht Karl Uhl

D-91614 Mönchsroth

78.

Krattenmacher

Anlage Dietmans

Krattenmacher, Hittelhofen

Gasthaus

D-8339 Bad Waldsee

79.

Bruthaus Fischzucht

Anselm-Schneider

Dagmar Anselm-Schneider

Grabenköpfel 1

D-77743 Neuried

3.A.4.   NORDRHEIN-WESTFALEN

1.

Wolfgang Lindhorst-Emme

Hirschquelle

D-33758 Schloss Holte-Stukenbrock

2.

Wolfgang Lindhorst-Emme

Am Oelbach

D-33758 Schloss Holte-Stukenbrock

3.

Hugo Rameil und Söhne

Sauerländer Forellenzucht

D-57368 Lennestadt-Gleierbrück

4.

Peter Horres

Ovenhausen, Jätzer Mühle

D-37671 Höxter

5.

Wolfgang Middendorf

Fischzuchtbetrieb Middendorf

D-46348 Raesfeld

6.

Michael und Guido Kamp

Lambacher Forellenzucht und Räucherei

Lambachtalstraße 58

D-51766 Engelskirchen-Oesinghausen

3.A.5.   BAYERN

1.

Peter Gerstner

(Forellenzuchtbetrieb Juraquell)

Wellheim

D-97332 Volkach

2.

Werner Ruf

Fischzucht Wildbad

D-86925 Fuchstal-Leeder

3.

Rogg

Fisch Rogg

D-87751 Heimertingen

4.

Fischzucht Graf

Anlage D-87737 Reichau

Fischzucht Graf GbR

Engishausen 64

D-87743 Egg an der Günz

5.

Fischzucht Graf

Anlage D-87727 Klosterbeuren

Fischzucht Graf GbR

Engishausen 64

D-87743 Egg an der Günz

6.

Fischzucht Graf

Anlage D-87743 Egg an der Günz

Fischzucht Graf GbR

Engishausen 64

D-87743 Egg an der Günz

7.

Anlage Am Großen Dürrmaul

D-95671 Bärnau

Andreas Rösch

Am Großen Dürrmaul 2

D-95671 Bärnau

8.

Andreas Hofer

Anlage D-84524 Mitterhausen

Andreas Hofer

Vils 6

D-8419 Velden

3.A.6.   SACHSEN

1.

Anglerverband Südsachsen ’Mulde/Elster’ e.V.

Forellenanlage Schlettau

D-09487 Schlettau

2.

H. und G. Ermisch GbR

Forellen- und Lachszucht

D-01844 Langburkersdorf

3.A.7.   HESSEN

1.

Hermann Rameil

Fischzuchtbetriebe Hermann Rameil

D-34311 Naumburg OT Altendorf

3.A.8.   SCHLESWIG-HOLSTEIN

1.

Hubert Mertin

Forellenzucht Mertin

Mühlenweg 6

D-24247 Roderbek

3.B.   Anläggningar i Tyskland som godkänts med avseende på IHN

3.B.1.   THÜRINGEN

1.

Thüringer Forstamt Leinefelde

Fischzucht Worbis

D-37327 Leinefelde

4.   Anläggningar i Spanien som godkänts med avseende på VHS och IHN

4.1.   REGION: ARAGONIEN

1.

Truchas del Prado

Located in Alcala de Ebro, Province of Zaragoza (Aragón)

4.2.   REGION: SAMOSPRÁVNÁ OBLAST ANDALUSIE

1.

Piscifactoría de Riodulce

D. Julio Domezain Fran. ’Piscifactoría de Sierra Nevada S.L.’ Camino de la Piscifactoría no2, E-18313 Loja-Granada.

2.

Piscifactoría Manzanil

D. Julio Domezain Fran. ’Piscifactoría de Sierra Nevada S.L.’ Camino de la Piscifactoría no 2, E-18313 Loja-Granada.

5.A.   Anläggningar i Frankrike som godkänts med avseende på VHS och IHN

5.A.1.   ADOUR-GARONNE

1.

Pisciculture de Sarrance

F-64490 Sarrance (Pyrénées-Atlantiques)

2.

Pisciculture des Sources

F-12540 Cornus (Aveyron)

3.

Pisciculture de Pissos

F-40410 Pissos (Landes)

4.

Pisciculture de Tambareau

F-40000 Mont-de-Marsan (Landes)

5.

Pisciculture ’Les Fontaines d'Escot’

F-64490 Escot (Pyrénées-Atlantiques)

6.

Pisciculture de la Forge

F-47700 Casteljaloux (Lot-et-Garonne)

5.A.2.   ARTOIS-PICARDIE

1.

Pisciculture du Moulin du Roy

F-62156 Rémy (Pas-de-Calais)

2.

Pisciculture du Bléquin

F-62380 Séninghem (Pas-de-Calais)

3.

Pisciculture de Earls Feldmann

F-76340 Hodeng-au-Bosc

F-80580 Bray-lès-Mareuil

4.

Pisciculture Bonnelle à Ponthoile

Bonnelle F-80133 Ponthoile

M. Sohier

26, rue George-Deray

F-80100 Abeville

5.

Pisciculture Bretel à Gezaincourt

Bretel F-80600 Gezaincourt-Doulens

M. Sohier

26, rue George-Deray

F-80100 Abeville

5.A.3.   AQUITAINE

1.

SARL Salmoniculture de la Ponte — Station d'Alevinage du Ruisseau Blanc

Le Meysout F-40120 Arue

2.

L'EPST-INRA Pisciculture à Lees-Athas

Saillet et Esquit F-64490 Lees-Athas

INRA BP-3 F-64310 Saint-Pee-sur-Nivelle

5.A.4.   DROME

1.

Pisciculture ’Sources de la Fabrique’

40, Chemin de Robinson

F-26000 Valence

5.A.5.   HAUTE-NORMANDIE

1.

Pisciculture des Godeliers

F-27210 Le Torpt

2.

Pisciculture fédérale de Sainte-Gertrude

F-76490 Maulevrier

Fédération des associations pour la pêche et la protection du milieu aquatique de Seine-Maritime, 11

F-76490 Maulevrier

5.A.6.   LOIRE-BRETAGNE

1.

SCEA ’Truites du lac de Cartravers’

Bois-Boscher

F-22460 Merléac (Côtes d'Armor)

2.

Pisciculture du Thélohier

F-35190 Cardroc (Ille-et-Vilaine)

3.

Pisciculture de Plainville

F-28400 Marolles-les-Buis (Eure-et-Loire)

4.

Pisciculture Rémon à Parné-sur-Roc

SARL Remon

21, rue de la Véquerie

F-53260 Parne-sur-Roc (Mayenne)

5.

Ésosiculture de Feins

Étang aux Moines

F-5440 Feins

AAPPMA

9, rue Kerautret-Botmel

F-35200 Rennes

5.A.7.   RHIN-MEUSE

1.

Pisciculture du ruisseau de Dompierre

F-55300 Lacroix-sur-Meuse (Meuse)

2.

Pisciculture de la source de la Deüe

F-55500 Cousances-aux-Bois (Meuse)

5.A.8.   RHONE-MEDITERRANEE-CORSE

1.

Pisciculture Charles Murgat

Les Fontaines

F-38270 Beaufort (Isère)

5.A.9.   SEINE-NORMANDIE

1.

Pisciculture du Vaucheron

F-55130 Gondrecourt-le-Château (Meuse)

5.A.10.   LANGUEDOC-ROUSSILLON

1.

Pisciculture de Pêcher

F-48400 Florac

Fédération de la Lozère pour la pêche et la protection du milieu aquatique

F-48400 Florac

5.A.11.   MIDI-PYRENEES

1.

Pisciculture de la source du Durzon

SCEA Pisciculture du Mas des Pommiers

F-12230 Nant

5.A.12.   ALPES DE HAUTE PROVENCE

1.

Centre Piscicole de Roquebilière

F-06450 Roquebilière

Fédération des Alpes-Maritimes pour la pêche et la protection du milieu aquatique

F-06450 Roquebilière

5.B.   Anläggningar i Frankrike som godkänts med avseende på VHS

5.B.1.   ARTOIS-PICARDIE

1.

Pisciculture de Sangheen

F-62102 Calais (Pas-de-Calais)

6.A.   Anläggningar i Italien som godkänts med avseende på VHS och IHN

6.A.1.   REGION: FRIULI-VENEZIA GIULIA

Stellabäckenet

1.

Azienda ittica agricola Collavini Mario

Via Tiepolo 12

I-33032 Bertiolo (UD)

N. I096UD005

2.

Impianto ittiogenico di Flambro di Talmassons

Ente tutela pesca del Friuli Venezia Giulia

Via Colugna 3

I-33100 Udine

Tagliamentobäckenet

3.

SGM srl

SGM srl

Via Mulino del Cucco 38

Rivoli di Osoppo (UD)

4.

Impianto ittiogenico di Forni di Sotto

Ente tutela pesca del Friuli

Via Colugna 3

I-33100 Udine

5.

Impianto di Grauzaria di Moggio Udinese

Ente tutela pesca del Friuli

Via Colugna 3

I-33100 Udine

6.

Impianto ittiogenico di Amaro

Ente tutela pesca del Friuli

Via Colugna 3

I-33100 Udine

7.

Impianto ittiogenico di Somplago — Mena di Cavazzo Carnico

Ente tutela pesca del Friuli

Via Colugna 3

I-33100 Udine

6.A.2.   REGION: AUTONOMA PROVINSEN TRENTO

Nocebäckenet

1.

Ass. Pescatori Solandri (Loc. Fucine)

Cavizzana

2.

Troticoltura di Grossi Roberto

Grossi Roberto

Via Molini n. 11

Monoclassico (TN)

N. 121TN010

Brentabäckenet

3.

Campestrin Giovanni

Telve Valsugana (Fontane)

4.

Ittica Resenzola Serafini

Grigno

5.

Ittica Resenzola Selva

Grigno

6.

Leonardi F.lli

Levico Terme (S. Giuliana)

7.

Dellai Giuseppe-Trot. Valsugana

Grigno (Fontana Secca, Maso Puele)

8.

Cappello Paolo

Via Zacconi 21

Loc. Maso Fontane, Roncegno

Adigebäckenet

9.

Celva Remo

Pomarolo

10.

Margonar Domenico

Ala (Pilcante)

11.

Degiuli Pasquale

Mattarello (Regole)

12.

Tamanini Livio

Vigolo Vattaro

13.

Troticultura Istituto Agrario di S. Michele a/A.

S. Michele all'Adige

Sarcabäckenet

14.

Ass. Pescatori Basso Sarca

Ragoli (Pez)

15.

Stab. Giudicariese La Mola

Tione (Delizia d'Ombra)

16.

Azienda Agricola La Sorgente s.s.

Tione (Saone)

17.

Fonti del Dal s.s.

Lomaso (Dasindo)

18.

Comfish S.r.l. (ex. Paletti)

Preore (Molina)

19.

Ass. Pescatori Basso Sarca

Tenno (Pranzo)

20.

Troticultura ’La Fiana’

Di Valenti Claudio (Bondo)

6.A.3.   REGION: UMBRIEN

Neradalen

1.

Impianto Ittiogenico provinciale

Loc Ponte di Cerreto di Spoleto (PG) — Public Plant (Province of Perugia)

6.A.4.   REGION: VENETIEN

Asticobäckenet

1.

Centro Ittico Valdastico

Valdastico (Veneto, Province Vicenza)

Liettabäckenet

2.

Azienda Agricola Lietta srl.

Via Rai 3

31010 Ormelle (TV)

N. 052TV074

Bacchiglionebäckenet

3.

Azienda Agricola Troticoltura Grosselle Massimo

Massimo Grosselle

Via Palmirona 18

Sandrigo (VI) N. 091VI831

4.

Biasia Luigi

Biasia Luigi

Via Ca'D'Oro 25

Bolzano Vic (VI) N. 013VI831

Brentabäckenet

5.

Polo Guerrino,

Via S. Martino 51,

Loc. Campese,

I-36061 Bassano del Grappa

Polo Guerrino

Via Tre Case 4

I-36056 Tezze sul Brenta

Floden Tione in Fattolé

6.

Piscicoltura Menozzi di Franco e Davide Menozzi S.S.

Davide Menozzi

Via Mazzini 32

Bonferraro de Sorga

Floden Tartaro/Tionerbäckenet

7.

Stanzial Eneide

Loc Casotto

Stanzial Eneide

I-37063 Isola Della Scala VR

Floden Celarda

8.

Vincheto di Celarda

021 BL 282

M.I.P.A. Via Gregorio XVI, n. 8

I-32100 Belluno

Floden Molini

9.

Azienda Agricoltura Troticoltura Rio Molini

Azienda Agricoltura Troticoltura Rio Molini

Rio Molini 6

I-37020 Brentino Belluno

6.A.5.   REGION: AOSTADALEN

Dora Blateabäckenet

1.

Stabilimento ittiogenico regionale

Rue Mont Blanc 14, Morgex (AO)

6.A.6.   REGION: LOMBARDIET

1.

Azienda Troticoltura Foglio A.s.s.

Troticoltura Foglio Angelo.S.S.

Piazza Marconi 3

I-25072 Bagolino

2.

Azienda Agricola Pisani Dossi

Cascina Oldani, Cisliano (MI)

Giorgio Peterlongo

Via Veneto 20 — Milano

3.

Centro ittiogenico Unione Pesca Sportiva

della Provincia di Sondrio

Unione Pesca Sportiva della Provincia di Sondrio

Via Fiume 85, Sondrio

6.A.7.   REGION: TOSKANA

Marescabäekenet

1.

Allevamento trote di Petrolini Marcello

Petrolini Marcello

Via Mulino Vecchio 229

Maresca — S. Marcello P.se (PT)

6.A.8.   REGION: LIGURIE

1.

Incubatoio Ittico provinciale — Masone Loc. Rio Freddo

Provincia di Genova

Piazzale Mazzini 2

I-16100 Genova

6.A.9.   DEŽELA: PIEMONT

1.

Incubatoio Ittico della valle di Peleussieres, Oulx (TO) cod. 175 TO 802

Associazione Pescatori Valsusa

Via Martiri della Libertà 1

I-10040 Caprie (TO)

7.   Anläggningar i Österrike som godkänts med avseende på VHS och IHN

1.

Alois Köttl

Forellenzucht Alois Köttl

A-4872 Neukirchen a.d. Vöckla

2.

Herbert Böck

Forellenhof Kaumberg

Höfnergraben 1

A-2572 Kaumberg

3.

Forellenzucht Glück

Erick und Sylvia Glück

Hammerweg 13

A-5270 Mauerkirchen

4.

Forellenzuchtbetrieb

St. Florian

Martin Ebner

St. Florian 20

A-5261 Uttendorf

5.

Forellenzucht Jobst

Alois Jobst

Bruggen 25

A-9761 Greifenburg”


Top