EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0846

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT NR 846/2004/EG AV DEN 29 APRIL 2004 OM ÄNDRING AV RÅDETS BESLUT 2000/821/EG OM GENOMFÖRANDE AV ETT PROGRAM FÖR ATT STIMULERA UTVECKLING, DISTRIBUTION OCH MARKNADSFÖRING AV EUROPEISKA AUDIOVISUELLA VERK (MEDIAPLUS - UTVECKLING, DISTRIBUTION OCH MARKNADSFÖRING) (2001-2005)

OJ L 157, 30.4.2004, p. 4–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 034 P. 824 - 824
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 034 P. 824 - 824
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 034 P. 824 - 824
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 034 P. 824 - 824
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 034 P. 824 - 824
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 034 P. 824 - 824
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 034 P. 824 - 824
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 034 P. 824 - 824
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 034 P. 824 - 824

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/846(1)/oj

32004D0846

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT NR 846/2004/EG AV DEN 29 APRIL 2004 OM ÄNDRING AV RÅDETS BESLUT 2000/821/EG OM GENOMFÖRANDE AV ETT PROGRAM FÖR ATT STIMULERA UTVECKLING, DISTRIBUTION OCH MARKNADSFÖRING AV EUROPEISKA AUDIOVISUELLA VERK (MEDIAPLUS - UTVECKLING, DISTRIBUTION OCH MARKNADSFÖRING) (2001-2005)

Europeiska unionens officiella tidning nr L 157 , 30/04/2004 s. 0004 - 0006


Beslut av Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik Proxima/2/2004

av den 30 november 2004

om utnämning av en chef för EU:s polisuppdrag i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, EUPOL Proxima

(2004/846/EG)

KOMMITTÉN FÖR UTRIKES- OCH SÄKERHETSPOLITIK HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 25.3 i detta,

med beaktande av rådets gemensamma åtgärd 2004/789/GUSP av den 22 november 2004 om förlängning av Europeiska unionens polisuppdrag i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (EUPOL Proxima), särskilt artikel 8.1 i denna, och

av följande skäl:

(1) I artikel 8.1 i gemensam åtgärd 2004/789/GUSP föreskrivs att rådet bemyndigar Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik att fatta nödvändiga beslut i enlighet med artikel 25 i EU fördraget, inbegripet befogenhet att på förslag av generalsekreteraren/den höge representanten utnämna en uppdragschef.

(2) Generalsekreteraren/den höge representanten har föreslagit att Jürgen SCHOLZ utses.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Jürgen SCHOLZ utses härmed till chef för Europeiska unionens polisuppdrag i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (EUPOL Proxima) från och med den 15 december 2004.

Artikel 2

Detta beslut får verkan samma dag som det antas.

Det skall tillämpas till och med den 14 december 2005.

Utfärdat i Bryssel den 30 november 2004.

För Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik

A. Hamer

Ordförande

--------------------------------------------------

Top