EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0175

2004/175/EG: Rådets beslut av den 10 februari 2004 om utnämning av en suppleant i Regionkommittén

OJ L 55, 24.2.2004, p. 56–56 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 25/01/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/175(1)/oj

32004D0175

2004/175/EG: Rådets beslut av den 10 februari 2004 om utnämning av en suppleant i Regionkommittén

Europeiska unionens officiella tidning nr L 055 , 24/02/2004 s. 0056 - 0056


Rådets beslut

av den 10 februari 2004

om utnämning av en suppleant i Regionkommittén

(2004/175/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 263 i detta,

med beaktande av den österrikiska regeringens förslag, och

av följande skäl:

(1) Rådet har antagit beslut 2004/60/EG av den 22 januari 2002(1) om utnämning av ledamöter och suppleanter i Regionkommittén.

(2) En plats som suppleant i Regionkommittén har blivit ledig till följd av Josef FILLs avgång, vilket meddelats rådet den 19 december 2003.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enda artikel

Viktor SIGL, Landesrat, utnämns till suppleant i Regionkommittén som ersättare för Josef FILL under återstoden av dennes mandatperiod, dvs. till och med den 25 januari 2006.

Utfärdat i Bryssel den 10 februari 2004.

På rådets vägnar

C. McCreevy

Ordförande

(1) EGT L 24, 26.1.2002, s. 38.

Top