EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1456

Kommissionens förordning (EG) nr 1456/2003 av den 14 augusti 2003 om ändring för tjugoförsta gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 beträffande införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 467/2001

OJ L 206, 15.8.2003, p. 27–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 18 Volume 002 P. 167 - 168
Special edition in Estonian: Chapter 18 Volume 002 P. 167 - 168
Special edition in Latvian: Chapter 18 Volume 002 P. 167 - 168
Special edition in Lithuanian: Chapter 18 Volume 002 P. 167 - 168
Special edition in Hungarian Chapter 18 Volume 002 P. 167 - 168
Special edition in Maltese: Chapter 18 Volume 002 P. 167 - 168
Special edition in Polish: Chapter 18 Volume 002 P. 167 - 168
Special edition in Slovak: Chapter 18 Volume 002 P. 167 - 168
Special edition in Slovene: Chapter 18 Volume 002 P. 167 - 168
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 002 P. 81 - 82
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 002 P. 81 - 82
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 001 P. 65 - 66

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1456/oj

32003R1456

Kommissionens förordning (EG) nr 1456/2003 av den 14 augusti 2003 om ändring för tjugoförsta gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 beträffande införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 467/2001

Europeiska unionens officiella tidning nr L 206 , 15/08/2003 s. 0027 - 0028


Kommissionens förordning (EG) nr 1456/2003

av den 14 augusti 2003

om ändring för tjugoförsta gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 beträffande införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 467/2001

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 881/2002 av den 27 maj 2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 467/2001 om förbud mot export av vissa varor och tjänster till Afghanistan, skärpning av flygförbudet och förlängning av spärrandet av tillgångar och andra finansiella medel beträffande talibanerna i Afghanistan(1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1184/2003(2), särskilt artikel 7.1 första strecksatsen i denna, och

av följande skäl:

(1) I bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 anges de personer, grupper och enheter som omfattas av det spärrande av tillgångar och ekonomiska resurser som införs genom den förordningen.

(2) Den 19 juni och 12 augusti 2003 beslutade sanktionskommittén att ändra förteckningen över de personer, grupper och enheter som bör omfattas av spärrandet av tillgångar och ekonomiska resurser, och bilaga I bör därför ändras i enlighet därmed.

(3) För att de åtgärder som föreskrivs i denna förordning skall vara verkningsfulla måste denna förordning träda i kraft omedelbart.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till rådets förordning (EG) nr 881/2002 skall ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 augusti 2003.

På kommissionens vägnar

Christopher Patten

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 139, 29.5.2002, s. 9.

(2) EUT L 165, 3.7.2003, s. 21.

BILAGA

Bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 skall ändras på följande sätt:

1. Under rubriken "Fysiska personer" skall följande läggas till:

"Shamil BASAYEV, ledare (amir) för Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs(1)."

2. Under rubriken "Fysiska personer" skall "Zelimkhan Ahmedovic (Abdul-Muslimovich) YANDARBIEV. Född den 12 september 1952 i byn Vydriha, regionen östra Kazakstan i dåvarande Sovjetunionen. Medborgare i Ryssland, ryskt pass 43 nr 1600453" ersättas med följande:

"Zelimkhan Ahmedovich (Abdul-Muslimovich) YANDARBIEV. Född den 12 september 1952 i byn Vydriha i regionen östra Kazakstan i dåvarande Sovjetunionen. Medborgare i Ryssland, ryskt pass 43 nr 1600453"

3. Under rubriken "Fysiska personer" skall "AL-MASRI, Abu Hamza (alias AL-MISRI, Abu Hamza); född den 15 april 1958; 9 Alboume Road, Shepherds Bush, London W12 OLW, Förenade kungariket.; 8 Adie Road, Hammersmith, London W6 OPW, Förenade kungariket" ersättas med följande:

"Mostafa Kamel MOSTAFA (alias a) Mustafa Kamel MUSTAFA, b) Adam Ramsey Eaman, c) Abu Hamza Al-Masri, d) Al-Masri, Abu Hamza, e) Al-Misri, Abu Hamza), 9 Alboume Road, Shepherds Bush, London W12 OLW, Förenade kungariket eller 8 Adie Road, Hammersmith, London W6 OPW, Förenade kungariket. Född den 15 april 1958.".

(1) Denna juridiska person, grupp eller enhet lades till bilaga I genom förordning (EG) nr 414/2003, EGT L 62, 6.3.2003, s. 24.

Top