EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1184

Kommissionens förordning (EG) nr 1184/2003 av den 2 juli 2003 om ändring för tjugonde gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 beträffande införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 467/2001

OJ L 165, 3.7.2003, p. 21–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 18 Volume 002 P. 150 - 151
Special edition in Estonian: Chapter 18 Volume 002 P. 150 - 151
Special edition in Latvian: Chapter 18 Volume 002 P. 150 - 151
Special edition in Lithuanian: Chapter 18 Volume 002 P. 150 - 151
Special edition in Hungarian Chapter 18 Volume 002 P. 150 - 151
Special edition in Maltese: Chapter 18 Volume 002 P. 150 - 151
Special edition in Polish: Chapter 18 Volume 002 P. 150 - 151
Special edition in Slovak: Chapter 18 Volume 002 P. 150 - 151
Special edition in Slovene: Chapter 18 Volume 002 P. 150 - 151
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 002 P. 67 - 68
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 002 P. 67 - 68
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 001 P. 63 - 64

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1184/oj

32003R1184

Kommissionens förordning (EG) nr 1184/2003 av den 2 juli 2003 om ändring för tjugonde gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 beträffande införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 467/2001

Europeiska unionens officiella tidning nr L 165 , 03/07/2003 s. 0021 - 0022


Kommissionens förordning (EG) nr 1184/2003

av den 2 juli 2003

om ändring för tjugonde gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 beträffande införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 467/2001

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 881/2002 av den 27 maj 2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 467/2001 om förbud mot export av vissa varor och tjänster till Afghanistan, skärpning av flygförbudet och förlängning av spärrandet av tillgångar och andra finansiella medel beträffande talibanerna i Afghanistan(1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1012/2003(2), särskilt artikel 7.1 första strecksatsen i denna, och

av följande skäl:

(1) I bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 anges de personer, grupper och enheter som omfattas av det spärrande av tillgångar och ekonomiska resurser som införs genom den förordningen.

(2) Den 25 juni 2003 beslutade sanktionskommittén att ändra förteckningen över de personer, grupper och enheter som bör omfattas av spärrandet av tillgångar och ekonomiska resurser, och bilaga I bör därför ändras i enlighet därmed.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till rådets förordning (EG) nr 881/2002 skall ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 2 juli 2003.

På kommissionens vägnar

Christopher Patten

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 139, 29.5.2002, s. 9.

(2) EUT L 146, 13.6.2003, s. 50.

BILAGA

Bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 skall ändras på följande sätt:

Under rubriken "Fysiska personer" skall följande läggas till:

1. Youssef ABDAOUI (alias Abu ABDULLAH, ABDELLAH, ABDULLAH), Piazza Giovane Italia n. 2, Varese, Italien. Född den 4 juni 1966 i Kairouan (Tunisien).

2. Mohamed Amine AKLI (alias a) Mohamed Amine Akli, b) Killech Shamir, c) Kali Sami, d) Elias). Född den 30 mars 1972 i Abordj El Kiffani (Algeriet).

3. Mehrez AMDOUNI (alias a) Fabio FUSCO, b) Mohamed HASSAN, c) Thale ABU). Född den 18 december 1969 i Tunis (Tunisien).

4. Chiheb Ben Mohamed AYARI (alias Abu Hchem HICHEM), Via di Saliceto n. 51/9, Bologna, Italien. Född den 19 december 1965 i Tunis (Tunisien).

5. Mondher BAAZAOUI (alias HAMZA), Via di Saliceto n. 51/9, Bologna, Italien. Född den 18 mars 1967 i Kairouan (Tunisien).

6. Lionel DUMONT (alias a) BILAL, b) HAMZA, c) Jacques BROUGERE). Född den 21 januari 1971 i Robaix (Frankrike).

7. Moussa Ben Amor ESSAADI (alias a) DAH DAH, b) ABDELRAHMMAN, c) BECHIR), Via Milano n. 108, Brescia, Italien. Född den 4 december 1964 i Tabarka (Tunisien).

8. Rachid FETTAR (alias a) Amine del Belgio, b) Djaffar), Via degli Apuli n. 5, Milano, Italien. Född den 16 april 1969 i Boulogin (Algeriet).

9. Brahim Ben Hedili HAMAMI, Via de' Carracci 15, Casalecchio di Reno (Bologna), Italien. Född den 20 november 1971 i Goubellat (Tunisien).

10. Khalil JARRAYA (alias a) Khalil YARRAYA, b) Aziz Ben Narvan ABDEL', c) AMRO, d) OMAR, e) AMROU, f) AMR) Via Bellaria n. 10, Bologna, Italien eller Via Lazio 3, Bologna, Italien. Född den 8 februari 1969 i Sfax (Tunisien). Han har även identifierats som Ben Narvan Abdel Aziz, född den 15 augusti 1970 i Sereka (f.d. Jugoslavien).

11. Mounir Ben Habib JARRAYA (alias YARRAYA), Via Mirasole 11, Bologna, Italien eller Via Ariosto 8, Casalecchio di Reno (Bologna), Italien. Född den 25 oktober 1963 i Sfax (Tunisien).

12. Faouzi JENDOUBI (alias a) SAID, b) SAMIR) Via Agucchi n. 250, Bologna Italien eller Via di Saliceto n. 51/9, Bologna, Italien. Född den 30 januari 1966 i Beja (Tunisien).

13. Fethi Ben Rebai MNASRI (alias a) AMOR, b) Omar ABU, c) Fethi ALIC), Via Toscana 46, Bologna, Italien eller Via di Saliceto n. 51/9, Bologna, Italien. Född den 6 mars 1969 i Nefza (Tunisien).

14. Najib OUAZ, Vicolo dei Prati n. 2/2, Bologna, Italien. Född den 12 april 1960 i Hekaima (Tunisien).

15. Ahmed Hosni RARRBO (alias ABDALLAH, ABDULLAH). Född den 12 september 1974 i Bologhine (Algeriet).

16. Nedal SALEH (alias HITEM), Via Milano n. 105, Casal di Principe (Caserta), Italien eller Via di Saliceto n. 51/9, Bologna, Italien. Född den 1 mars 1970 i Taiz (Yemen).

17. Zelimkhan Ahmedovic (Abdul-Muslimovich) YANDARBIEV. Född den 12 september 1952 i byn Vydriha, regionen östra Kazakstan i dåvarande Sovjetunionen. Medborgare i Ryssland, ryskt pass 43 nr 1600453.

Top