EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0742

Kommissionens förordning (EG) nr 742/2003 av den 28 april 2003 om ändring för sjuttonde gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 beträffande införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 467/2001

OJ L 106, 29.4.2003, p. 16–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 18 Volume 002 P. 105 - 106
Special edition in Estonian: Chapter 18 Volume 002 P. 105 - 106
Special edition in Latvian: Chapter 18 Volume 002 P. 105 - 106
Special edition in Lithuanian: Chapter 18 Volume 002 P. 105 - 106
Special edition in Hungarian Chapter 18 Volume 002 P. 105 - 106
Special edition in Maltese: Chapter 18 Volume 002 P. 105 - 106
Special edition in Polish: Chapter 18 Volume 002 P. 105 - 106
Special edition in Slovak: Chapter 18 Volume 002 P. 105 - 106
Special edition in Slovene: Chapter 18 Volume 002 P. 105 - 106
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 002 P. 41 - 42
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 002 P. 41 - 42
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 001 P. 55 - 56

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/742/oj

32003R0742

Kommissionens förordning (EG) nr 742/2003 av den 28 april 2003 om ändring för sjuttonde gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 beträffande införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 467/2001

Europeiska unionens officiella tidning nr L 106 , 29/04/2003 s. 0016 - 0017


Kommissionens förordning (EG) nr 742/2003

av den 28 april 2003

om ändring för sjuttonde gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 beträffande införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 467/2001

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 881/2002 av den 27 april 2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 467/2001 om förbud mot export av vissa varor och tjänster till Afghanistan, skärpning av flygförbudet och förlängning av spärrandet av tillgångar och andra finansiella medel beträffande talibanerna i Afghanistan(1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 561/2003(2), särskilt artikel 7.1 andra strecksatsen i denna, och

av följande skäl:

(1) I bilaga II till förordning (EG) nr 881/2002 anges de behöriga myndigheter till vilka uppgifter och förfrågningar rörande åtgärder som införs i enlighet med den förordningen skall sändas.

(2) Nederländerna, Sverige och Förenade kungariket har begärt att adressuppgifterna beträffande deras behöriga myndigheter skall ändras och de adressuppgifter som rör kommissionen måste ändras på grund av personalförändringar.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II till rådets förordning (EG) nr 881/2002 skall ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 28 april 2003.

På kommissionens vägnar

Christopher Patten

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 139, 29.5.2002, s. 9.

(2) EUT L 82, 29.3.2003, s. 1.

BILAGA

Bilaga II till förordning (EG) nr 881/2002 skall ändras på följande sätt:

1. Adressuppgifterna under rubriken "Nederländerna" skall ersättas med följande:

" Ministerie van Financiën Directie Financiële Markten, afdeling Integriteit Postbus 20201 2500 EE Den Haag Nederland Tfn (31-70) 342 8997 Fax (31-70) 342 7918 "

2. Adressuppgifterna under rubriken "Sverige" skall ersättas med följande:

"- När det gäller artikel 2a:

Riksförsäkringsverket (RFV) SE - 10351 Stockholm Tfn (46-8) 786 90 00 Fax (46-8) 411 27 89

- När det gäller artikel 4:

Rikspolisstyrelsen (RPS) Box 12256 SE - 10226 Stockholm Tfn (46-8) 401 90 00 Fax (46-8) 401 99 00

- När det gäller artikel 5:

Finansinspektionen Box 7831 SE - 10398 Stockholm Tfn (46-8) 787 80 00 Fax (46-8) 24 13 35"

3. Adressuppgifterna under rubriken "Förenade kungariket" skall ersättas med följande:

"- När det gäller exportrestriktioner:

Department of Trade and Industry Export Control and Non-Proliferation Directorate 3-4, Abbey Orchard Street London SW1P 2JJ United Kingdom Tfn (44-207) 215 05 10 Fax (44-207) 215 05 11

- När det gäller frysande av tillgångar och ekonomiska resurser:

HM Treasury International Financial Services Team 1, Horse Guards Road London SW1A 2HQ United Kingdom Tfn (44-207) 270 55 50 Fax (44-207) 270 43 65

Bank of England Financial Sanctions Unit Threadneedle Street London EC2R 8AH United Kingdom Tfn (44-207) 601 46 07 Fax (44-207) 601 43 09"

4. Adressuppgifterna under rubriken "Europeiska gemenskapen" skall ersättas med följande:

" Europeiska gemenskapernas kommission Generaldirektoratet för yttre förbindelser

Direktorat - GUSP

Enhet A.2: Institutionella och rättsliga frågor gällande externa relationer; sanktioner

CHAR 12/163

B - 1049 Bryssel Tfn (32-2) 295 81 48, 296 25 56 Fax (32-2) 296 75 63 E-postadress: relex-sanctions@cec.eu.int "

Top