EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0608

Kommissionens förordning (EG) nr 608/2003 av den 2 april 2003 om ändring av rådets förordning (EG) nr 2505/96 såvitt avser volymen för vissa autonoma gemenskapstullkvoter

OJ L 86, 3.4.2003, p. 20–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 013 P. 261 - 261
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 013 P. 261 - 261
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 013 P. 261 - 261
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 013 P. 261 - 261
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 013 P. 261 - 261
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 013 P. 261 - 261
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 013 P. 261 - 261
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 013 P. 261 - 261
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 013 P. 261 - 261

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2003; tyst upphävande genom 32004R0226

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/608/oj

32003R0608

Kommissionens förordning (EG) nr 608/2003 av den 2 april 2003 om ändring av rådets förordning (EG) nr 2505/96 såvitt avser volymen för vissa autonoma gemenskapstullkvoter

Europeiska unionens officiella tidning nr L 086 , 03/04/2003 s. 0020 - 0020


Kommissionens förordning (EG) nr 608/2003

av den 2 april 2003

om ändring av rådets förordning (EG) nr 2505/96 såvitt avser volymen för vissa autonoma gemenskapstullkvoter

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2505/96 av den 20 december 1996 om öppnande och förvaltning av autonoma gemenskapstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter(1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2287/2002(2), särskilt artikel 6 i denna, och

av följande skäl:

(1) Kvotmängden för vissa autonoma gemenskapstullkvoter i förordning (EG) nr 2505/96 är otillräcklig för att tillgodose gemenskapsindustrins behov under den nuvarande kvotperioden.

(2) För att säkerställa obehindrad tillgång till dessa kvoter bör kvotmängderna ökas från och med den 1 januari 2003 eller den 1 juli 2002 beroende på vilket datum ifrågavarande kvoter trädde i kraft.

(3) Förordning (EG) nr 2505/96 bör följaktligen ändras.

(4) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Tullkodexkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EG) nr 2505/96 ändras på följande sätt:

1. För kvotperioden från och med den 1 januari 2003 till och med den 30 juni 2003 skall, för tullkvoten med löpnummer 09.2612, kvotmängden vara 150 ton.

2. För kvotperioden från och med den 1 juli 2002 till och med den 30 juni 2003 skall, för tullkvoten med löpnummer 09.2976, kvotmängden vara 900000 st.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2003 med undantag för artikel 1.2 som skall tillämpas från och med den 1 juli 2002.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 2 april 2003.

På kommissionens vägnar

Frederik Bolkestein

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 345, 31.12.1996, s. 1.

(2) EGT L 348, 21.12.2002, s. 42.

Top