EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0033

Kommissionens förordning (EG) nr 33/2003 av den 9 januari 2003 om utfärdande av importlicenser för färskt, kylt eller fryst nötkött av hög kvalitet

OJ L 5, 10.1.2003, p. 3–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/33/oj

32003R0033

Kommissionens förordning (EG) nr 33/2003 av den 9 januari 2003 om utfärdande av importlicenser för färskt, kylt eller fryst nötkött av hög kvalitet

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 005 , 10/01/2003 s. 0003 - 0003


Kommissionens förordning (EG) nr 33/2003

av den 9 januari 2003

om utfärdande av importlicenser för färskt, kylt eller fryst nötkött av hög kvalitet

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 936/97 av den 27 maj 1997 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för färskt, kylt eller fryst nötkött av hög kvalitet samt fryst buffelkött(1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1524/2002(2), och

av följande skäl:

(1) I förordning (EG) nr 936/97 fastställs i artiklarna 4 och 5 villkoren angående ansökningar om och utfärdande av importlicenser för det kött som avses i artikel 2 f i samma förordning.

(2) I artikel 2 f i förordning (EG) nr 936/97 fastställs att den kvantitet av färskt, kylt eller fryst nötkött av hög kvalitet med ursprung i Förenta staterna och i Kanada som får importeras på särskilda villkor fr.o.m. den 1 juli 2002 t.o.m. den 30 juni 2003 skall vara 11500 ton.

(3) Det bör påpekas att de licenser som utfärdas i enlighet med denna förordning endast kan användas under deras giltighetstid med förbehåll för gällande bestämmelser om hälsoskydd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Alla ansökningar om importlicenser för färskt, kylt eller fryst nötkött av hög kvalitet i enlighet med artikel 2 f i förordningen (EG) nr 936/97 som lämnats in från och med den 1 till och med den 5 januari 2003 skall beviljas i sin helhet.

2. Ansökningar om licenser för 7133,594 ton lämnas in i enlighet med artikel 5 i förordning (EG) nr 936/97 under de första fem dagarna i februari 2003.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 11 januari 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 9 januari 2003.

På kommissionens vägnar

J. M. Silva Rodríguez

Generaldirektör för jordbruk

(1) EGT L 137, 28.5.1997, s. 10.

(2) EGT L 229, 27.8.2002, s. 7.

Top