EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0685

2003/685/EG: Rådets beslut av den 22 september 2003 om utnämning av en ordinarie ledamot i Regionkommittén

OJ L 250, 2.10.2003, p. 22–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 25/01/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/685/oj

32003D0685

2003/685/EG: Rådets beslut av den 22 september 2003 om utnämning av en ordinarie ledamot i Regionkommittén

Europeiska unionens officiella tidning nr L 250 , 02/10/2003 s. 0022 - 0022


Rådets beslut

av den 22 september 2003

om utnämning av en ordinarie ledamot i Regionkommittén

(2003/685/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 263 i detta,

med beaktande av den belgiska regeringens förslag, och

av följande skäl:

(1) Rådet fattade den 22 januari 2002 beslut 2002/60/EG om utnämning av ledamöter och suppleanter i Regionkommittén(1).

(2) En plats som ordinarie ledamot i Regionkommittén har blivit ledig till följd av att François-Xavier DE DONNÉA har avgått, vilket meddelades rådet den 8 juli 2003.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enda artikel

Daniel DUCARME, ministerpresident för huvudstadsregionen Bryssels regering, med ansvar för lokalstyre, fysisk planering, byggnadsminnesmärken och naturskyddsområden, stadsförnyelse och vetenskaplig forskning, utnämns till ordinarie ledamot i Regionkommittén som ersättare för François-Xavier DE DONNÉA under återstoden av dennes mandatperiod, dvs. till och med den 25 januari 2006.

Utfärdat i Bryssel den 22 september 2003.

På rådets vägnar

F. Frattini

Ordförande

(1) EGT L 24, 26.1.2002, s. 38.

Top