Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R2302

Kommissionens förordning (EG) nr 2302/2002 av den 20 december 2002 om ändring av förordning (EG) nr 2535/2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1255/1999 när det gäller ordningen för import av mjölk och mjölkprodukter och om öppnande av tullkvoter

OJ L 348, 21.12.2002, p. 78–79 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 037 P. 532 - 533
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 037 P. 532 - 533
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 037 P. 532 - 533
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 037 P. 532 - 533
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 037 P. 532 - 533
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 037 P. 532 - 533
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 037 P. 532 - 533
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 037 P. 532 - 533
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 037 P. 532 - 533
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 045 P. 280 - 282
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 045 P. 280 - 282
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 038 P. 66 - 67

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2302/oj

32002R2302

Kommissionens förordning (EG) nr 2302/2002 av den 20 december 2002 om ändring av förordning (EG) nr 2535/2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1255/1999 när det gäller ordningen för import av mjölk och mjölkprodukter och om öppnande av tullkvoter

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 348 , 21/12/2002 s. 0078 - 0079


Kommissionens förordning (EG) nr 2302/2002

av den 20 december 2002

om ändring av förordning (EG) nr 2535/2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1255/1999 när det gäller ordningen för import av mjölk och mjölkprodukter och om öppnande av tullkvoter

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3448/93 av den 6 december 1993 om systemet för handeln med vissa varor som framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter(1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2580/2000(2), särskilt artikel 6.2 och artikel 7.2 och 7.3 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter(3), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 509/2002(4), särskilt artikel 29.1 i denna,

med beaktande av rådets och kommissionens beslut 2002/309/EG, Euratom av den 4 april 2002 om ingående av sju avtal med Schweiziska edsförbundet(5), särskilt artikel 5.3 i detta, och

av följande skäl:

(1) Enligt bilaga 2 till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter som undertecknades i Luxemburg den 21 juni 1999 och som godkändes genom beslut 2002/309/EG, Euratom, omfattar kvot nr 09.4155 all slags yoghurt, även smaksatt. Beskrivningen av varuslag för denna kvot bör därför ändras i detta avseende.

(2) Det har framkommit att osten "Halloumi" kan klassas både under löpnummer 2 och 3 i bilaga III.C till kommissionens förordning (EG) nr 2535/2001(6), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1667/2002(7). För att undvika oklarheter bör beskrivningen i den bilagan ändras.

(3) Förordning (EG) nr 2535/2001 bör därför ändras.

(4) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från det gemensamma mötet mellan Förvaltningskommittén för mjölk och mjölkprodukter och Förvaltningskommittén för övergripande frågor rörande handel med bearbetade jordbruksprodukter som inte omfattas av bilaga I.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 2535/2001 ändras på följande sätt:

1. I del F i bilaga I skall kvotnummer 09.4155 ersättas med bilaga I till denna förordning.

2. I bilaga III skall del C ersättas med bilaga II till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 1.1 skall tillämpas från och med den 1 januari 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 december 2002.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 318, 20.12.1993, s. 18.

(2) EGT L 298, 25.11.2000, s. 5.

(3) EGT L 160, 26.6.1999, s. 48.

(4) EGT L 79, 22.3.2002, s. 15.

(5) EGT L 114, 30.4.2002, s. 1.

(6) EGT L 341, 22.12.2001, s. 29.

(7) EGT L 252, 20.9.2002, s. 8.

BILAGA I

">Plats för tabell>"

BILAGA ΙΙ

"III. C

SYSTEM MED FÖRMÅNSBEHANDLING VID IMPORT - ÖVRIGA

>Plats för tabell>"

Top