EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R1823

Kommissionens förordning (EG) nr 1823/2002 av den 11 oktober 2002 om ändring för femte gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 rörande införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och rörande upphävande av förordning (EG) nr 467/2001

OJ L 276, 12.10.2002, p. 26–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 18 Volume 002 P. 7 - 8
Special edition in Estonian: Chapter 18 Volume 002 P. 7 - 8
Special edition in Latvian: Chapter 18 Volume 002 P. 7 - 8
Special edition in Lithuanian: Chapter 18 Volume 002 P. 7 - 8
Special edition in Hungarian Chapter 18 Volume 002 P. 7 - 8
Special edition in Maltese: Chapter 18 Volume 002 P. 7 - 8
Special edition in Polish: Chapter 18 Volume 002 P. 7 - 8
Special edition in Slovak: Chapter 18 Volume 002 P. 7 - 8
Special edition in Slovene: Chapter 18 Volume 002 P. 7 - 8
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 001 P. 217 - 218
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 001 P. 217 - 218
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 001 P. 32 - 33

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1823/oj

32002R1823

Kommissionens förordning (EG) nr 1823/2002 av den 11 oktober 2002 om ändring för femte gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 rörande införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och rörande upphävande av förordning (EG) nr 467/2001

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 276 , 12/10/2002 s. 0026 - 0027


Kommissionens förordning (EG) nr 1823/2002

av den 11 oktober 2002

om ändring för femte gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 rörande införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och rörande upphävande av förordning (EG) nr 467/2001

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 881/2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av förordning (EG) nr 467/2001 om förbud mot export av vissa varor och tjänster till Afghanistan, skärpning av flygförbudet och förlängning av spärrandet av tillgångar och andra finansiella medel beträffande talibanerna i Afghanistan(1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1754/2002(2), särskilt artikel 7.1 första strecksatsen i denna, och

av följande skäl:

(1) I bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 anges de personer, grupper och enheter som omfattas av det spärrande av tillgångar och ekonomiska resurser som införs genom den förordningen.

(2) Den 10 oktober 2002 beslutade sanktionskommittén att ändra förteckningen över de personer, grupper och enheter som omfattas av spärrandet av tillgångar och ekonomiska resurser, och bilaga I bör därför ändras i enlighet därmed.

(3) För att de åtgärder som föreskrivs i denna förordning skall vara verkningsfulla måste denna förordning träda i kraft omedelbart.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 skall ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 11 oktober 2002.

På kommissionens vägnar

Christopher Patten

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 139, 29.5.2002, s. 9.

(2) EGT L 264, 2.10.2002, s. 23.

BILAGA

Bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 skall ändras på följande sätt:

Under rubriken "Juridiska personer, grupper och enheter" skall följande juridiska personer, grupper eller enheter läggas till:

1. Moroccan Islamic Combatant Group (även känt som GICM eller Groupe Islamique Combattant Marocain).

2. Tunisian Combatant Group (även känt som GCT eller Groupe Combattant Tunisien).

Top