EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R1754

Kommissionens förordning (EG) nr 1754/2002 av den 1 oktober 2002 om ändring för fjärde gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 rörande införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och rörande upphävande av förordning (EG) nr 467/2001

OJ L 264, 2.10.2002, p. 23–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 18 Volume 002 P. 5 - 6
Special edition in Estonian: Chapter 18 Volume 002 P. 5 - 6
Special edition in Latvian: Chapter 18 Volume 002 P. 5 - 6
Special edition in Lithuanian: Chapter 18 Volume 002 P. 5 - 6
Special edition in Hungarian Chapter 18 Volume 002 P. 5 - 6
Special edition in Maltese: Chapter 18 Volume 002 P. 5 - 6
Special edition in Polish: Chapter 18 Volume 002 P. 5 - 6
Special edition in Slovak: Chapter 18 Volume 002 P. 5 - 6
Special edition in Slovene: Chapter 18 Volume 002 P. 5 - 6
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 001 P. 215 - 216
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 001 P. 215 - 216
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 001 P. 30 - 31

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1754/oj

32002R1754

Kommissionens förordning (EG) nr 1754/2002 av den 1 oktober 2002 om ändring för fjärde gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 rörande införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och rörande upphävande av förordning (EG) nr 467/2001

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 264 , 02/10/2002 s. 0023 - 0024


Kommissionens förordning (EG) nr 1754/2002

av den 1 oktober 2002

om ändring för fjärde gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 rörande införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och rörande upphävande av förordning (EG) nr 467/2001

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 881/2002 av den 27 maj 2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av förordning (EG) nr 467/2001 om förbud mot export av vissa varor och tjänster till Afghanistan, skärpning av flygförbudet och förlängning av spärrandet av tillgångar och andra finansiella medel beträffande talibanerna i Afghanistan(1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1644/2002(2), särskilt artikel 7.1 första strecksatsen i denna, och

av följande skäl:

(1) I bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 anges de personer, grupper och enheter som omfattas av det spärrande av tillgångar och ekonomiska resurser som införs genom den förordningen.

(2) Den 11 och den 30 september 2002 beslutade sanktionskommittén att ändra förteckningen över de personer, grupper och enheter som omfattas av spärrandet av tillgångar och ekonomiska resurser, och bilaga I bör därför ändras i enlighet därmed.

(3) För att de åtgärder som föreskrivs i denna förordning skall vara verkningsfulla måste denna förordning träda i kraft omedelbart.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 skall ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 1 oktober 2002.

På kommissionens vägnar

Christopher Patten

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 139, 29.5.2002, s. 9.

(2) EGT L 247, 14.9.2002, s. 25.

BILAGA

Bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 skall ändras på följande sätt:

1. Under rubriken "Juridiska personer, grupper och enheter" skall "Eastern Turkistan Islamic Movement eller East Turkistan Islamic Movement (ETIM) (alias Eastern Turkistan Islamic Party)"

ersättas med följande: "Eastern Turkistan Islamic Movement eller East Turkistan Islamic Movement (ETIM) (alias Eastern Turkistan Islamic Party eller Eastern Turkistan Islamic Party of Allah)."

2. Följande fysiska personer skall läggas till under rubriken "Fysiska personer": a)

Bahaji, Said, tidigare bosatt på Bunatwiete 23, D-21073 Hamburg, Tyskland, född den 15 juli 1975 i Haselünne (Niedersachsen), Tyskland. Provisoriskt tyskt pass med nummer 28 642 163, utfärdat av Hamburg stad.

b)

Binalshibh, Ramzi Mohamed Abdullah (alias Omar, Ramzi Mohamed Abdellah; Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah; Bin al Shibh, Ramzi), född den 1 maj 1972 eller den 16 september 1973 i Hadramawt, Yemen eller Khartum, Sudan. Sudanesisk eller yemenitisk medborgare. Yemenitiskt pass med nummer 00 085 243, utfärdat den 12 november 1997 i Sanaa, Yemen.

c)

El Motassadeq, Mounir, Göschenstraße 13, D-21073 Hamburg, Tyskland, född den 3 april 1974 i Marrakech, Marocko. Marockansk medborgare. Marockanskt pass med nummer H 236 483, utfärdat den 24 oktober 2000 av Marockos ambassad i Berlin, Tyskland.

d)

Essabar, Zakarya (alias Essabar, Zakariya), Dortmunder Straße 38, D-22419 Hamburg, Tyskland, född den 3 april 1977 i Essaouria, Marocko. Marockansk medborgare. Marockanskt pass med nummer M 271 351, utfärdat den 24 oktober 2000 av Marockos ambassad i Berlin, Tyskland.

3. Under rubriken "Fysiska personer" skall "Wa'el Hamza Julaidan (alias Wa'il Hamza Julaidan, Wa'el Hamza Jaladin, Wa'il Hamza Jaladin; Abu Al-Hasan al Madani), född den 22 januari 1958 i Al-Madinah, Saudiarabien. Saudiskt pass med nummer A-992535"

ersättas med följande: "Wa'el Hamza Julaidan (alias Wa'il Hamza Julaidan, Wa'el Hamza Jalaidan, Wa'il Hamza Jalaidan, Wa'el Hamza Jaladin, Wa'il Hamza Jaladin; Abu Al-Hasan al Madani), född den 22 januari 1958 i Al-Madinah, Saudiarabien. Saudiskt pass med nummer A-992535."

Top