EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R1580

Kommissionens förordning (EG) nr 1580/2002 av den 4 september 2002 om ändring för andra gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 rörande införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och rörande upphävande av förordning (EG) nr 467/2001

OJ L 237, 5.9.2002, p. 3–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 18 Volume 001 P. 318 - 320
Special edition in Estonian: Chapter 18 Volume 001 P. 318 - 320
Special edition in Latvian: Chapter 18 Volume 001 P. 318 - 320
Special edition in Lithuanian: Chapter 18 Volume 001 P. 318 - 320
Special edition in Hungarian Chapter 18 Volume 001 P. 318 - 320
Special edition in Maltese: Chapter 18 Volume 001 P. 318 - 320
Special edition in Polish: Chapter 18 Volume 001 P. 318 - 320
Special edition in Slovak: Chapter 18 Volume 001 P. 318 - 320
Special edition in Slovene: Chapter 18 Volume 001 P. 318 - 320
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 001 P. 210 - 212
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 001 P. 210 - 212
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 001 P. 25 - 27

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1580/oj

32002R1580

Kommissionens förordning (EG) nr 1580/2002 av den 4 september 2002 om ändring för andra gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 rörande införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och rörande upphävande av förordning (EG) nr 467/2001

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 237 , 05/09/2002 s. 0003 - 0005


Kommissionens förordning (EG) nr 1580/2002

av den 4 september 2002

om ändring för andra gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 rörande införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och rörande upphävande av förordning (EG) nr 467/2001

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 881/2002 av den 27 maj 2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av förordning (EG) nr 467/2001 om förbud mot export av vissa varor och tjänster till Afghanistan, skärpning av flygförbudet och förlängning av spärrandet av tillgångar och andra finansiella medel beträffande talibanerna i Afghanistan(1), ändrad genom förordning (EG) nr 951/2002(2), särskilt artikel 7.1 i denna, och

av följande skäl:

(1) I bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 anges de personer, grupper och enheter som omfattas av det spärrande av tillgångar och ekonomiska resurser som införs genom den förordningen.

(2) Den 8 juli, den 26 augusti och den 3 september 2002 beslutade sanktionskommittén att ändra förteckningen över de personer, grupper och enheter som omfattas av spärrandet av tillgångar och ekonomiska resurser, och bilaga I bör därför ändras i enlighet därmed.

(3) Ummah Tameer E-Nau är upptagen i förteckningen över fysiska personer i förordning (EG) nr 881/2002. Det framgår emellertid av sanktionskommitténs beslut av den 24 december 2001, som ligger till grund för detta upptagande, och av den konsoliderade förteckning som sammanställts av sanktionskommittén att Ummah Tameer E-Nau är en juridisk person, grupp eller enhet. Eftersom förordning (EG) nr 881/2002 endast har till syfte att genomföra Förenta nationernas beslut är det både nödvändigt och lämpligt att Ummah Tameer E-Nau tas upp på rätt plats i förteckningen.

(4) För att de åtgärder som föreskrivs i denna förordning skall vara verkningsfulla måste denna förordning träda i kraft omedelbart.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. De personer, grupper och enheter som anges i bilagan skall läggas till i förteckningen i bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002.

2. Följande personer, grupper och enheter skall strykas i förteckningen i bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002:

"Ali, Abdi Abdulaziz, Drabantvägen 21, 177 50 Spånga, Sverige, född den 1 januari 1955."

"Aden, Adirisak, Skäftingebacken 8, 163 67 Spånga, Sverige, född den 1 juni 1968."

"Hussein, Liban, 925, Washington Street, Dorchester, Massachusetts, Förenta staterna; 2019, Bank Street, Ontario, Ottawa, Kanada."

"Jama, Garad (alias Nor, Garad K; alias Wasrsame, Fartune Ahmed), 2100, Bloomington Avenue, Minneapolis, Minnesota, Förenta staterna; 1806, Riverside Avenue, 2nd Floor, Minneapolis, Minnesota, född den 26 juni 1974."

"Aaran Money Wire Service, Inc., 1806, Riverside Avenue, Second Floor, Minneapolis, Minnesota, Förenta staterna."

"Barakat Enterprise, 1762, Huy Road, Columbus, Ohio, Förenta staterna."

"Global Service International, 1929, 5th Street, Suite 204, Minneapolis, Minnesota, Förenta staterna."

3. I bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 skall "Ummah Tameer E-Nau (Utn), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan; Pakistan" flyttas från förteckningen över fysiska personer till förteckningen över juridiska personer, grupper och enheter.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 september 2002.

På kommissionens vägnar

Christopher Patten

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 139, 29.5.2002, s. 9.

(2) EGT L 145, 4.6.2002, s. 14.

BILAGA

Personer, grupper och enheter som skall läggas till i bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002

Fysiska personer

1. Adel Ben Soltane, Via Latisana no. 6, Milano, Italien, född den 14 juli 1970 i Tunis, Tunisien. Italienskt skatteregistreringsnummer: BNSDLA70L14Z352B.

2. Nabil Benattia, född den 11 maj 1966 i Tunis, Tunisien.

3. Yassine Chekkouri, född den 6 oktober 1966 i Safi, Marocko.

4. Riadh Jelassi, född den 15 december 1970 i Tunisien.

5. Mehdi Kammoun, Via Masina no. 7, Milano, Italien, född den 3 april 1968 i Tunis, Tunisien. Italienskt skatteregistreringsnummer: KMMMHD68D03Z352N.

6. Samir Kishk, född den 14 maj 1955 i Gharbia, Egypten.

7. Tarek Ben Habib Maaroufi, född den 23 november 1965 i Ghardimaou, Tunisien.

8. Abdelhalim Remadna, född den 2 april 1966 i Bistra, Algeriet.

9. Mansour Thaer, född den 21 mars 1974 i Bagdad, Irak.

10. Lazhar Ben Mohammed Tlili, Via Carlo Porta no. 97, Legnano, Italien, född den 26 mars 1969 i Tunis, Tunisien. Italienskt skatteregistreringsnummer: TLLLHR69C26Z352G.

11. Habib Waddani, Via unica Borighero no. 1, San Donato M.se (MI), Italien, född den 10 juni 1970 i Tunis, Tunisien. Italienskt skatteregistreringsnummer: WDDHBB70H10Z352O.

Juridiska personer, grupper och enheter

12. AKIDA BANK PRIVATE LIMITED (tidigare AKIDA ISLAMIC BANK INTERNATIONAL LIMITED; tidigare IKSIR INTERNATIONAL BANK LIMITED), c/o Arthur D. Hanna & Company; 10 Deveaux Street, Nassau, Bahamas, P.O. Box N-4877, Nassau, Bahamas.

13. AKIDA INVESTMENT CO. LTD (alias AKIDA INVESTMENT COMPANY LIMITED, tidigare AKIDA BANK PRIVATE LIMITED), c/o Arthur D. Hanna & Company; 10 Deveaux Street, Nassau, Bahamas, P.O. Box N-4877, Nassau, Bahamas.

14. BA TAQWA FOR COMMERCE AND REAL ESTATE COMPANY LIMITED, Vaduz, Liechtenstein (tidigare c/o Asat Trust reg.).

15. GULF CENTER SRL Corso Sempione 69, 20149 Milano, Italien. Italienskt skatteregistreringsnummer: 07341170152. Momsregistreringsnummer: IT 07341170152.

16. MIGA-MALAYSIAN SWISS, GULF AND AFRICAN CHAMBER (tidigare GULF OFFICE ASSOC. PER LO SVILUPPO COMM. IND. E TURIS. FRA GLI STATI ARABI DEL GOLFO E LA SVIZZERA), Via Maggio 21, 6900 Lugano TI, Schweiz.

17. NADA INTERNATIONAL ANSTALT, Vaduz, Liechtenstein (tidigare c/o Asat Trust reg.).

18. NASCO BUSINESS RESIDENCE CENTER SAS DI NASREDDIN AHMED IDRIS EC, Corso Sempione 69, 20149 Milano, Italien. Italienskt skatteregistreringsnummer: 01406430155. Momsregistreringsnummer: IT 01406430155.

19. NASCO NASREDDIN HOLDING AS, Zemin Kat, 219 Demirhane Caddesi, Zeytinburnu, Istanbul, Turkiet.

20. NASCOSERVICE SRL, Corso Sempione 69, 20149 Milano, Italien. Italienskt skatteregistreringsnummer: 08557650150. Momsregistreringsnummer: IT 08557650150.

21. NASCOTEX SA (alias INDUSTRIE GENERALE DE FILATURE ET TISSAGE; alias INDUSTRIE GENERALE DE TEXTILE), KM 7 Route de Rabat, BP 285, Tanger, Marocko, KM 7 Route de Rabat, Tanger, Marocko.

22. NASREDDIN COMPANY NASCO SAS DI AHMED IDRIS NASREDDIN EC, Corso Sempione 69, 20149 Milano, Italien. Italienskt skatteregistreringsnummer: 03464040157. Momsregistreringsnummer: IT 03464040157.

23. NASREDDIN FOUNDATION (alias NASREDDIN STIFTUNG), c/o Rechta Treuhand-Anstalt, Vaduz, Liechtenstein.

24. NASREDDIN GROUP INTERNATIONAL HOLDING LIMITED (alias NASREDDIN GROUP INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED), c/o Arthur D. Hanna & Company; 10 Deveaux Street, Nassau, Bahamas, P.O. Box N-4877, Nassau, Bahamas.

25. NASREDDIN INTERNATIONAL GROUP LIMITED HOLDING (alias NASREDDIN INTERNATIONAL GROUP LTD HOLDING), c/o Rechta Treuhand-Anstalt, Vaduz, Liechtenstein; Corso Sempione 69, 20149, Milano, Italien.

Top