EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R1345

Kommissionens förordning (EG) nr 1345/2002 av den 24 juli 2002 om ändring för andra gången av rådets förordning (EG) nr 310/2002 om vissa restriktiva åtgärder mot Zimbabwe

OJ L 196, 25.7.2002, p. 28–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 13/09/2002; tyst upphävande genom 32002R1643

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1345/oj

32002R1345

Kommissionens förordning (EG) nr 1345/2002 av den 24 juli 2002 om ändring för andra gången av rådets förordning (EG) nr 310/2002 om vissa restriktiva åtgärder mot Zimbabwe

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 196 , 25/07/2002 s. 0028 - 0030


Kommissionens förordning (EG) nr 1345/2002

av den 24 juli 2002

om ändring för andra gången av rådets förordning (EG) nr 310/2002 om vissa restriktiva åtgärder mot Zimbabwe

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 310/2002 av den 18 februari 2002 om vissa restriktiva åtgärder mot Zimbabwe(1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1224/2002(2), särskilt artikel 8 i denna, och

av följande skäl:

(1) Kommissionen bemyndigas genom artikel 8 i förordning (EG) nr 310/2002 att ändra bilaga I till den förordningen på grundval av beslut rörande bilagan till den gemensamma ståndpunkten 2002/145/GUSP(3).

(2) Bilaga I till förordning (EG) nr 310/2002 innehåller en förteckning över personer, enheter och organ vars penningmedel och ekonomiska resurser har spärrats inom ramen för den förordningen.

(3) Rådet beslutade den 22 juli 2002 att bilagan till den gemensamma ståndpunkten 2002/145/GUSP skulle ändras. Bilaga I bör därför ändras.

(4) För att de åtgärder som föreskrivs i denna förordning skall kunna vara effektiva måste denna förordning träda i kraft omedelbart.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EG) nr 310/2002 skall ersättas med bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 24 juli 2002.

På kommissionens vägnar

Christopher Patten

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 50, 21.2.2002, s. 4.

(2) EGT L 179, 9.7.2002, s. 10.

(3) EGT L 50, 21.2.2002, s. 1.

BILAGA

Förteckning över de personer, enheter och organ som det hänvisas till i artikel 2 i rådets förordning (EG) nr 310/2002

>Plats för tabell>

Top