EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R1224

Kommissionens förordning (EG) nr 1224/2002 av den 8 juli 2002 om ändring för första gången av rådets förordning (EG) nr 310/2002 om vissa restriktiva åtgärder mot Zimbabwe

OJ L 179, 9.7.2002, p. 10–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 21/02/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1224/oj

32002R1224

Kommissionens förordning (EG) nr 1224/2002 av den 8 juli 2002 om ändring för första gången av rådets förordning (EG) nr 310/2002 om vissa restriktiva åtgärder mot Zimbabwe

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 179 , 09/07/2002 s. 0010 - 0011


Kommissionens förordning (EG) nr 1224/2002

av den 8 juli 2002

om ändring för första gången av rådets förordning (EG) nr 310/2002 om vissa restriktiva åtgärder mot Zimbabwe

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 60 och 301 i detta,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 310/2002 av den 18 februari 2002 om vissa restriktiva åtgärder mot Zimbabwe(1), och

av följande skäl:

(1) Kommissionen bemyndigas genom artikel 8 i förordning (EG) nr 310/2002 att ändra bilaga III på grundval av uppgifter från medlemsstaterna.

(2) Regeringarna i Belgien, Österrike och Förenade kungariket har meddelat kommissionen ändringar i fråga om de behöriga myndigheter som anges i bilaga III, vilken därför bör ändras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga III till förordning (EG) nr 310/2002 skall ändras på följande sätt:

De behöriga myndigheterna i Belgien, Österrike och Förenade kungariket skall anges på följande sätt: "ÖSTERRIKE

Österreichische Nationalbank Otto-Wagner-Platz 3 A - 1090 Wien Tfn (43-1) 40 42 00 Fax (43-1) 404 20-73 99 Bundesministerium für Inneres Bundeskriminalamt Josef-Holaubek-Platz 1 A - 1090 Wien Tfn (43-1) 31 34 50 Fax (43-1) 313 45-852 90

BELGIEN

Ministère des affaires économiques Administration des relations économiques

Services Licences

Rue Général Leman 60 B - 1040 Bryssel Tfn (32-2) 206 58 11 Fax (32-2) 230 83 22 Ministère des finances Trésorerie Avenue des Arts 30 B - 1040 Bryssel Fax (32-2) 233 75 18 Tfn (32-2) 233 81 11

FÖRENADE KUNGARIKET

HM Treasury International Financial Services Team 19 Allington Towers London SW1E 5EB Förenade kungariket Tfn (44-207) 270 55 50 Fax (44-207) 270 43 65 Bank of England Financial Sanctions Unit Threadneedle Street London EC2R 8AH Förenade kungariket Tfn (44-207) 601 46 07 Fax (44-207) 601 43 09

Gibraltar

Financial Services Commission PO Box 940 Suite 943

Europort

Gibraltar Tfn (350) 402 83 Fax (350) 402 82"

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 8 juli 2002.

På kommissionens vägnar

Christopher Patten

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 50, 21.2.2002, s. 4.

Top