EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R1065

Kommissionens förordning (EG) nr 1065/2002 av den 19 juni 2002 om ändring av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för spannmål

OJ L 162, 20.6.2002, p. 17–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1065/oj

32002R1065

Kommissionens förordning (EG) nr 1065/2002 av den 19 juni 2002 om ändring av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för spannmål

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 162 , 20/06/2002 s. 0017 - 0018


Kommissionens förordning (EG) nr 1065/2002

av den 19 juni 2002

om ändring av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för spannmål

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1766/92 av den 30 juni 1992 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål(1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1666/2000(2), särskilt artikel 13.8 i denna, och

av följande skäl:

(1) Det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för spannmål fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1028/2002(3).

(2) På grundval av dagens cif-priser och cif-priser för terminsleverans och med hänsyn till den utveckling som kommer att ske på marknaden inom en överskådlig framtid bör det korrektionsbelopp som för närvarande tillämpas på exportbidraget för spannmål ändras.

(3) Korrektionsbeloppet skall fastställas efter samma procedur som exportbidraget; det kan ändras under perioden mellan fastställelserna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det korrektionsbelopp som avses i artikel 1.1 a, b och c i förordning (EEG) nr 1766/92 och som tillämpas på förutfastställda exportbidrag för de produkter som avses, med undantag av malt, ändras till det som anges i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 20 juni 2002.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 juni 2002.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 181, 1.7.1992, s. 21.

(2) EGT L 193, 29.7.2000, s. 1.

(3) EGT L 155, 14.6.2002, s. 52.

BILAGA

till kommissionens förordning av den 19 juni 2002 om ändring av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för spannmål

>Plats för tabell>

Anm.:

Produktkoderna och destinationskoderna serie "A" fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L 366, 24.12.1987, s. 1) i dess ändrade lydelse.

De numeriska destinationskoderna fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 2020/2001 (EGT L 273, 16.10.2000, s. 6).

De andra destinationerna fastställs enligt följande:

C01 Alla destinationer med undantag av Polen, Estland, Lettland och Litauen.

C03 Polen, Tjeckien, Slovakien, Ungern, Norge, Färöarna, Island, Ryssland, Vitryssland, Bosnien och Hercegovina, Kroatien, Slovenien, Forna Jugoslavien med undantag av Slovenien, Kroatien, Bosnien och Hercegovina, Albanien, Rumänien, Armenien, Georgien, Azerbajdzan, Moldova, Ukraina, Kazakstan, Kirgizistan, Uzbekistan, Tadzjikistan, Turkmenistan, Marocko, Algeriet, Tunisien, Libyen, Egypten, Malta, Cypern och Turkiet.

C04 Alla destinationer med undantag av Estland, Lettland och Litauen.

C05 Ungern.

C08 Alla destinationer med undantag av Algeriet, Saudiarabien, Bahrain, Cypern, Egypten, Förenade Arabemiraten, Malta, Iran, Irak, Israel, Jordanien, Kuwait, Libanon, Libyen, Marocko, Mauretanien, Oman, Qatar, Syrien, Tunisien och Yemen.

Top